Diplomové práce 2013

From DCEwiki
Revision as of 18:35, 13 July 2014 by Sturcmar (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2013

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
498 Dostál Jiří Řízení klimatické jednotky Climatic Unit Control Dp_498_cz Dp_498_en
499 Charvát David Řízení vytápění rodinného domu Family House Heating Control Dp_499_cz Dp_499_en
500 Konopa Miroslav Simulace výrobních procesů Simulation of Production Processes Dp_500_cz Dp_500_en
501 Starý Tomáš Automatizace laboratoře pro kalibraci měřicích přístrojů Automation of laboratory for calibration of measuring instruments Dp_501_cz Dp_501_en
502 Adámek Petr Vizualizace dat z frekvenčního měniče The visualization of data from the frequency invertor Dp_502_cz Dp_502_en
503 Dušátko Zdeněk Automatizace generování uživatelského rozhraní pro aplikaci eForm Automated generation of user interface for eForm Dp_503_cz Dp_503_en
504 Hamza Dušan Implementácia nekonvenčného radiča CAN v jazyku VHDL Implementation of unconventional CAN controller in VHDL Dp_504_cz Dp_504_en
505 Horn Michal Software obsluhující periferie a FlexRay na automobilové řídicí jednotce IO and FlexRay firmware for Automotive ECU Dp_505_cz Dp_505_en
506 Klik Leoš Ovladač PC104 I/O modulu s možností ukládání sad záznamů měřených dat PC104 I/O Modul Driver with Post Mortem Record Storage Extension Dp_506_cz Dp_506_en
507 Lenc Karel Vyhodnocení a vylepšení detektorů a deskriptorů zájmových oblastí v obrázku Evaluation and Improvements of Image Interest Regions Detectors and Descriptors Dp_507_cz Dp_507_en
508 Levý Jakub Algoritmy pro efektivní prohledávání stavového prostoru v rozvrhování zdravotních sester Algorithms for the efficient solution space search in the Nurse Rostering Problems Dp_508_cz Dp_508_en
509 Marek Jaroslav Návrh řídicího systému pro autodráhové autíčko na soutěž Freescale Race Challenge Control design for a racing slotcar for Freescale Race Challenge Dp_509_cz Dp_509_en
510 Matějů Miroslav Testování integrace HW a SW v elektronickém zabezpečovacím zařízení HW & SW integration tests of electronic safety equipment Dp_510_cz Dp_510_en
511 Muller Josef Vývoj algoritmů pro řízení spotřeby v sítích smart-grids Development of algorithms for demand-side management in smart-grids Dp_511_cz Dp_511_en
512 Otta Pavel Algoritmy kvadratického programování pro aproximované prediktivní řízení Numerical Algorithms for Quadratic Programming for Approximated Predictive Control Dp_512_cz Dp_512_en
513 Paroulek Lukáš Dlouhodobý monitoring srdečního tepu s využitím fotopletysmografického snímače Long Term Heart Rate Monitoring Using Photoplethysmography Sensor Dp_513_cz Dp_513_en
514 Procházka Petr Testování pohonů na síti Ethernet/IP Testing of drives on Ethernet/IP Dp_514_cz Dp_514_en
515 Sluštík Michal Řídicí systém pro ovládání klimatizace a vytápění železničních vozů Traincar Air Condition and Heating Control System Dp_515_cz Dp_515_en
516 Šilhavík Petr Stavové automaty v C++ pro robotické aplikace C++ state machnies for robotic applications Dp_516_cz Dp_516_en
517 Šolc Adam Online sledování vybraných biosignálů v terapeutické praxi Online observation of selected biosignals in therapeutic practice Dp_517_cz Dp_517_en
518 Špirk Jakub Distribuovaný výpočet induktivních modelů Distributed computation of inductive models Dp_518_cz Dp_518_en
519 Vrba Jan Využití apriorní informace při fuzzy identifikaci systémů Using a prior information in fuzzy identification of systems Dp_519_cz Dp_519_en
520 Vykouk Michal Lokalizační a řídící systém čtyřtulky Control and localization system for a quadrotor helicopter Dp_520_cz Dp_520_en
521 Barbosa Mariana Sensor Fusion Solutions for Upcoming CubeSatMissions Dp_521_en
522 Mushfiqul Alam Gust Load Alleviation System for BWB (Blended Wing Body) Aircraft Dp_522_en
523 Narenathreyas Kashyapa Fuzzy Logic Control for Aircraft Longitudinal Motion Dp_523_en