Diplomové práce 2007

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2007

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
225 Bäumelt Zdeněk Rozvrhování služeb v nemocnici Hospital Nurse Scheduling Dp_225_cz Dp_225_en
226 Chvojan Jiří Bezdrátové řízení technologie Wireless technology control Dp_226_cz Dp_226_en
227 Karolik Antonín Nástroj na kreslení Ganttových diagramů s využitím Metapostu Tool for drawing Gantt charts by Metapost Dp_227_cz Dp_227_en
228 Kos Jiří Průmyslové modely a měření Industrial models and measurement Dp_228_cz Dp_228_en
229 Němec Tomáš Řízení polohy pomocí vizuální zpětné vazby Positional Visual Feedback Control Dp_229_cz Dp_229_en
230 Plšek Stanislav Validace modelu lineárního spalovacího motoru Validation of the linear combustion engine model Dp_230_cz Dp_230_en
231 Rapavý Martin Processor In the Loop simulace Processor In the Loop simulation Dp_231_cz Dp_231_en
232 Roh Michal Model průmyslového systému s rychlými servopohony Model průmyslového systému s rychlými servopohony Dp_232_cz Dp_232_en
233 Synovec Lukáš Implementace adaptivního řízení pohonů řezacího stroje Implementation Of Adaptive Control servo units of CNC Cutting Machine Dp_233_cz Dp_233_en
234 Tauchmanová Jana Počítačem řízený spínač stimulátoru pro hlubokou mozkovou stimulaci Switching device of stimulator controlled by computer for deep brain stimulation Dp_234_cz Dp_234_en
235 Tesař Štěpán Kontextové prohledávání textu Contextual text searching Dp_235_cz Dp_235_en
236 Václavík Jan Mobilní systém vyhodnocení propustnosti papírenských sít Portable sieve permeability measuring system Dp_236_cz Dp_236_en
237 Vesecký Josef LonWorks v domovní automatizaci LonWorks in building automation Dp_237_cz Dp_237_en
238 Koperniech Marcel Navíječka papírového pásu Winding Machine Control Dp_238_cz Dp_238_en
239 Láska Radek Komunikace se sítí LonWorks. Communication with the LonWorks network Dp_239_cz Dp_239_en
240 Matějíček David Optimalizace algoritmů pro FPGA Optimalization algorithms for FPGA Dp_240_cz Dp_240_en
241 Prokůpek Zdeněk EtherNet/IP pro průmyslové řízení EtherNet/IP in Industrial Control Dp_241_cz Dp_241_en
242 Sikora Wladyslaw Řídicí jednotka pro asynchronní motory pro trakční provoz Power unit to control asynchronous engine in traction application Dp_242_cz Dp_242_en
243 Soukup Jan Distribuovaný varovný systém pro automobilovou bezpečnost E-Safety Automotive Warning System Dp_243_cz Dp_243_en
244 Stibor Miloslav Simulátor transportních sítí Transport Nets Simulator Dp_244_cz Dp_244_en
245 Svoboda Petr Řídicí jednotka pro laserovou projekci Laser projection control unit Dp_245_cz Dp_245_en
246 Tomášek Jiří FDT/DTM v průmyslové automatizaci
FDT/DTM v průmyslové automatizaci - Dodatek
FDT/DTM in process automation Dp_246_cz Dp_246_en
247 Vopršal Michal Zařízení pro měření času a dráhy doběhu Equipment for stop time and stop distance measurement Dp_247_cz Dp_247_en
248 Rafael Rotter Meda Input shaping for control of satellites and formation of satellites
249 Jana Mulačová Failure detection expert software Dp_249_cz Dp_249_en
250 Kleanthis Neokleous Similation and Control of a Satelite Geostationary Orbit
251 Martin Ernesto Orejas UAV Stabilized Platform
252 Luis Ignacio Silva Modeling and Simulation of Spacecraft Dynamics using Bond Graph
253 Inderjit Singh RealTime Source Tracking with wireless sensor network Dp_253_cz Dp_253_en
254 Konrad Skup Motion Control for Mobile Robots Dp_254_cz Dp_254_en
255 David Anders Tingdah Design and implementation of a networked control algorithm for big time delay system