Disertation theses

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

List of the Disertation theses, which are available online.

Sign. number Author Czech title English title Anotations Opponent's reviews


26 Ondřej Špinka RAMA – Levný modulární řídicí systém pro bezpilotní létající prostředky RAMA - a Low-Cost Modular Control System for Unmanned Aerial Vehicles Diz_26_cz Diz_26_en Diz_26_buttazzo_giorgio Diz_26_cernohorsky_jindrich Diz_26_zalud_ludek
27 Michal Kutil Modelování a optimalizace městské dopravy Modeling and Optimization of Traffic Flow in Urban Areas Diz_27_cz Diz_27_en Diz_27_alla_hassane Diz_27_flochova_jana Diz_27_nagy_ivan
28 Volodymyr Lynnyk Komunikační systémy založené na chaosu Chaos-based communication systems Diz_28_cz Diz_28_en Diz_28_richter_hendrik Diz_28_pokorny_pavel Diz_28_zelinka_ivan
29 Jurčík Petr Komunikace reálného času v prostředí bezdrátových senzorových sítí s cluster-tree topologií Real-time communication over cluster-tree wireless sensor networks Diz_29_cz Diz_29_en Diz_29_lobello_lucia Diz_29_almeida_luis Diz_29_kucera_pavel
30 Píša Pavel Matematické a elektronické zpracování signálu kapalinového chromatografu Mathematics and electrical processing of liquid chromatography detector signal Diz_30_cz Diz_30_en Diz_30_michaeli_linus Diz_30_prochazka_ales Diz_30_vedral_josef
31 Roman Bartosinski Metody implementace LD-RLS se směrovým zapomínáním pro vestavné systémy na jediném čipu Implementation Methods of LD-RLS with Directional Forgetting for Embedded Systems on a Chip Diz_31_cz Diz_31_en Diz_31_trpisovsky_tomas Diz_31_vaclavek_pavel Diz_31_vrba_radimir
32 Petr Honzík Rozmisťování a propojování pro dynamickou rekonfiguraci na obvodech FPGA Placement and Routing for Dynamic Reconfiguration in FPGAs Diz_32_cz Diz_32_en Diz_32_hazdra_pavel Diz_32_kebschull_udo Diz_32_vavricka_vlastimil
33 Michal Sojka Rezervace zdrojů a analýza v heterogenních a distribuovaných systémech reálného času Resource Reservation and Analysis in Heterogeneous and Distributed Real-Time Systems Diz_33_cz Diz_33_en Diz_33_harbour_gonzalez michael Diz_33_cernohorsky_jindrich Diz_33_bures_tomas
34 Petr Augusta Prostorově invariantní systémy: modelování, analýza a řízení polynomiálními metodami Spatially invariant systems: modelling, analysis and control via polynomial approach Diz_34_cz Diz_34_en Diz_34_kaczorek_tadeuzs Diz_34_prokop_roman Diz_34_vyhlidal_tomas
35 Vladimír Tichý Experimentální rentgenový teleskop typu račí oko pro nanosatelit Experimental Lobster Eye Nano-Satellite X-ray Telescope Diz_35_cz Diz_35_en Diz_35_hrdy_jaromir Diz_35_zicha_josef Diz_35_zalud_ludek
36 Tomáš Fencl Algoritmus pro návrh odolné sítě Algorithm for network topology design Diz_36_cz Diz_36_en Diz_36_prochazka_ales Diz_36_srovnal_vilem Diz_36_zezulka_frantisek
37 Jiří Trdlička Distribuované a Real-time řízení toku dat v senzorových sítích On Distributed and Real-Time Routing in Sensor Networks Diz_37_cz Diz_37_en Diz_37_beran_jan Diz_37_janecek_jan Diz_37_lipari_giuseppe
38 Tomáš Haniš Aktivní řízení velkokapacitního letounu s pružnou strukturou Active control for high capacity flexible aircraft Diz_38_cz Diz_38_en Diz_38_sika_zbynek Diz_38_schlegel_milos Diz_38_kozek_martin
39 Šprdlík Otakar Detekce a odhadování pohybu člověka pomocí inerciálních senzorů: aplikace v neurologii Detection and Estimation of Human Movement Using Inertial Sensors: Applications in Neurology Diz_39_cz Diz_39_en Diz_39_hlavacka_frantisek Diz_39_simandl_miroslav Diz_39_veltink_peter
40 Kelbel Jan Rozvrhování ve výrobních systémech Scheduling in manufacturing systems Diz_40_cz Diz_40_en Diz_40_bini_enrico Diz_40_cerny_michal Diz_40_jancar_petr
41 Samuel Prívara Modelování a identifikace budov pro prediktivní řízení Building modeling and identification for predictive control Diz_41_cz Diz_41_en Diz_41_helsen_lieve Diz_41_smith_roy Diz_41_preisig_heinz
42 Jiří Cigler Prediktivní řízení budov Model Predictive Control for Buildings Diz_42_cz Diz_42_en Diz_42_helsen_lieve Diz_42_smith_roy Diz_42_kabele_karel
43 Peter Matisko Odhadování stochastických vlastností řízených procesů Estimation of the stochastic properties of controlled systems Diz_43_cz Diz_43_en Diz_43_rohal-ilkiv_boris Diz_43_simandl_miroslav Diz_43_wahlberg_bo Diz_43_TEZE
44 Jana Nováková Aplikace metod identifikace dynamických systémů pro zpracování dat z fMRI Dynamic system identification methods for fMRI data processing Diz_44_cz Diz_44_en Diz_44_stepankova_olga Diz_44_simandl_miroslav Diz_44_kozek_martin Diz_44_TEZE


45 Martin Řezáč Inerciální stabilizace, odhadování a optická zpětná vazba pro vzdušný dohled Inertial stabilization, estimation and visual servoing for aerial surveillance Diz_45_cz Diz_45_en Diz_45_lunze_jan Diz_45_kozek_martin Diz_45_schlegel_milos Diz_45_TEZE
46 Zdeněk Váňa Využití vlnkové transformace v identifikaci lineárních systémů Discrete Wavelet Transform in Linear System Identification Diz_46_cz Diz_46_en Diz_46_helsen_lieve Diz_46_fikar_miroslav Diz_46_simandl_miroslav Diz_46_TEZE
47 Jan Rathouský Aktivní adaptivní řízení Active Adaptive Control Diz_47_cz Diz_47_en Diz_47_fikar_miroslav Diz_47_hjalmarsson_hakan Diz_47_simandl_miroslav
48 Zdeněk Bäumelt Pokročilé metody a modely pro problémy z oblasti rozvrhování lidských zdrojů Advanced Methods and Models for Employee Timetabling Problems Diz_48_cz Diz_48_en Diz_48_cerny_michal Diz_48_maenhout_broos Diz_48_rudova_hana
49 Milan Anderle Modelování a řízení kráčejících robotů Modelling and control of walking robots Diz_49_cz Diz_49_en Diz_49_vaclavek_pavel Diz_49_zitek_pavel Diz_49_kozek_martin
50 Ondřej Nývlt Metody risk managementu pro průmyslové systémy Risk Management Methods for Industrial Systems Diz_50_cz Diz_50_en Diz_50_bris_radim Diz_50_barros_anne Diz_50_straub_daniel
51 Roman Čapek Rozvrhování s alternativními výrobními postupy Scheduling with Alternative Process Plans Diz_51_cz Diz_51_en

Diz_51_davendra_donald Diz_51_kubalik_jiri Diz_51_bartak_roman

52 Dan Martinec Postupné vlny v distribuovaném řízení Travelling Waves in Distributed Control Diz_52_cz Diz_52_en

Diz_52_podlubny_igor Diz_52_vokrinek_jiri Diz_52_kvasnica_michal

53 Ondřej Šantin Numerické algoritmy kvadratického programování pro prediktivní řízení Numerical Algorithms of Quadratic Programming for Model Predictive Control Diz_53_cz Diz_53_en

Diz_53_horak_david Diz_53_fikar_miroslav Diz_53_johansson_mikael

54 Ondřej Malík Systém řízení odběru pro optimalizaci provozu elektrických sítí s obnovitelnými zdroji energie Demand Side Management System for Optimizing Operation of Power Grids with Renewable Energy Sources Diz_54_cz Diz_54_en

Diz_54_beaude_olivier Diz_54_georgiev_daniel Diz_54_tuma_jiri

55 Michal Dvořák Dlouhodobé plánování produkce a obchodu s elektřinou v kogeneračních provozech Long-term combined heat and power production and trade planning Diz_55_cz Diz_55_en Diz_55_bendotti_pascale Diz_55_nagy_ivan Diz_55_pelikan_jan
56 Ivo Herman Škálování v kolonách vozidel Scaling in vehicle platoons Diz_56_cz Diz_56_en Diz_56_lunze_jan Diz_56_johansson_karl Diz_56_bamieh_bassam
57 Kamil Dolinský Algoritmy pre komplexnú chôdzu dvojnohých robotov Algorithms for Complex Bipedal Walking Diz_57_cz Diz_57_en Diz_57_straka_ondrej Diz_57_michiels_wim Diz_57_vyhlidal_tomas
58 Radek Beňo Distribuovaná identifikace nelineárních systémů s využitím regularizace Distributed Identification of Nonlinear Systems using Regularization Diz_58_cz Diz_58_en Diz_58_rohal-ilkiv_boris Diz_58_straka_ondrej Diz_58_pekar_jaroslav
59 Xueji Zhang Distribuované odhadování a řízení s aplikacemi pro prostorově distribuované systémy tlumení Distributed Estimation and Control With Applications to Spatially Distributed Camping Systems Diz_59_cz Diz_59_en Diz_59_sika_zbynek Diz_59_pipeleers_goele Diz_59_gryllias_konstantinos
60 Jiří Zemánek Distribuovaná manipulace pomocí řízení fyzikálních polí tvořených maticemi aktuátorů Distributed manipulation by controlling force fields through arrays of actuators Diz_60_cz Diz_60_en Diz_60_sitti_metin Diz_60_pethig_ronald Diz_60_gauthier_michael
61 Libor Bukata Parallel Algorithms for Optimization of Production Systems Parallel Algorithms for Optimization of Production Systems Diz_61_cz Diz_61_en Diz_61_hladik_milan Diz_61_bozejko_wojciech
62 ZhongZhe Dong Dynamic Modeling of Macro-Fiber Composite Transducers integrated into Composite Structures Dynamic Modeling of Macro-Fiber Composite Transducers integrated into Composite Structures Diz_62_cz Diz_62_en Diz_62_deoliveira_leopoldo Diz_62_gryllias_konstantinos Diz_62_sas_paul
63 Roman Václavík Algoritmy pro rozvrhování lidských zdrojů s využitím strojového učení Algorithms for Personnel Scheduling Enhanced by Machine Learning Techniques Diz_63_cz Diz_63_en Diz_63_maenhout_broos Diz_63_rudova_hana Diz_63_ropke_stefan
64 Jan Šulc Průběžná identifikace parametrů modelů vzduchotechniky Model Identification for Advanced Tunnel Ventilation Control Diz_64_cz Diz_64_en Diz_64_sturm_peter Diz_64_vyhlidal_tomas Diz_64_preisig_heinz
65 Matej Pčolka Numerické aspekty návrhu optimálního řízení pro nelineární systémy Numerical Aspects of Optimal Control Design for Nonlinear Systems Diz_65_cz Diz_65_en Diz_65_michiels_wim Diz_65_kozek_martin Diz_65_parisio_alessandra
66 Eva Žáčeková Identifikace pro prediktivní řízení v podmínkách uzavřené smyčky Identification for Model Predictive Control under closed loop-conditions Diz_66_cz Diz_66_en Diz_66_fikar_miroslav Diz_66_kozek_martin Diz_66_vandenhof_paul
67 Anna Minaeva Škálovatelné algoritmy rozvrhování pro vestavěné systémy s požadavky na běh v reálném čase Scalable Scheduling Algorithms for Embedded Systems with Real-Time Requirements Diz_67_cz Diz_67_en Diz_67_ramonserna_oliver Diz_67_sekanina_lukas Diz_67_hamann_arne
68 Aasem Ahmad Optimalizované TDMA rozvrhovací algoritmy pro Cluster-Tree WSNs Optimized TDMA Scheduling Algorithms for Cluster-Tree WSNs Diz_68_cz Diz_68_en Diz_68_fotouhi_hossein Diz_68_bures_tomas Diz_68_almeida_luis
69 Martin Daněk Návrh otěruodolných povlaků pro využití v průmyslových aplikacích za vysokých teplot Design of Wear Resistant Coatings for High Temperature Industrial Applications Diz_69_cz Diz_69_en
70 Tomáš Michálek Mikromanipulace pomocí dielektroforézy: modelování a na optimalizaci v reálném čase založené řízení Micromanipulation Using Dielectrophoresis: Modeling and Real-Time Optimization-Based Control Diz_70_cz Diz_70_en Stéphane Régnier Michael Hughes Antonio Ramos Reyes
71 Štefan Knotek Konsenzus a synchronizace pro distribuovanou estimaci a adaptivní řízení Consensus and Synchronization in Distributed Estimation and Adaptive Control Diz_71_cz Diz_71_en Jan Lunze Farnaz Adib Yaghmaie Alexander Schirrer
72 Daniel Wagner Validace a verifikace adaptivního řízení pomocí lineárních maticových nerovností Measures and LMIs for V&V of Adaptive Diz_72_cz Diz_72_en Juraj Oravec Alexander Schirrer Tomáš Vyhlídal
73 Jan Dvořák Rozvrhovací algoritmy pro komunikační protokoly řízené časem Scheduling Algorithms For Time-Triggered Communication Protocols Diz_73_cz Diz_73_en Lubomír Bulej Ramon Serna Oliver Jiří Novák
74 István Módos Rozvrhování s omezeními na spotřebu energie Scheduling under energy consumption limits Diz_74_cz Diz_74_en Simon Emde Christian Artiques Harjunkoski Iiro