Disertation theses

From DCEwiki
(Redirected from Disertační práce/en)
Jump to navigation Jump to search

List of the Disertation theses, which are available online.

Sign. number Author Czech title English title Anotations Opponent's reviews


26 Ondřej Špinka RAMA – Levný modulární řídicí systém pro bezpilotní létající prostředky RAMA - a Low-Cost Modular Control System for Unmanned Aerial Vehicles Diz_26_cz Diz_26_en Diz_26_buttazzo_giorgio Diz_26_cernohorsky_jindrich Diz_26_zalud_ludek
27 Michal Kutil Modelování a optimalizace městské dopravy Modeling and Optimization of Traffic Flow in Urban Areas Diz_27_cz Diz_27_en Diz_27_alla_hassane Diz_27_flochova_jana Diz_27_nagy_ivan
28 Volodymyr Lynnyk Komunikační systémy založené na chaosu Chaos-based communication systems Diz_28_cz Diz_28_en Diz_28_richter_hendrik Diz_28_pokorny_pavel Diz_28_zelinka_ivan
29 Jurčík Petr Komunikace reálného času v prostředí bezdrátových senzorových sítí s cluster-tree topologií Real-time communication over cluster-tree wireless sensor networks Diz_29_cz Diz_29_en Diz_29_lobello_lucia Diz_29_almeida_luis Diz_29_kucera_pavel
30 Píša Pavel Matematické a elektronické zpracování signálu kapalinového chromatografu Mathematics and electrical processing of liquid chromatography detector signal Diz_30_cz Diz_30_en Diz_30_michaeli_linus Diz_30_prochazka_ales Diz_30_vedral_josef
31 Roman Bartosinski Metody implementace LD-RLS se směrovým zapomínáním pro vestavné systémy na jediném čipu Implementation Methods of LD-RLS with Directional Forgetting for Embedded Systems on a Chip Diz_31_cz Diz_31_en Diz_31_trpisovsky_tomas Diz_31_vaclavek_pavel Diz_31_vrba_radimir
32 Petr Honzík Rozmisťování a propojování pro dynamickou rekonfiguraci na obvodech FPGA Placement and Routing for Dynamic Reconfiguration in FPGAs Diz_32_cz Diz_32_en Diz_32_hazdra_pavel Diz_32_kebschull_udo Diz_32_vavricka_vlastimil
33 Michal Sojka Rezervace zdrojů a analýza v heterogenních a distribuovaných systémech reálného času Resource Reservation and Analysis in Heterogeneous and Distributed Real-Time Systems Diz_33_cz Diz_33_en Diz_33_harbour_gonzalez michael Diz_33_cernohorsky_jindrich Diz_33_bures_tomas
34 Petr Augusta Prostorově invariantní systémy: modelování, analýza a řízení polynomiálními metodami Spatially invariant systems: modelling, analysis and control via polynomial approach Diz_34_cz Diz_34_en Diz_34_kaczorek_tadeuzs Diz_34_prokop_roman Diz_34_vyhlidal_tomas
35 Vladimír Tichý Experimentální rentgenový teleskop typu račí oko pro nanosatelit Experimental Lobster Eye Nano-Satellite X-ray Telescope Diz_35_cz Diz_35_en Diz_35_hrdy_jaromir Diz_35_zicha_josef Diz_35_zalud_ludek
36 Tomáš Fencl Algoritmus pro návrh odolné sítě Algorithm for network topology design Diz_36_cz Diz_36_en Diz_36_prochazka_ales Diz_36_srovnal_vilem Diz_36_zezulka_frantisek
37 Jiří Trdlička Distribuované a Real-time řízení toku dat v senzorových sítích On Distributed and Real-Time Routing in Sensor Networks Diz_37_cz Diz_37_en Diz_37_beran_jan Diz_37_janecek_jan Diz_37_lipari_giuseppe
38 Tomáš Haniš Aktivní řízení velkokapacitního letounu s pružnou strukturou Active control for high capacity flexible aircraft Diz_38_cz Diz_38_en Diz_38_sika_zbynek Diz_38_schlegel_milos Diz_38_kozek_martin
39 Šprdlík Otakar Detekce a odhadování pohybu člověka pomocí inerciálních senzorů: aplikace v neurologii Detection and Estimation of Human Movement Using Inertial Sensors: Applications in Neurology Diz_39_cz Diz_39_en Diz_39_hlavacka_frantisek Diz_39_simandl_miroslav Diz_39_veltink_peter
40 Kelbel Jan Rozvrhování ve výrobních systémech Scheduling in manufacturing systems Diz_40_cz Diz_40_en Diz_40_bini_enrico Diz_40_cerny_michal Diz_40_jancar_petr
41 Samuel Prívara Modelování a identifikace budov pro prediktivní řízení Building modeling and identification for predictive control Diz_41_cz Diz_41_en Diz_41_helsen_lieve Diz_41_smith_roy Diz_41_preisig_heinz
42 Jiří Cigler Prediktivní řízení budov Model Predictive Control for Buildings Diz_42_cz Diz_42_en Diz_42_helsen_lieve Diz_42_smith_roy Diz_42_kabele_karel
43 Peter Matisko Odhadování stochastických vlastností řízených procesů Estimation of the stochastic properties of controlled systems Diz_43_cz Diz_43_en Diz_43_rohal-ilkiv_boris Diz_43_simandl_miroslav Diz_43_wahlberg_bo Diz_43_TEZE
44 Jana Nováková Aplikace metod identifikace dynamických systémů pro zpracování dat z fMRI Dynamic system identification methods for fMRI data processing Diz_44_cz Diz_44_en Diz_44_stepankova_olga Diz_44_simandl_miroslav Diz_44_kozek_martin Diz_44_TEZE


45 Martin Řezáč Inerciální stabilizace, odhadování a optická zpětná vazba pro vzdušný dohled Inertial stabilization, estimation and visual servoing for aerial surveillance Diz_45_cz Diz_45_en Diz_45_lunze_jan Diz_45_kozek_martin Diz_45_schlegel_milos Diz_45_TEZE
46 Zdeněk Váňa Využití vlnkové transformace v identifikaci lineárních systémů Discrete Wavelet Transform in Linear System Identification Diz_46_cz Diz_46_en Diz_46_helsen_lieve Diz_46_fikar_miroslav Diz_46_simandl_miroslav Diz_46_TEZE
47 Jan Rathouský Aktivní adaptivní řízení Active Adaptive Control Diz_47_cz Diz_47_en Diz_47_fikar_miroslav Diz_47_hjalmarsson_hakan Diz_47_simandl_miroslav
48 Zdeněk Bäumelt Pokročilé metody a modely pro problémy z oblasti rozvrhování lidských zdrojů Advanced Methods and Models for Employee Timetabling Problems Diz_48_cz Diz_48_en Diz_48_cerny_michal Diz_48_maenhout_broos Diz_48_rudova_hana
49 Milan Anderle Modelování a řízení kráčejících robotů Modelling and control of walking robots Diz_49_cz Diz_49_en Diz_49_vaclavek_pavel Diz_49_zitek_pavel Diz_49_kozek_martin
50 Ondřej Nývlt Metody risk managementu pro průmyslové systémy Risk Management Methods for Industrial Systems Diz_50_cz Diz_50_en Diz_50_bris_radim Diz_50_barros_anne Diz_50_straub_daniel
51 Roman Čapek Rozvrhování s alternativními výrobními postupy Scheduling with Alternative Process Plans Diz_51_cz Diz_51_en

Diz_51_davendra_donald Diz_51_kubalik_jiri Diz_51_bartak_roman

52 Dan Martinec Postupné vlny v distribuovaném řízení Travelling Waves in Distributed Control Diz_52_cz Diz_52_en

Diz_52_podlubny_igor Diz_52_vokrinek_jiri Diz_52_kvasnica_michal

53 Ondřej Šantin Numerické algoritmy kvadratického programování pro prediktivní řízení Numerical Algorithms of Quadratic Programming for Model Predictive Control Diz_53_cz Diz_53_en

Diz_53_horak_david Diz_53_fikar_miroslav Diz_53_johansson_mikael

54 Ondřej Malík Systém řízení odběru pro optimalizaci provozu elektrických sítí s obnovitelnými zdroji energie Demand Side Management System for Optimizing Operation of Power Grids with Renewable Energy Sources Diz_54_cz Diz_54_en

Diz_54_beaude_olivier Diz_54_georgiev_daniel Diz_54_tuma_jiri

55 Michal Dvořák Dlouhodobé plánování produkce a obchodu s elektřinou v kogeneračních provozech Long-term combined heat and power production and trade planning Diz_55_cz Diz_55_en Diz_55_bendotti_pascale Diz_55_nagy_ivan Diz_55_pelikan_jan
56 Ivo Herman Škálování v kolonách vozidel Scaling in vehicle platoons Diz_56_cz Diz_56_en Diz_56_lunze_jan Diz_56_johansson_karl Diz_56_bamieh_bassam
57 Kamil Dolinský Algoritmy pre komplexnú chôdzu dvojnohých robotov Algorithms for Complex Bipedal Walking Diz_57_cz Diz_57_en Diz_57_straka_ondrej Diz_57_michiels_wim Diz_57_vyhlidal_tomas
58 Radek Beňo Distribuovaná identifikace nelineárních systémů s využitím regularizace Distributed Identification of Nonlinear Systems using Regularization Diz_58_cz Diz_58_en Diz_58_rohal-ilkiv_boris Diz_58_straka_ondrej Diz_58_pekar_jaroslav
59 Xueji Zhang Distribuované odhadování a řízení s aplikacemi pro prostorově distribuované systémy tlumení Distributed Estimation and Control With Applications to Spatially Distributed Camping Systems Diz_59_cz Diz_59_en Diz_59_sika_zbynek Diz_59_pipeleers_goele Diz_59_gryllias_konstantinos
60 Jiří Zemánek Distribuovaná manipulace pomocí řízení fyzikálních polí tvořených maticemi aktuátorů Distributed manipulation by controlling force fields through arrays of actuators Diz_60_cz Diz_60_en Diz_60_sitti_metin Diz_60_pethig_ronald Diz_60_gauthier_michael
61 Libor Bukata Parallel Algorithms for Optimization of Production Systems Parallel Algorithms for Optimization of Production Systems Diz_61_cz Diz_61_en Diz_61_hladik_milan Diz_61_bozejko_wojciech
62 ZhongZhe Dong Dynamic Modeling of Macro-Fiber Composite Transducers integrated into Composite Structures Dynamic Modeling of Macro-Fiber Composite Transducers integrated into Composite Structures Diz_62_cz Diz_62_en Diz_62_deoliveira_leopoldo Diz_62_gryllias_konstantinos Diz_62_sas_paul
63 Roman Václavík Algoritmy pro rozvrhování lidských zdrojů s využitím strojového učení Algorithms for Personnel Scheduling Enhanced by Machine Learning Techniques Diz_63_cz Diz_63_en Diz_63_maenhout_broos Diz_63_rudova_hana Diz_63_ropke_stefan
64 Jan Šulc Průběžná identifikace parametrů modelů vzduchotechniky Model Identification for Advanced Tunnel Ventilation Control Diz_64_cz Diz_64_en Diz_64_sturm_peter Diz_64_vyhlidal_tomas Diz_64_preisig_heinz
65 Matej Pčolka Numerické aspekty návrhu optimálního řízení pro nelineární systémy Numerical Aspects of Optimal Control Design for Nonlinear Systems Diz_65_cz Diz_65_en Diz_65_michiels_wim Diz_65_kozek_martin Diz_65_parisio_alessandra
66 Eva Žáčeková Identifikace pro prediktivní řízení v podmínkách uzavřené smyčky Identification for Model Predictive Control under closed loop-conditions Diz_66_cz Diz_66_en Diz_66_fikar_miroslav Diz_66_kozek_martin Diz_66_vandenhof_paul
67 Anna Minaeva Škálovatelné algoritmy rozvrhování pro vestavěné systémy s požadavky na běh v reálném čase Scalable Scheduling Algorithms for Embedded Systems with Real-Time Requirements Diz_67_cz Diz_67_en Diz_67_ramonserna_oliver Diz_67_sekanina_lukas Diz_67_hamann_arne
68 Aasem Ahmad Optimalizované TDMA rozvrhovací algoritmy pro Cluster-Tree WSNs Optimized TDMA Scheduling Algorithms for Cluster-Tree WSNs Diz_68_cz Diz_68_en Diz_68_fotouhi_hossein Diz_68_bures_tomas Diz_68_almeida_luis
69 Martin Daněk Návrh otěruodolných povlaků pro využití v průmyslových aplikacích za vysokých teplot Design of Wear Resistant Coatings for High Temperature Industrial Applications Diz_69_cz Diz_69_en
70 Tomáš Michálek Mikromanipulace pomocí dielektroforézy: modelování a na optimalizaci v reálném čase založené řízení Micromanipulation Using Dielectrophoresis: Modeling and Real-Time Optimization-Based Control Diz_70_cz Diz_70_en Stéphane Régnier Michael Hughes Antonio Ramos Reyes
71 Štefan Knotek Konsenzus a synchronizace pro distribuovanou estimaci a adaptivní řízení Consensus and Synchronization in Distributed Estimation and Adaptive Control Diz_71_cz Diz_71_en Jan Lunze Farnaz Adib Yaghmaie Alexander Schirrer
72 Daniel Wagner Validace a verifikace adaptivního řízení pomocí lineárních maticových nerovností Measures and LMIs for V&V of Adaptive Diz_72_cz Diz_72_en Juraj Oravec Alexander Schirrer Tomáš Vyhlídal
73 Jan Dvořák Rozvrhovací algoritmy pro komunikační protokoly řízené časem Scheduling Algorithms For Time-Triggered Communication Protocols Diz_73_cz Diz_73_en Lubomír Bulej Ramon Serna Oliver Jiří Novák
74 István Módos Rozvrhování s omezeními na spotřebu energie Scheduling under energy consumption limits Diz_74_cz Diz_74_en Simon Emde Christian Artiques Harjunkoski Iiro