LabLink

From DCEwiki
Revision as of 22:22, 5 March 2024 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

LabLink, byl koncept virtuální laboratoře, vytvořený v rámci projektu euSophos v roce 2002, který využívali studenti DCE do roku 2011, kdy projektu euSophos skončil a s ním také LabLink, který už byl provozně neudržitelný.

Klíčový problém byl v tom, že byl postaven na systému MS Windows, a víceuživatelský přístup na jeho vzdálenou plochu závisel na dodatečně implementované knihovně, kterou u pozdějších verzí tohoto OS již nebylo možné použít.

Jaká byla původní idea, to demonstruje schéma Martina Žoldáka z roku 2004:

Ilustrační obrázek k diplomové práci Martina Žoldáka (2004)

Na jaře 2008 byly zakoupeny virtualizační servery, kronos, neo, rhea a trinity, na kterých později běžel Debian 4.3.5-2 (xx) s linuxovým jádrem verze 2.6.32-5-amd64, kde byl nainstalován VMware a v něm byly virtualizované servery s MS Windows které tvořily LabLink.

Právě tehdy byl přijat Aleš Kapica, který již měl za sebou několik let praktické zkušenosti s virtualizací MS Windows v linuxovém prostředí ze svého předchozího působiště.

Mimo ČVUT byl podle nalezených materiálů LabLink nasazen také v laboratoři Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Kde se prokazatelně používal min. do roku 2012


Třídění míčků (2002–2011)

Prvním fyzické zařízení, se kterým LabLink pracoval byla třídírna míčků, pro níž vytvořil virtuální model naprogramovaný v OpenGL Richard Šusta.

Bohužel, postupem času se začal projevovat problém se kterým nikdo nepočítal, protože se na virtuálním modelu projevit nemohl. Míčky se při pohybu v dráze špinily a barevný senzor začal mít problém s detekcí barvy. S využitím tohoto modelu vznikly následující studentské práce:

Dp 76 – Němeček, Pavel: Využití PLC k rozpoznávání a třídění barevných předmět (2002)
Dp 113 cz – Kučera, Tomáš: Vzdálená výuka v laboratoři řídicích systémů (2003)
Dp 168 cz – Žoldák, Martin: Vzdálené řízení modelu technologie (2004)
Bp 53 cz – Nývlt, Ondřej: K09 Lab Propagator (2006)
Dp 212 cz – Mráz, Přemysl: Řízení technologického procesu pomocí PLC (2006)

Žonglér (2009–2011)

Bp 269 cz – Jaroš, Pavel: Dynamika rychlých servopohonů (2009)
Dp 439 cz – Jaroš, Pavel: Rozšíření modelu žonglér a řízení CNC stroje (2011)
Dp 442 cz – Kohout, Tomáš: Model Žonglér pro vzdálenou výuku a řízení CNC stroje (2011)
Dp 449 cz – Necid, Josef: Bezpečnost strojů a opatření ke snížení rizik (2011)

Vodárna (2007–2011)

Dp 432 cz – Zvolánek, Michal: Systémová integrace reálného modelu přečerpávací vodní elektrárny (2011)

WAGO Domeček (2012)

Jako poslední byl zapojen model automatizačních systémů pro řízení budov zvaný „WAGO Domeček”, který byl deponován na Katedře měření (13138) v Dejvicích, místnost T2:B3-61

Dp 469 cz – Pecka, Jaroslav: Vzdálené ovládání modelu v laboratoři (2012)