Bakalářské práce 2022

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2022

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
690 Herold Adam Aplikace strojového učení pro odhad hmotnosti Higgsova bosonu z dat detektoru ATLAS Application of Machine Learning for the Higgs Boson Mass Reconstruction Using ATLAS Data Posudky
691 Ostapovych Vadym Plánování pohybu pro autonomní mobilní manipulátor vozidel Motion Planning for Autonomous Car Manipulator Posudky
692 Syrový Marek Objektivizace rozsahu základního pohybu dílčích částí těla při rehabilitaci Objectification of Basic Movement of Partial Parts of the Body during Rehabilitation Posudky
693 Škuta Adam Detekce dronů pomocí neuronových sítí z kombinovaných dat RGB kamery a LIDARu Detection of Drones Using Neural Networks from Combined RGB Camera and LIDAR Data Posudky
694 Štanc Daniel Návrh robotického vzorkovače vody pro autonomní multirotorovou helikoptéru Design of a Robotic Water Sampler for an Unmanned Aerial Vehicle Posudky
695 Švec Ondřej Predikce výsledků ve hře Counter-Strike s pomocí strojového učení Predicting Counter-Strike Game Outcomes with Machine Learning Posudky