Bakalářské práce

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací dostupných on-line

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
1 Dohnal Pavel Podpůrný software pro přístupový systém
2 Janda Petr Spínaný zdroj 24V/2,5A Switched-mode power supply 24V/2,5A Bp_2_cz Bp_2_en
3 Chojan Jiří Realizace ethernetového rozhraní pro desku s procesorem
4 Smetana Miloš Podpora výuky regulační techniky
5 Mráz Přemysl Řízení modelu polohovacího zařízení
6 Tomášek Martin XML rozhraní pro programování DSP
7 Dvořák František Zobrazení křivek v NET C#
8 Havlovic Karel Moduly pro komunikaci po silovém vedení 230V
9 Jindra Jindřich Centrální plánování železnice pomocí Matlab web server
10 Savický Petr Mobilní robot pro výuku real-time řízení
11 Hanč Tomáš Návrh Takagi-Sugeno fuzzy modelů
12 Bukovský Libor Lineární motor jako akční člen aktivního tlumiče The linear electric motor as an actuator in active damping device Bp_12_cz Bp_12_en
13 Stibor Miloslav Optimální řízení nákladních výtahů Cargo lift optimal control Bp_13_cz Bp_13_en
14 Šindelář Miroslav Knihovna pro minimalizaci logických funkcí Library for Minization of Boolean Functions Bp_14_cz Bp_14_en
15 Biroščák Rastislav Kontextové prehľadávanie textu Context searching in text Bp_15_cz Bp_15_en
16 Galbavý Martin Vizualizace a vzdálené řízení v síti LonWorks Vizualization and remote control in the LonWorks Bp_16_cz Bp_16_en
17 Mlýnek Pavel Podpora výuky předmětu Systémy a modely Support for Teaching the Course Systems and Models Bp_17_cz Bp_17_en
18 Onderka Patrik Návrh regulátorů pro předepsanou fázovou bezpečnost Controller design in frequency domain Bp_18_cz Bp_18_en
19 Šemelíková Adéla Podpora výuky regulační techniky v bakalářském studiu Support of education at Department of Control Engineering (Helicopter) Bp_19_cz Bp_19_en
20 Šteffl Libor Podpora výuky regulační techniky v bakalářském studiu Control engineering teachning in bachelor study (waterstation model) Bp_20_cz Bp_20_en
21 Štola Jakub Systém pro řízení manipulátorů a robotů Motion Control System For Manipulators And Robots Bp_21_cz Bp_21_en
22 Vach Radomír Systém inteligentní elektroinstalace Electronics system for intelligent buildings Bp_22_cz Bp_22_en
23 Vít Zdeněk Řízení modelu soustavy programovatelným automatem Model Control Using Programmable Logic Controller
24 Acosta Javier Řízení modelu polohovacího zařízení Control of Model of Positioning Device Bp_24_en
25 Anderle Milan Měřicí obvod pro rozdílový kapacitní snímač Processing circuit for differential capacitive sensors Bp_25_cz Bp_25_en
26 Bartl Tomáš Dálkové ovládání a dohled pomocí GSM GSM Remote Control and Monitoring System Bp_26_cz Bp_26_en
27 Cendelín Rostislav Telemetrická zařízení pro divoká zvířata Telemetry equipment for wild life animals Bp_27_cz Bp_27_en
28 Čapek Roman Dynamika biologických systémů I. Dynamic of biologics systems I. Bp_28_cz Bp_28_en
29 Čarek Lukáš Řídící jednotka pro regulaci teploty Temperature Control Unit Bp_29_cz Bp_29_en
30 Černý Radovan Vzdálené generování Ganttových diagramů Remote rendering of Gantt diagrams Bp_30_cz Bp_30_en
31 Doskočil Eduard Zařízení pro inerciální navigaci Device for Inertial Navigation Bp_31_cz Bp_31_en
32 Filas Petr Implementace modelu chování výrobců elektrické energie v liberalizovaném tržním prostředí v ČR Implementation of electricity producer model in liberalized energy market environment of the Czech Republic Bp_32_cz Bp_32_en
33 Hájek Miroslav Identifikace parametrů proudového motoru pro model letadla Dynamic parameters identification of a model turbofan engine Bp_33_cz Bp_33_en
34 Harenczyk Marek Podpora výuky laboratorních cvičení v předmětu Instrum Instrumentation of Processes- Education Support Bp_34_cz Bp_34_en
35 Hegr Zbyněk Laboratoř dynamických systémů – I. Laboratory of dynamic systems I. Bp_35_cz Bp_35_en
36 Husa Petr Laboratoř dynamických systémů – II. Laboratory of dynamic systems II. Bp_36_cz Bp_36_en
37 Chaloupek Jindřich Teoretická omezení v systémech pasivního a aktivního tlumení Theoretical Limitations in Vehicle Passive and Active Suspension Systems Bp_37_cz Bp_37_en
38 Chuman Jiří Modelování nelineárních systémů pomocí algoritmů shlukové analýzy Modelling of nonlinear systems using clustering algorithms Bp_38_cz Bp_38_en
39 Knotek Martin Software pro výpočty a vizualizaci procesních dat CNC frézky Software for processing and visualisation of proces data of a CNC cutter Bp_39_cz Bp_39_en
40 Kováčik Lukáš Realizace řadiče sběrnice CAN Implementation of CAN bus controller for programmable circuits in VHDL language Bp_40_cz Bp_40_en
41 Kozojed Aleš Aktivní systém tlumení pérování automobilu Automotive Active Suspension System Bp_41_cz Bp_41_en
42 Krajl Miloslav Odhad stavů lineárního motoru Linear Motor State Estimation Bp_42_cz Bp_42_en
43 Kubita Ivo Model obráběcího stroje Machine Tool Model Bp_43_cz Bp_43_en
44 Kudrna Vladimír Přesný optický snímač polohy Precision optical sensor Bp_44_cz Bp_44_en
45 Kunc Ondřej Podpora výuky předmětů teorie řízení v bakalářském stu Support for teaching the theory of control courses in bachelor study Bp_45_cz Bp_45_en
46 Lembacher Tomáš Simulace kulečníku Snooker simulation Bp_46_cz
47 Macháček Miroslav Vážící systém s identifikací Weight System with Identification Bp_47_cz Bp_47_en
48 Markovič Erik Systém aktivního tlumení automobilu Automotive Active Suspension System Bp_48_cz Bp_48_en
49 Mejstřík Pavel WEBová databáze pro publikace ve formátu BibTeX Web database for BibTeX Publications Bp_49_cz Bp_49_en
50 Mrázik Josef Implementace SW pro řízeni inteligentní elektroinstalace SW Implementation of system for intelligent buildings Bp_50_cz Bp_50_en
51 Navrátil Vojtěch Grafový editor pro Scheduling toolbox TORSCHE Editor of graphs for Scheduling toolbox TORSCHE Bp_51_cz Bp_51_en
52 Novák Pavel SW pro konfiguraci vytápění objektů SW fro Heating System Configuration Bp_52_cz Bp_52_en
53 Nývlt Ondřej K09 Lab Propagator K09 Lab Propagator Bp_53_cz Bp_53_en
54 Pešek Tomáš Podpora výuky regulační techniky v bakalářském studiu Support of control engineering education Bp_54_cz Bp_54_en
55 Ramba Jan Simulátor Petriho sítí Simulator of Petri Net Bp_55_cz Bp_55_en
56 Rusz Jan Deska vstupů/výstupů pro vývojový modul s HC12 I/O module for HC12 development kit Bp_56_cz Bp_56_en
57 Růžička Ladislav Černá skřínka do automobilu Car Crash Recorder Bp_57_cz Bp_57_en
58 Řezáč Martin Uživatelské rozhraní pro návrh frekvenčních filtrů User interface for design of frequency domain filters Bp_58_cz Bp_58_en
59 Stejskal Jaroslav Mobilní sběr a archivace dat pomocí FPGA Spartan 3 Mobile data logging on Spartan 3 FPGA Bp_59_cz Bp_59_en
60 Strnad Tomáš Implementace modelu chování obchodníků s elektrickou energií v liberalizovaném prostředí České republiky Implementation of electricity trader behavior modelin liberalized energy market environment of the Czech Republic Bp_60_cz Bp_60_en
61 Svozil Jiří Mobilní logický analyzátor realizovaný pomocí FPGA Sparťan 3 Digital analyzer based on FPGA Spartan 3 Bp_61_cz Bp_61_en
62 Šafránek Milan Jednotka pro řízení dvouválcového motoru Control unit for two-cylinder engine Bp_62_cz Bp_62_en
63 Škarda Tomáš Mobilní paměťový osciloskop realizovaný pomocí FPGA Sparťan 3 Scope with digital memory based on FPGA Spartan 3 Bp_63_cz Bp_63_en
64 Šoufek David Válcový displej z LED diod Tubular LED display Bp_64_cz Bp_64_en
65 Švécar Zdeněk Dynamické systémy v přírodě – I. Dynamic systems in nature – I. Bp_65_cz Bp_65_en
66 Táborský Zdeněk Palubní počítač pro motocykl Board Computer for Motorcycle Bp_66_cz Bp_66_en
67 Ton Ondřej Orientace v prostředí Orientation in space Bp_67_cz Bp_67_en
68 Tran Duy Khanh Profibus FDL vrstva pro Linux Profibus FDL layer for Linux Bp_68_cz Bp_68_en
69 Troják Dušan Laboratoř dynamických systémů – III. Laboratory of dynamic systems III. Bp_69_cz Bp_69_en
70 Turza Peter Modelování a optimalizace logistických procesů v pivovarech Staropramen Logical processes modeling and optimization in Breweries Staropramen Bp_70_en
71 Váňa Martin Profibus DP slave s obvodem SPC4 Profibus DP slave based on SPC4 Bp_71_cz Bp_71_en
72 Zakucia Jozef Prezentace činnosti dynamických systémů – I. Presentation of dynamic systems - 1. Bp_72_cz Bp_72_en
73 Záruba Michael Optimalizace výroby s relativními omezeními Optimalizacion manufacture with relative limitation Bp_73_cz Bp_73_en
74 Richtr Jiří Měřič kapacit s integrovaným obvodem UTI Capacitance meter based on UTI circuit Bp_74_cz Bp_74_en
75 Bulánek Tomáš Inverzní kyvadlo Inverted pendulum Bp_75_cz Bp_75_en
76 Kobliha Jan Řízení tlumení vibrací mechanických soustav Mechanical systems vibration control Bp_76_cz Bp_76_en
77 Kubíček Luboš Bezpečnostní funkce pro Simatic S7 300 Safety function for Simatic S7 300 Bp_77_cz Bp_77_en
78 Orlík Michal Grafické uživatelské rozhraní optimalizačního nástroje Graphical user interface of optimization tool Bp_78_cz Bp_78_en
79 Sosna Tomáš Digitální syntéza výstražných zvukových signálů Alarm Sounds by Digital Synthesis Bp_79_cz Bp_79_en
80 Švimberský Zdeněk LIN - automobilová sběrnice LIN - automotive system bus Bp_80_cz Bp_80_en
81 Zavrtálek Jiří Prostorové zobrazení automatu Three-dimensional Model of Automaton Bp_81_cz Bp_81_en
82 Privara Samuel Simulátor dopravy v dálničních tunelech Traffic Simulator for Highway Tunnels Bp_82_cz Bp_82_en
83 Cigler Jiří Programování s omezujícími podmínkami v Scheduling Toolboxu Constraint Programming in Scheduling Toolbox Bp_83_cz Bp_83_en
84 Dvořák Michal Model logistických procesů v Pivovarech Staropramen Model of logical processes in Breweries Staropramen Bp_84_cz Bp_84_en
85 Krejza Pavel Modelování a řízení lokální krystalizace křemíků pomocí hrotové sondy AMF Modelling and control of local crystallization of sillicon using AFM tip Bp_85_cz Bp_85_en
86 Křesťan Michal GSM brána pro domácí automatizaci GSM Gateway for Home Automation Bp_86_cz Bp_86_en
87 Novák Tomáš Automatické generování VHDL kódu pro FPGA Automatic VHDL code generation for FPGA Bp_87_cz Bp_87_en
88 Okrouhlý Miloš Jednotka vstupů pro systém domácí automatizace Input Module for Home Automation Bp_88_cz Bp_88_en
89 Pufler Jaromír Knihovna input shaping pro Matlab Input shaping library for Matlab Bp_89_cz Bp_89_en
90 Ryska Lukáš Kurz pro vzdálenou výuku Distant-learning course Bp_90_cz Bp_90_en
91 Setíkovská Blanka Hybridní systém generování metadat pro výukové objekty Hybrid system for generating learning object metadata Bp_91_cz Bp_91_en
92 Smola Michal Paralelní algoritmus pro rozvrhování činnosti přepravníku materiálu Parallel Algorithm for Hoist Scheduling Bp_92_cz Bp_92_en
93 Baier Bohumír Rotační kyvadlo Rotation pendulum Bp_93_cz Bp_93_en
94 Baláš Jan Rozšíření modelu rybí farmy Upgrade of a fish farm model Bp_94_cz Bp_94_en
95 Boček Karel Modelování fyzikálních systémů ve Virtual Reality Toolb Modelling of physical models in Virtual Reality Toolbox Bp_95_cz Bp_95_en
96 Breuer Jan Aplikace pro převod časovaných automatů do FPGA Application for conversion of Timed Automata into a FPGA platform Bp_96_cz Bp_96_en
97 Cerman Otto Řízení tlumeni vibrací mechanických soustav Mechanical systems vibration control Bp_97_cz Bp_97_en
98 Ciller Alexandr Servomechanismus s proměnným tlumením Servo with variable damping Bp_98_cz Bp_98_en
99 Černý Jan Simulátor chování LVDT senzoru LVDT Sensor Simulator Bp_99_cz Bp_99_en
100 Dibelka Lukáš Aimsun-Matlab Toolbox Aimsun-Matlab Toolbox Bp_100_cz Bp_100_en
101 Dočekal Jan Profinet IO pro průmyslové aplikace Profinet IO for industrial apllications Bp_101_cz Bp_101_en
102 Drobný Martin Webové rozhraní pro odevzdávání studentských prací Web Portal For Uploading of Student´s Projects Bp_102_cz Bp_102_en
103 Dušek Miroslav Zpracování obrazu z více zdrojů pomocí FPGA Multisource image processing in FPGA Bp_103_cz Bp_103_en
104 Elbl Marek Experimenty v Matlab-Aimsun Toolboxu Experiments using Matlab-Aimsun Toolbox Bp_104_cz Bp_104_en
105 Fejfar Ota Návrh číslicového řízení stejnosměrného momentového motoru Digital control design for a DC torque motor Bp_105_cz Bp_105_en
106 Hamáček Lukáš Platforma pro simulaci s hardware ve smyčce Hardware in the Loop Simulation Platform Bp_106_cz Bp_106_en
107 Hanáková Elvíra PID regulace tepelné soustavy PID Control of Temperature Plant Bp_107_cz Bp_107_en
108 Holec Martin Laboratorní přípravek s pásovým dopravníkem Laboratory Equipment with Belt Conveyor Bp_108_cz Bp_108_en
109 Hrdina František Návrh programového rozhraní pro řízení mikropolohovací platformy z PC v reálném čase Design of a sofware interface for real-time control of amicropositioning stage from PC Bp_109_cz Bp_109_en
110 Janáček Miroslav Ganttovy diagramy v SVG Gantt charts in SVG Bp_110_cz Bp_110_en
111 Jandák Mikuláš Simulační model frekvenčního měniče Simulation model of a Frequency Converter Bp_111_cz Bp_111_en
112 Janeček Milan Model systému s dopravním zpožděním Model of system with transport delay Bp_112_cz Bp_112_en
113 Jeřábek Lukáš Model technologického procesu The Technological Process Model Bp_113_cz Bp_113_en
114 Jonáš Pavel Analýza řídicího systému velkorypadla Analysis of a bucket wheel excavator control system Bp_114_cz Bp_114_en
115 Kašpárek Martin Připojení GSM modulu k FPGA GSM module connected to FPGA Bp_115_cz Bp_115_en
116 Kočí Josef Webová aplikace pro zadávání, zpracování a archivaci vý Web application for collecting, processing and archiving the results of medical examinations from PC and PDA Bp_116_cz Bp_116_en
117 Kořínek František Návrh analyzátoru sběrnice CAN pro nákladní automobily Development of a CAN analyser for trucks Bp_117_cz Bp_117_en
118 Krpata Pavel Řízení hydraulického servoventilu Hydraulic Servovalve Control Design Bp_118_cz Bp_118_en
119 Kubeček Jakub Optimalizace tvaru kapacitního senzoru Shape optimization of a capacitive sensor Bp_119_cz Bp_119_en
120 Kubias Jiří Řízení modelu železnice Control of railway model Bp_120_cz Bp_120_en
121 Lukeš Petr GNSS senzor orientace GNSS Attitude Sensor Bp_121_cz Bp_121_en
122 Malík Ondřej Prediktivní řízeni výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě Predictive control of power balance in electric grid Bp_122_cz Bp_122_en
123 Malý Jan Model technologického procesu The Technological Process Model Bp_123_cz Bp_123_en
124 Matisko Peter Přesný regulátor průtoku High accuracy flow controller Bp_124_cz Bp_124_en
125 Mikolášek Jiří Možnosti využití PAS při výpočtech s n-D polynomy Possibilities for using CAS to compute Bp_125_cz Bp_125_en
126 Novotný Jan IR komunikace pomocí FPGA Infrared communication based on FPGA Bp_126_cz Bp_126_en
127 Novotný Michal Použití procesoru typu ARM řady Atmel AT91SAM pro řízení videokamery přes CAN Using ARM-based processor Atmel AT91SAM to control a videocamera via CAN bus Bp_127_cz Bp_127_en
128 Papík Přemysl Snímání a předzpracování obrazu pomocí FPGA Image scanning and pre-processing in FPGA Bp_128_cz Bp_128_en
129 Pavlišta Dan Regulátor pro řízení lokomotivy Locomotive control Bp_129_cz Bp_129_en
130 Petera Martin LinCAN driver pro řadič Renesas HCAN2 LinCAN driver for the Renesas HCAN2 controller Bp_130_cz Bp_130_en
131 Pokorný Dominik Komponenty pro řízení multimediálních center Components for multimedial centers control Bp_131_cz Bp_131_en
132 Roman Martin Podpora výuky řídicí techniky v bakalářském studiu Support of control engineering education Bp_132_cz Bp_132_en
133 Sedláček Václav Průmyslový robot RSP 01 – základní řízení Robots RSP 01 - basic control Bp_133_cz Bp_133_en
134 Smítka Ondřej Rychlý vývoj aplikací v automobilové elektronice Rapid prototyping in automotive electronic Bp_134_cz Bp_134_en
135 Svoboda Petr Návrh orientačního systému pro mobilní robot Design of Mobile Robot Positioning System Bp_135_cz Bp_135_en
136 Šantin Ondřej Robot HERO – dálkové řízení Robot HERO- remote control Bp_136_cz Bp_136_en
137 Šiška Matěj Průmyslový robot RSP 01 – nadřazené řízení Robot RSP 01 - host control Bp_137_cz Bp_137_en
138 Štefan Petr Přehled dostupného software pro řešení soustav polynomiálních rovnic Summary of available software tool for solving the set of polynomial equations Bp_138_cz Bp_138_en
139 Tepřík Otakar Model technologického procesu Technological Process Model Bp_139_cz Bp_139_en
140 Těhník Jiří SW pro konfiguraci systému inteligentní regulace vytápění SW for Intelligent Heating System Configuration Bp_140_cz Bp_140_en
141 Tomicová Jelena Přehled volně dostupného programové vybavení pro řešení parciálních diferenciálních rovnic An overview of free available software for solving partial differential equations Bp_141_cz Bp_141_en
142 Trmota Jakub Databázový systém pro hodnocení studentů Database system for student classification Bp_142_cz Bp_142_en
143 Vachule Marek Řízení ventilace tunelu Sitina Ventilation Control of the Sitina Tunnel Bp_143_cz Bp_143_en
144 Váňa Jan Fyzikální modely ve Virtual Reality Toolboxu Physical models in Virtual Reality Toolbox Bp_144_cz Bp_144_en
145 Váňa Zdeněk Waveletova analýza Wavelet analysis Bp_145_cz Bp_145_en
146 Varga Rostislav Řízení topného systému Heating System Control Bp_146_cz Bp_146_en
147 Vítek Michal Podpora výuky regulační techniky – virtuální modelování Support of control engineering education - virtual modelling Bp_147_cz Bp_147_en
148 Zahradník Jan Tvorba uživatelských formulářů v systému Drupal Creation of user-defined forms in system Drupal Bp_148_cz Bp_148_en
149 Zemánek Jiří Robot HERO – základní řízení Robot HERO - basic control Bp_149_cz Bp_149_en
150 Zich Lukáš Registrační dávkovač alkoholických nápojů The registration dosing device for alcoholic beverages Bp_150_cz Bp_150_en
151 Zikmund Aleš Model obráběcího stroje Machine Tool Model Bp_151_cz Bp_151_en
152 Doskočil Jan Systém pro optické měření polohy System for position measurement with optical encoder Bp_152_cz Bp_152_en
153 Elkner Pavel Inteligentní ovladač pro systém domácí automatizace Development of inteligent switch contol for system house wiring Bp_153_cz Bp_153_en
154 Fiala Jan Model převíjení s rychlými servopohony Model of rewinding with fast motion control Bp_154_cz Bp_154_en
155 Fochr Evžen Řídicí generátor pro mikro-manipulátor Control generator for micro-manipulator Bp_155_cz
156 Guba Pavel Frekvenční měnič PowerFlex 700S AC drive PowerFlex 700S Bp_156_cz Bp_156_en
157 Chodounský Jakub Fuzzy model chování dispečera při řízení výkonové rovnováhy Fuzzy model of behavior of power balance operator Bp_157_cz Bp_157_en
158 Kasl Michal Stabilita vozidla – odhad skluzu Vehicle stability - slip estimation Bp_158_cz Bp_158_en
159 Kujawa Lukáš Regulace chladící kapaliny v odlévacím stroji Control of cooling in casting machine Bp_159_cz Bp_159_en
160 Kukura Marián Aktivní tlumení automobilu Automotive active suspension system Bp_160_cz Bp_160_en
161 Libosvár Jan Hodiny s hlasovým výstupem v FPGA Clock with voice output in FPGA Bp_161_cz Bp_161_en
162 Nguyen Hong Quang Řízení magnetického závěsu Magnetic levitation control Bp_162_cz Bp_162_en
163 Padyšák Michal Řídicí systémy pro UAV prostředky Control systems for UAV´s Bp_163_cz Bp_163_en
165 Andrejco Michal Sada pro dlouhodobé měření a zviditelnění procesů ve vytápěných prostorech The set for long time measurement and visualization of the processes in the calefactories Bp_165_cz Bp_165_en
166 Cicvárek Martin Knihovna funkčních bloků pro analýzu tvaru a predikci průběhu číslicových signálů v PLC The function blocks library for analyze and prediction of the time digital signals in PLC Bp_166_cz Bp_166_en
167 Dvořák Vladimír Návrh řízení teploty v sušičce potravinářského škrobu Starch Dryer Temperature Control System Design Bp_167_cz Bp_167_en
168 Haubert Tomáš Interface pro spojení vývojového systému D Space Microbox s lineárním spalovacím motorem LCE 02 Interface for Developlment system D Space Microbox and linear combustion engine LCE 02 Bp_168_cz Bp_168_en
169 Hrouda Michal Operační systémy PikeOS a Linux PikeOS and Linux operating systems Bp_169_cz Bp_169_en
170 Chalupa Adam Optimální nastavení PID regulátorů Optimal Tuning of PID Controllers Bp_170_cz Bp_170_en
171 Janeba Vít Řídící systémy pasivních nízkoenergetických domů Control systems for passive low-energy buildings Bp_171_cz Bp_171_en
172 Kovář Jan Regulátor hydraulického zatěžovacího zařízení Hydraulic loading force controller Bp_172_cz Bp_172_en
174 Mezihorák Martin Návrh koncepce inteligentního řízení skleníků a zimních zahrad The design of the intelligent control of the green-houses and winter gardens Bp_174_cz Bp_174_en
175 Mik Petr Metody fuzzy shlukové analýzy při aproximaci funkcí Function Approximation Using Fuzzy Clustering Bp_175_cz Bp_175_en
176 Navrátil Milan Senzory pro malé mobilní roboty Sensors for small mobile robots Bp_176_cz Bp_176_en
177 Novák Petr Modelování a řízení obsahu CO2 ve vzduchu v obytných budovách Modelling and control of CO2 in residential buildings Bp_177_cz Bp_177_en
178 Procházka Radim Návrh PI a PD regulátorů frekvenčními metodami PI and PD controllers design using frequency methods Bp_178_cz Bp_178_en
179 Ptáček Libor Fyzikální model procesu odlévání železa Physical Model of Iron Casting Process Bp_179_cz Bp_179_en
180 Šíba Jan Příklady pro identifikaci dynamických systémů Examples of dynamical systems identification Bp_180_cz Bp_180_en
181 Šilhán Michal Identifikace, modelování a návrh řízení pro UAV vrtulník Small UAV helicopter identification, modelling and control design Bp_181_cz Bp_181_en
182 Švarc Pavel Modelování provozu větrné elektrárny Wind Turbine Modelling Bp_182_cz Bp_182_en
183 Švec Jan Analýza spotřeby energie řídicího systému kolesa velkorypadla Analysis of Bucket Wheel Control System Power Consumption Bp_183_cz Bp_183_en
184 Švoma Jaroslav Kalibrace kapacitního senzoru polohy Calibration of a capactive position sensor Bp_184_cz Bp_184_en
185 Zvolánek Michal Inteligentní řízení a zabezpečení domů s využitím informačních a komunikačních technologií The intelligent control and security of the houses using the information an communication technology Bp_185_cz Bp_185_en
186 Běhunek Martin Model technologického procesu The Technological Process Model Bp_186_cz Bp_186_en
187 Beneš Pavel ITEM, TinyOS modul pro senzorové sítě. ITEM, TinyOS module for sensor networks Bp_187_cz Bp_187_en
188 Beňo Radek Modelování systému řízení polohy plazmatu v tokamaku COMPASS Simulation of the control system for plasma positioning in COMPASS tokamak Bp_188_cz Bp_188_en
189 Bruna Ondřej Virtuální model pohybu geostacionární družice Virtual model of geostationary satellite´s orbit Bp_189_cz Bp_189_en
190 Bubla Petr Návrh PID regulátorů frekvenčními metodami PID controllers design using frequency methods Bp_190_cz Bp_190_en
191 Drahoňovský Marek Návrh řízení aparatury pro výrobu nanočástic Fe chemickou cestou The design of control system for the nano ferrum producing by chemical way Bp_191_cz Bp_191_en
192 Dvořáček Jan Laserový projektor Laser projektor Bp_192_cz Bp_192_en
193 Fetterik Jozef PLC riadenie modelu technologického procesu PLC control of technological process model Bp_193_cz Bp_193_en
194 Hajný Jan Komunikace mezi magnetometrem a ARM procesorem Interconnection of a magnetometer and an ARM processor
195 Holeček Jan Webové stránky laboratoře K26 Website of laboratory K26 Bp_195_cz Bp_195_en
196 Honig Martin Řízení modelu lokomotivy Speed control of locomotive model Bp_196_cz Bp_196_en
197 Hovorka Zdeněk Elektromechanické ovládání ventilů Electromechanical Valve Control Bp_197_cz Bp_197_en
198 Jonáš Karel GUI pro návrh PID regulátorů GUI for PID controllers design Bp_198_cz Bp_198_en
199 Jonáš Petr Regulace teploty Temperature control Bp_199_cz Bp_199_en
201 Klemš Václav Laboratorní model pro výzkum prostorově distribuovaného řízení Laboratory model for research in spatially distributed control Bp_201_cz Bp_201_en
202 Koberna Lukáš Internetové rozhraní do Matlabu Matlab web interface Bp_202_cz Bp_202_en
203 Košarko Martin Diagnostické zařízení pro poloautomat. testování elektronických jednotek Diagnostic Device for Semiautomatic Testing of Electronic Devices Bp_203_cz Bp_203_en
204 Kratochvíl Lukáš Inverzní kyvadlo Inverted Pendulum Bp_204_cz Bp_204_en
205 Kříž Jan Řadič sběrnice CAN připojený k PC přes sběrnici USB CAN Bus Controller Connected to PC Computer over USB bus Bp_205_cz Bp_205_en
206 Kučera Vladimír Řízení couvajícího vozíku s využitím fuzzy logiky Fuzzy Logic Approach to Truck Backer-Upper Control Bp_206_cz Bp_206_en
207 Martinec Jan Podpora návrhu číslicových regulátorů Tools for design of discrete-time controllers Bp_207_cz Bp_207_en
208 Pech Miroslav Příprava studijních materiálů v oboru řídicí technika Preparing of educatiton materials in control engineering Bp_208_cz Bp_208_en
209 Popelka Jan Řízení pomocí fuzzy PID regulátorů Control Using Fuzzy PID Controllers Bp_209_cz Bp_209_en
210 Procházka Jan Metody fuzzy shlukové analýzy při modelování nelineárních systémů Fuzzy Clustering in Modelling of Nonlinear Systems Bp_210_cz Bp_210_en
211 Procházka Petr Modelování fyzikálních systémů ve Virtual Reality Toolboxu Modelling of physical models in Virtual Reality Toolbox Bp_211_cz Bp_211_en
212 Pupák Radek Miniaturní procesorový systém s dotykovým LCD displejem pro monitoring a řízení Small processor system equipped by touch screen and LCD for monitoring and control Bp_212_cz Bp_212_en
213 Riedel Marek Monitorování městské dopravy pomocí plovoucích vozidel Urban traffic monitoring by the floating vehicles use Bp_213_cz Bp_213_en
214 Stehlík Jan Automatizovaná malopěstírna Automation of Small Flower Farm Bp_214_cz Bp_214_en
215 Trnka Václav Řízení systémů s dopravním zpožděním pomocí PID regulátorů Control of Time Delay Systems Using PID Controllers Bp_215_cz Bp_215_en
216 Večeř Pavel Návrh vzorového pracoviště pro výuku Design of the laboratory task for education Bp_216_cz Bp_216_en
217 Vosecký Michal Návrh a realizace řídicí jednotky malého proudového motoru Design and Construction of a tiny Jet Engine Control Unit Bp_217_cz Bp_217_en
218 Zeman Ondřej Robot HERO - ruka Robot HERO - hand Bp_218_cz Bp_218_en
229 Nekvasil Vladimír Ovládání krokových motorů - didaktická pomůcka Step Motors Controlling Device - laboratory module
230 Valenta Pavel Modelování systémů v netechnických oborech Modelling of systems outside technical branches Bp_230_cz Bp_230_en
231 Lischka Roman Řízení modelu technologického procesu s využitím PLC PLC Control of Technological Process Bp_231_cz Bp_231_en
232 Jirák Luboš Sledování polohy mobilního robota senzorovou sítí Mobile Robot Tracking with a Sensor Network Bp_232_cz Bp_232_en
233 Skorunka Martin Řídící obvod pro stick-slip pohony Control circuit for stick-slip drives Bp_233_cz Bp_233_en
234 Štefan Jan Návrh čidla pro řízení hydroponického systému Sensor for a hydroponic plant control system Bp_234_cz Bp_234_en
235 Eduard Filip Návrh koncepce řízení v areálu s kombinovanou funkčností The control design in area with combined function Bp_235_cz Bp_235_en
236 Rusnák Juraj Regulace pneumatické jednotky Pneumatic Chamber Control Bp_236_cz Bp_236_en
237 Trungel Tomáš Výukový model pro inuitivní výuku regulace se systémy PLC Education model for intuitive education of the regulation using systems PLC Bp_237_cz Bp_237_en
238 Chalupa Adam Inovace inteligentního řízení rodinného domu Innovation of the intelligent control of the one-family house Bp_238_cz Bp_238_en
239 Battěk Tomáš Pokročilé frekevenční metody návrhu PID regulátorů Advanced frequency design of PID controllers Bp_239_cz Bp_239_en
240 Beneš Petr Plánování hladké trajektorie pro mobilní roboty Smooth trajectory planning for mobile robots Bp_240_cz Bp_240_en
241 Bobek Richard Výukové materiály pro modelování dynamických systémů Education materials for modelling of dynamical systems Bp_241_cz Bp_241_en
242 Diringer Tomáš Analýza a simulace signálů z drážních vozidel Analysis and simulation of the rolling stocks signals Bp_242_cz Bp_242_en
243 Dostál Jiří Regulace klimatické jednotky Conditioning Chamber Contol Bp_243_cz Bp_243_en
244 Hájíček Tomáš Systémy pro řízení inteligentních domů Systems for control of the intelligent houses Bp_244_cz Bp_244_en
245 Hanzlík Lukáš Ovládání PC pomocí GSM PC Control Device based on GSM Bp_245_cz Bp_245_en
246 Juras Marek Lokalizace zdroje rádiového signálu senzorovou sítí Tracking of Radio Transmitter with a Sensor Network Bp_246_cz Bp_246_en
247 Kopal Martin Výukový model regulované soustavy se systémy PLC a SCADA Education model of the plant controlled process using systems PLC and SCADA Bp_247_cz Bp_247_en
248 Korda Milan Modelování a řízení kyvadla na vozíku a rotačního kyvadla Modelling and Control of Pendulum on a Cart and Rotary Pendulum Bp_248_cz Bp_248_en
249 Korec Jiří Zpracování dat z měřicích zařízení pro neurologickou laboratoř Data processing and measure tools for neurological laboratory Bp_249_cz Bp_249_en
250 Kosina Ondřej Návrh meteorologické stanice s PLC Design of the weather-station using PLC Bp_250_cz Bp_250_en
251 Losos Radek Identifikace a řízení laboratorního modelu Spojených pohonů Identification and control of the laboratory model Coupled Drives Bp_251_cz Bp_251_en
252 Machač Jiří Studijní materiály pro modelování systémů v Matlabu Education materials for modelling of systems in Matlab Bp_252_cz Bp_252_en
253 Necid Josef Řídicí systém kalící hlubinné pece Control System of Hardening Soaking Furnace Bp_253_cz Bp_253_en
254 Novotný Martin Řídicí systém zařízení pro regeneraci odpadního vzduchu The control system equipment for regeneration of the foul air Bp_254_cz Bp_254_en
255 Pich Jiří Návrh elektronické řídicí jednotky založený na modelování Electronic Control Unit Model Based Design Bp_255_cz Bp_255_en
256 Plotek David Bluetooth stack pro embedded systémy Bluetooth stack for embedded systems Bp_256_cz Bp_256_en
257 Reichl Miroslav Výukový model tepelné soustavy v programu PLC a SCADA The tutorial model of the heat system in program PLC and SCADA Bp_257_cz Bp_257_en
258 Smíšek Jan Návrh inteligentního řízení novostavby rodinného domu Design of the intelligent control of the new one-family house Bp_258_cz Bp_258_en
259 Šach Jaroslav Vícekanálový oddělovací A/D převodník s BlueTooth výstupem Multichanel A/D Convertor with BlueTooth Output Bp_259_cz Bp_259_en
260 Ševčík Martin Podpora výuky řídicí techniky Control Engineering Education Support Bp_260_cz Bp_260_en
261 Trojánek Pavel Využití robota Lego Mindstorms ve výuce Usage of the Lego Mindstorms Robots in education Bp_261_cz Bp_261_en
262 Vokáč Michal Kumunikační rozhraní pro demonstrační sestavu krokových motorů Interface for demonstration module of steper motors Bp_262_cz Bp_262_en
263 Balach Jiří Porovnání Linuxových driverů sběrnice CAN Comparison of Linux CAN bus drivers Bp_263_cz Bp_263_en
264 Bouška Tomáš Frekvenční metody návrhu regulátorů typu Lead a Lag Frequency-domain Design of Lead and Lag Controllers Bp_264_cz Bp_264_en
265 Hájek Jan Rozšíření webových stránek laboratoře K26 Website of laboratory K26 Bp_265_cz Bp_265_en
266 Heincl Roman Rozvrhování pomocí lokálního prohledávání Scheduling by local search Bp_266_cz Bp_266_en
267 Hořčica Adam Servomechanismus s proměnným magnetickým tlumením Servo with variable magnetic damping Bp_267_cz Bp_267_en
268 Ivančák Petr Modely pro programovatelné automaty Rockwell Automation Models for programmable logic controllers Rockwell Automation Bp_268_cz Bp_268_en
269 Jaroš Pavel Dynamika rychlých servopohonů Dynamic of high-speed servo drives Bp_269_cz Bp_269_en
270 Jindra Tomáš Optimální nastavení PID regulátorů Optimal Tuning of PID Controllers Bp_270_cz Bp_270_en
271 Jiřinec Tomáš Sběr dat ze senzorů formulového vozu Cartech FS01 Data acquisition system for formula Cartech FS01 Bp_271_cz Bp_271_en
272 Kment Jan Standardizace funkcí pro řízení inteligentních domů a návrh knihovny funkčních bloků Standardization of the function for control of the intelligent houses and design of the function blocks Bp_272_cz Bp_272_en
273 Kohout Tomáš Vizuální kontrola chodu stroje Visual supervision of machine run Bp_273_cz Bp_273_en
274 Konopa Miroslav Řízení výukových modelů typu Spojené nádoby Control of teaching models Coupled Tanks Bp_274_cz Bp_274_en
275 Kruml Miloš Pasivní tlumení automobilu s lineárním elektrickým motorem Automotive passive suspension with linear electrical motor Bp_275_cz Bp_275_en
276 Markovič Tomáš Elektronické zařízení „PUNČOCHA“ The electronic equipment PUNCHOCHA Bp_276_cz Bp_276_en
277 Melzer Michal Fuzzy regulátory při řízení systémů se suchým třením Fuzzy Controllers for Systems with Dry Friction Bp_277_cz Bp_277_en
278 Michalko Ján Klimatizační jednotky fan coil a jejich řízení s PLC Air handlers fan coil and their control using PLC Bp_278_cz Bp_278_en
279 Němec Martin Návrh řídicího systému pro funkční vzorek motoru s volnými písty s využitím jednotky Microautobox od firmy D Space Modification of control system with D Space Microautobox unit for free piston engine LCE-02 function sample Bp_279_cz Bp_279_en
280 Pčolka Matej Stabilizovaná senzorová plošina Stabilized sensor platform Bp_280_cz Bp_280_en
281 Pecka Jaroslav Identifikace a řízení laboratorního modelu Pružného ramene Identification and control of the laboratory model Flexible Link Bp_281_cz Bp_281_en
282 Polášek Vojtěch Optimální výpočet digitálního audio zesilovače Optimal digital audio amplifier Bp_282_cz Bp_282_en
283 Rakovec Martin Řízení servomotoru kráčejícího robota Motor controller for biped robot Bp_283_cz Bp_283_en
284 Rott Ondřej Vývoj spínacího zařízení stimulačních signálů při fMRI experimentu Switching device for fMRI measurement Bp_284_cz Bp_284_en
285 Rychnovský Václav Bezdrátové řízení motorových jednotek modelové železnice Wireless control of model railway traction units Bp_285_cz Bp_285_en
286 Švarc Milan Analýza bezdrátových sítí IEEE 802.11e Analysis of IEEE 802.11e Wireless Networks Bp_286_cz Bp_286_en
287 Tokar Daniel Teplotní čidla Thermal sensors Bp_287_cz Bp_287_en
288 Vrba Jan Vizualizace technologického procesu výroby sýrů Visualization for Technology Process of Cheese Production Bp_288_cz Bp_288_en
289 Zach Jaromír Elektronické řízení sekvenční převodovky Electronic control of a sequential gearbox Bp_289_cz Bp_289_en
290 Žáčeková Eva Řídicí obvody v automobilu Control Circuits in Vehicle Bp_290_cz Bp_290_en
291 Debre Michal Identifikace a návrh řízení pro model kulička na ploše Modeling and Control design for the ball and plate system Bp_291_cz Bp_291_en
292 Jareš Filip Implementace stavových automatů pro soutěž Eurobot 2009 Finite State Automata Implementation for the Eurobot 2009 Robotic Contest Bp_292_cz Bp_292_en
293 Martinec Petr Interaktivní učebnice teorie řízení programu Mathematica Interactive text book of control theory in software Mathematica Bp_293_cz Bp_293_en
294 Pokorný Pavel Virtuální modely laboratorních systémů Virtual models of laboratory systems Bp_294_cz Bp_294_en
295 Šedivý Jiří Bezdrátový přenos ZigBee Wireless transfer Zigbee Bp_295_cz Bp_295_en
296 Řimnáč Petr Vzducholoď - přenost dat Airship - data transfer Bp_296_cz Bp_296_en
297 Vondra Marek Vzducholoď - dynamický model Airship - dynamic model Bp_297_cz Bp_297_en
298 Bělík Tomáš Využití robota Lego Mindstorms – návrh a realizace speciálních Usage of the Lego Minstorms Robots-design and realization of the special tasks Bp_298_cz Bp_298_en
299 Hák Josef Grafické rozhraní pro inerciálně stabilizovanou leteckou kamerovou základnu Graphical user interface for inertially stabilized airborne camera platform Bp_299_cz Bp_299_en
300 Hrouda Michal Model linky na rozřazování barevných víček od PET lahví Model of sorting line for color PET bottles lids Bp_300_cz Bp_300_en
301 Charvát David Podpora výuky v laboratoři K23 Support of Education in the K23 Laboratory Bp_301_cz Bp_301_en
302 Jiříček Jakub Analýza vytápění rodinného domu Family House Heating Analysis Bp_302_cz Bp_302_en
303 Ladman Petr Návrh kaskádního řízení Design of cascade control Bp_303_cz Bp_303_en
304 Le Huy Digitální audio zesilovač Digital audio amplifier Bp_304_cz Bp_304_en
305 Makovička Martin Moderní pracoviště pro výuku předmětu A3B35APE - Aplikovanáelektronika Modern laboratory task for education subject A3B35APE -Applied electronics Bp_305_cz Bp_305_en
306 Marek Jaroslav Využití robota Lego Mindstorms – příprava robotického semináře pro střední školu Usage of the LEGO MINDSTORMS Robot -Preparing of the robots seminar for the high school Bp_306_cz Bp_306_en
307 Marek Michal Analýza řídicího systému kotle na biomasu Analysis of control system for biomass steam boiler Bp_307_cz Bp_307_en
308 Martinec Dan Využití robota LEGO MINDSTORMS při výuce 2 předmětu A3B99RO Roboti Usage of the Lego Mindstorms Robots in education subject A3B99RO Robots Bp_308_cz Bp_308_en
309 Moc Ivan Využití robota Lego Mindstorms – návrh a realizace úloh, návod pro programování v NXC Usage of LEGO Mindstorms robots - design and realization of competition, guide to NXC Bp_309_cz Bp_309_en
310 Novotný Pavel Modernizace stroje na výrobu malířských válečků Modernisation of a machine to produce paint rollers Bp_310_cz Bp_310_en
311 Pilný Michal Webové stránky laboratoře Allen-Bradley Web Pages of the Allen-Bradley Laboratory Bp_311_cz Bp_311_en
312 Podhradský Michal Modelovací jazyky pro optimalizaci Modelling languages for optimization Bp_312_cz Bp_312_en
313 Procházka Petr Návrh PID regulátorů s ohledem na citlivostní funkci Design of PID controllers based on sensitivity function Bp_313_cz Bp_313_en
314 Prudek Lubomír Řízení rychlých servopohonů Control of high-speed servo drives Bp_314_cz Bp_314_en
315 Růžička Vít Řízení linky na výrobu jističů Controlling of circuit-breaker manufacturing line Bp_315_cz Bp_315_en
316 Salášek Jan Inerciální senzorická síť Inertial sensor network Bp_316_cz Bp_316_en
317 Šesták Přemysl Návrh PID regulátorů pro systémy s dopravním zpožděním PID controllers for systems with time delay Bp_317_cz Bp_317_en
318 Šteffl David Monitorování provozu mostového jeřábu Bridge crane operation monitoring Bp_318_cz Bp_318_en
319 Šulc Jan Simulace a řízení ventilace dálničních tunelů Simulation and control of highway tunnels Bp_319_cz Bp_319_en
320 Venclík Vlastimil Projekt na vylepšení zabezpečovacího systému rodinných domů A project of improvement of the house security system Bp_320_cz Bp_320_en
321 Verner Michal Stabilizace pohybu mostového jeřábu při manuálním řízení Gantry crane motion stabilization under manual control Bp_321_cz Bp_321_en
322 Zábojník Jan Návrh regulátorů typu lead/lag s ohledem na citlivostní funkci Lead/lag regulator design method ensuring the amplitude and phase margin Bp_322_cz Bp_322_en
323 Zmrhal Martin Monitoring teploty Temperature monitoring Bp_323_cz Bp_323_en
324 Horník Jan Model zabezpečení inteligentního domu Security model of intelligent house Bp_324_cz Bp_324_en
325 Pospíšil Tomáš Řízení přihlašování studentů na měření v laboratoři Students registration controll for laboratory measurement Bp_325_cz Bp_325_en
326 Dundálek Jakub Systém pro monitorování průmyslových strojů Industrial machines monitoring system Bp_326_cz Bp_326_en
327 Janoušek Erik Návrh elektronické časomíry pro předmět A3B99RO Roboti Design of electronic timing for subject A3B99RO Robots Bp_327_cz Bp_327_en
328 Kment Jan Algoritmy a PLC programy pro inteligentní domy PLC programs and algorithms for smart homes Bp_328_cz Bp_328_en
329 Koudela Lukáš Studium expozice modelových organismů Candida albicans a Deinococus radiodurants korónovému výboji Corona discharge exposure of model organisms Candida albicans and Deinococcus radiodurans study Bp_329_cz Bp_329_en
330 Penc Ondřej Řízení modelu automobilu po autodráze Control of toy car model on freeway Bp_330_cz Bp_330_en
331 Zrůst Vladimír Využití programovatelných automatů SIMATIC S7-200 a logického modulu LOGO! Usage of the programmable devices SIMATIC S7-200 and logical module LOGO! Bp_331_cz Bp_331_en
332 Adámek Petr Klasické i moderní řízení spínaných měničů Classical and modern control for switching power converters Bp_332_cz Bp_332_en
333 Bundil Lukáš Webová podpora výuky v laboratoři Allen-Bradley Web support of training in the Allen-Bradley Laboratory Bp_333_cz Bp_333_en
334 Burian Vladimír Využití programovatelného pole pro řízení bezkartáčových motorů Control of brush-less DC motors with use of FPGA device Bp_334_cz Bp_334_en
335 Fremunt Ondřej Automatizovaná aktualizace struktury a dat relační databáze dle doménového modelu podnikové aplikace Automated update of relational database structure and data according to domain model of an enterprise application Bp_335_cz Bp_335_en
336 Kletečka Tomáš Sběr a sledování provozních dat Monitoring of process data Bp_336_cz Bp_336_en
337 Kohout Jan Modelování a simulace pohybu soustav objektů v silových polích Modeling and simulations of motion of particle ensembles in force fields Bp_337_cz Bp_337_en
338 Meloun Martin Zprovoznění OS Linux na mikrokontroléru ColdFire MCF5484 MCF5484LITE Linux Kernel 2.6.37 Port Bp_338_cz Bp_338_en
339 Mrva Jakub Využití robota LEGO MINDSTORMS – návrh soutěžních úloh Usage of LEGO Mindstorms robots as an education tool - design of competitive tasks Bp_339_cz Bp_339_en
340 Müller Josef Optimální rozvrhování výroby buničiny Optimal scheduling of pulp production Bp_340_cz Bp_340_en
342 Otta Pavel Rychlé numerické metody pro prediktivní řízení Fast Numerical Methods for Model Predictive Control Bp_342_cz Bp_342_en
343 Peldřimovský Jan Rozvrhování pohybu dopravníku v galvanické lince Hoist movements scheduling in electroplating line Bp_343_cz Bp_343_en
344 Pistulka Jan Projekt zabezpečovacího systému rodinného domu Project of a security system for a family house Bp_344_cz Bp_344_en
345 Šiler Antonín Návrh a realizace zařízení pro odpájení SMT součástky z desky plošného spoje Design and Construction Device for Unsoldering SMT Component from Printed Circuit Board Bp_345_cz Bp_345_en
346 Šilhavík Petr Vizualizace stavových automatů pro řízení robotů Vizualization of finite state machines for robotic applications Bp_346_cz Bp_346_en
347 Šolc Adam Využití robotů LEGO MINDSTORMS – návrh soutěžní úlohy (robotický fotbal) Usage of the Lego Mindstorms Robots - design of the competition task (robots soccer) Bp_347_cz Bp_347_en
348 Štěpánek Martin Základní úlohy s Altera DE2 The basic tasks with Altera DE2 Bp_348_cz Bp_348_en
349 Tesař Jakub Projekt na vylepšení zabezpečovacího systému rodinných domů Project development for improvement of the alarm system of the one-family houses Bp_349_cz Bp_349_en
350 Vykouk Michal Porovnání modulačních metod ZePoC a optimální PWM The comparisom of methods ZePoC and optimal PWM Bp_350_cz Bp_350_en
352 Cincibus Petr Programové vybavení pro experimentální platformu pro distribuované řízení teploty Software for experimental platform for distributed control of temperature Bp_352_cz Bp_352_en
353 Halíř Lukáš Vizualizace a řízení výukových modelů Visualization and control of educational models Bp_353_cz Bp_353_en
354 Blumentritt Pavel Automat na lepení feritových jader induktorů Automatic machine for bonding ferrite cores of inductors Bp_354_cz Bp_354_en
355 Bukovský Tomáš Rozšíření modelu podaktuovaného kráčejícího robota An extension of the underactuated walking robot Bp_355_cz Bp_355_en
356 Drs Jakub Čtyřsektorové elektrodové pole pro dielekroforézu Four-sector electrode array for dielectrophoresis Bp_356_cz Bp_356_en
357 Grajciar Matej Any-angle plánovací algoritmy v mobilní robotice Any-angle path-planing algorithms Bp_357_cz Bp_357_en
358 Jícha Pavel Semiaktivní tlumení automobilu s lineárním elektrickým motorem Semiactive automotive suspension with linear electrical motor Bp_358_cz Bp_358_en
359 Komářek Tomáš Modelování a základní řízení pro distribuovaný magnetický manipulátor Modeling and basic control of a magnetic platform for distributed planar manipulation Bp_359_cz Bp_359_en
360 Nikolaev Ivan Modelování dielektroforézy pro účely zpětnovazebního řízení Modelling of dielectrophoresis for feedback control Bp_360_cz Bp_360_en
361 Odstrčilík Tadeáš Posuzování kvality mobilního EKG Quality assessment for mobile ECG Bp_361_cz Bp_361_en
362 Pavlík Vojtěch Algoritmy skupinové inteligence pro použití v multi-robotických úlohách Group intelligence algorithms for use in multi-robot tasks Bp_362_cz Bp_362_en
363 Ptáček Viktor Řízení systému pro měření apérhodinové kapacity akumulátorových baterií Controling system for measuring ampere-hour capacity of batteries Bp_363_cz Bp_363_en
364 Raisigl Matouš Algoritmy pro matice s Toeplitzovou strukturou Algorithms for matrices with Toeplitz structure Bp_364_cz Bp_364_en
365 Reichl Tomáš Optická čtečka Optical reader Bp_365_cz Bp_365_en
366 Ron Martin Řízení polohového servomechanismu s ohledem na dynamickou tuhost výstupu Position servomechanism controll regarding dynamic stiffness of output Bp_366_cz Bp_366_en
367 Ryčl Tomáš Hladinová regulace na vodních tocích Water level control on water flows Bp_367_cz Bp_367_en
368 Souček Vít Vzdálené řízení modelů vodáren Remote control of hydraulic models Bp_368_cz Bp_368_en
369 Šimek Pavel Vizualizace a řízení programovatelnými automaty ControlLogix Monitoring and control using programmable controllers ControlLogix Bp_369_cz Bp_369_en
370 Urban Tomáš Inteligentní zavlažovací systém Intelligent Irrigation System Bp_370_cz Bp_370_en
371 Březinová Barbora Analýza kardiotokografického signálu Cardiotocographic signal analysis Bp_371_cz Bp_371_en
372 Prášek Jan Prostředí pro modelování a optimalizaci provozu kogeneračních provozů Environment for modelling and optimization of combined heat and power plant operations Bp_372_cz Bp_372_en
373 Schamberger Pavel Automat SoftLogix5800 a vizualizace RSView32 SoftLogix5800 Controller and visualization RSView32 Bp_373_cz Bp_373_en
374 Bäumelt Tomáš Návrh decentralizovaného PID regulátoru pro model čtyřválcové vodárny Decentralized PID controller design for quadruple tank model Bp_374_cz Bp_374_en
375 Bukai Evyatar Modelování a řízení výukového modelu čtyřosého gyroskopu Modeling and control of a four-axis control moment gyroscope Bp_375_en
376 Cajtler Vojtěch Lokalizační systém pro roje mobilních robotů Localization system for robotic swarms Bp_376_cz Bp_376_en
377 Caletková Lenka Numerické optimalizace průmyslových procesů Numerical optimization of industrial processes Bp_377_cz Bp_377_en
378 Cvengroš Matúš Pohyb nabitých částic v iontovém motoru na hranici platnosti adiabatického přiblížení Charged particle motion in ion engine near the validity of adiabatic approximation Bp_378_cz Bp_378_en
379 Čížek Petr Vestavný modul pro zpracování obrazu Embedded module for image processing Bp_379_cz Bp_379_en
380 Figura Jiří Modelování a řízení piezoelektrických mikroaktuátorů Modeling and control of piezoelectric microactuators Bp_380_cz Bp_380_en
381 Gurtner Martin Pokročilé metody návrhu velmi přesného řízení pohybu Advanced design method for motion control systems Bp_381_cz Bp_381_en
382 Herzán Jan Simulátor výrobní linky The simulator of the production line Bp_382_cz Bp_382_en
383 Hudec Marek Modelování a řízení pružného piezoelektrického aktuátoru pro adaptivní optiku Modeling and control of a piezoelectric actuator for active and adaptive optics Bp_383_cz Bp_383_en
384 Chytráček Tomáš Čtečka implantovatelných RFID čipů RFID transponders reader Bp_384_cz Bp_384_en
385 Kapral Michal Distribuované řízení formace kvadkoptér AR.Drone Distributed control of a formation of AR.Drone quadcopters Bp_385_cz Bp_385_en
386 Kerhart Martin Efektivní zobrazení terénu pro glass-cockpit Fast Synthetic Terrain for Glass-Cockpit System Bp_386_cz Bp_386_en
387 Kučera Alexandr Dlouhodobý model finanční situace rodiny Long-term model of family financial situation Bp_387_cz Bp_387_en
388 Marek Michal Rámec pro prohledávání neznámého prostředí humanoidním robotem Framework for exploration by humanoid robot Bp_388_cz Bp_388_en
389 Maška Marek Univerzální analyzátor letadlových sběrnic Universal aircraft bus analyzer Bp_389_cz Bp_389_en
390 Michálek Tomáš Maticové elektrodové pole pro dielektroforézu - základní řízení polohy Matrix electrode array for dielectrophoresis - basic position control Bp_390_cz Bp_390_en
391 Mikuláš Ondřej Algoritmy QP pro aplikace v rychlých prediktivních regulátorech Quadratic Programming Algorithms for Fast Model-Based Predictive Control Bp_391_cz Bp_391_en
392 Myslivec Vojtěch Využití slunečního senzoru pro určení orientace Sun Sensor for Attitude Evaluation Bp_392_cz Bp_392_en
393 Příhoda Václav Anotátor dlouhodobých EEG záznamů Annotator of Long-Term EEG Records Bp_393_cz Bp_393_en
394 Robenek Bronislav Optimalizace výkonu vodní elektrárny Hydroelectric power plant performance optimization Bp_394_cz Bp_394_en
395 Slánský Ondřej Multiagentní systémy jako řídicí algoritmy v počítačových hrách Multi-agent systems as control algorithms in computer games Bp_395_cz Bp_395_en
396 Soukup Radek Laboratorní modely a Real-Time Windows Target Laboratory models and Real-Time Windows Target Bp_396_cz Bp_396_en
397 Štěpán Petr Vlastnosti TABS(Thermally Activated Building System) Properties of TABS(Thermally Activated Building System) Bp_397_cz Bp_397_en
398 Štěpánek Petr Modulární systém pro zpracování PSG záznamů Modular System for PSG Records Processing Bp_398_cz Bp_398_en
399 Šustr Michal Detekce pohyblivých objektů v astronomických snímcích Streak Detection in Astronomical Images Bp_399_cz Bp_399_en
400 Švandrlík Michal Knihovna pro FPGA vývojovou desku Altera-tPad Library for FPGA Development Board Altera-tPad Bp_400_cz Bp_400_en
401 Tyle Václav Automatické rozpoznávání netexturovaných objektů z obrázku Automatic recognition of texture-less objects from a single image Bp_401_cz Bp_401_en
402 Vinkler Ondřej Bezdrátový sběr dat ze sítě bezdotykových čteček Wireless data collection from a network of proximity readers Bp_402_cz Bp_402_en
403 Křivanec Štěpán Detekce kolizních situací pro malé civilní letouny Wireless Detection of collision situations for light sport aircraft Bp_403_cz Bp_403_en
404 Tomášek Jakub Opticky kontrolovaná a snímaná dielektroforéza - základní sestava Optically controlled and sensed micromanipulation - basic setup Bp_404_cz Bp_404_en
405 Dobřička Petr Adaptivní elektronický obchod Adaptive electronic commerce Bp_405_cz Bp_405_en Posudky
406 Doula Sufjan Analýza vlivu obnovitelných zdrojů energie na trh s elektrickou energií a systémovou odchylku přenosové soustavy Analysis of Impact of Renewable Energy Sources on Electricity market and Transmission System Imbalance Bp_406_cz Bp_406_en Posudky
407 Kůrka Jan Rozpoznávání rostlin z obrázků plodů Recognition of Plants Based on Images of Fruit Bp_407_cz Bp_407_en Posudky
408 Dvořáková Monika Modelování vlivu zákaznické spokojenosti na profitabilitu společnosti Modelling the influence of customer satisfaction on company's profitability Bp_408_cz Bp_408_en Posudky
409 Ficenec Adam Detekce podvodníků v online hrách Cheating detection in online games Bp_409_cz Bp_409_en Posudky
410 Hvězda Jakub Paralelizace revidované simplexové metody na GPU Paralelization of revised simplex method on GPU Bp_410_cz Bp_410_en Posudky
411 Ille Ondrej Programové vybavení testovací platformy Software for test platform Bp_411_cz Bp_411_en Posudky
412 Kirschner Filip Model vzducholodi s využitím stavebnic Lego Mindstorms Education EV3 Airship model using LEGO Mindstorms Education EV3 sets Bp_412_cz Bp_412_en Posudky
413 Kříž Jan Tenzometrické měření náprav závodního vozu Strain Gauge Measurement of Race Car Axles Bp_413_cz Bp_413_en Posudky
414 Lád Martin Návrh a implementace řídicího systému pro autodráhové vozidlo Design and implementation of a control system for a slot car Bp_414_cz Bp_414_en Posudky
415 Machek Jan Sledování pohybu zvířete na základě videozáznamu Tracking animal movements from the video recording Bp_415_cz Bp_415_en Posudky
416 Maslikiewicz Ondřej Návrh a řízení stroje na badminton Design and control of a badminton launcher Bp_416_cz Bp_416_en Posudky
417 Mečiar Radek Řízení motorů s deskou Raspberry Pi a Linuxem Motor control with Raspberry Pi board and Linux Bp_417_cz Bp_417_en Posudky
418 Neliba Jiří Formování modulárního organismu z hejna samostatných robotů Forming of modular robot organisms from a swarm of robotic modules Bp_418_cz Bp_418_en Posudky
419 Richter Filip Úprava instrumentace pro magnetickou platformu Magman Instrumentation upgrade for Magman magnetic platform Bp_419_cz Bp_419_en Posudky
420 Samusevich Raman Výpočet a zhodnocení strategií cenotvorby na agregačních stránkách Computing and evaluating pricing strategies in price comparison shopping Bp_420_cz Bp_420_en Posudky
421 Sushkova Dina Evoluční metody pro vyhýbání se překážkám mobilních robotů Evolutionary methods for mobile robot collision avoidance Bp_421_cz Bp_421_en Posudky
422 Svoboda Filip Aktivní potlačení flutteru na modelu křídla Active attenuation of flutter on a physical model of a wing Posudky
423 Šimmer Jakub Řízení a monitoring systému osvětlení Control and monitoring of lighting Posudky
424 Štol Jakub Měření teploty a tlaku uvnitř pneumatiky závodního vozu Pressure and Temperature Measurement inside Race Car Tyre Posudky
425 Tabaček Jaroslav Tvorba modelů pro řízení budov Creating Models for Building Control Posudky
426 Vála Petr Velikost nelinearity nelineární ho systému v otevřené a uzavřené smyčce Size of Nonlinearity of Nonlinear System in Open and Closed Loop Posudky
427 Valeš Jan Integrace relativní vizuální lokalizace do systému stabilizace roje autonomních helikoptér Integration of relative visual localization into the system of stabilization of swarms of autonomous helicopters Posudky
428 Vondrlík Josef Parametrizace vícekanálového intrakraniálního elektroencefalogramu v epileptologii Multi-channel intracranial electroencephalogram parameterization in epileptology Posudky
429 Zlevor Ondřej Optimalizace provozu elektrických VN sítí pomocí řízení spotřeby Optimization of operation of distribution grids utilizing load control Posudky
430 Kubíček Miroslav Přenos dat po Ethernetu mezi vývojovými deskami FPGA Ethernet communication between FPGA development boards Posudky
431 Pavlík Šimon Ustálený stav fuzzy dynamického systému Steady State of Fuzzy Dynamical System Posudky
432 Suslov Andrej Řízení bezkartáčových stejnosměrných motorů Control system for brushless DC motors Posudky
433 Šarbortová Hana Audio-vizuální detektor řeči Audio-Visual Speech Activity Detector Posudky
434 Blažek Michal Implementace lupy pro zrakově postižené uživatele Magnifier Glass Implementation for Visually Impaired Users Posudky
435 Burant Jiří Paralelní řešič pro prediktivní řízení Parallel Solver for Model Predictive Control Posudky
436 Bystroň Jiří Detekce vzorů v časových řadách Pattern Recognition in Time Series Posudky
437 Fiala Dominik Řízení inteligentní instalace standardu KNX pro iOS KNX installation control for iOS Posudky
438 Hakl Jan Převodníková deska pro komunikaci s autodráhovou platformou Converter board for communication with slotcar platform Posudky
439 Holešovský Ondřej Deskriptor tváří učený pomocí konvolučních neuronových sítí Face Descriptor Learned by Convolutional Neural Networks Posudky
440 Chaika Hanna Modelování akustických rovinných vln v plynech s proměnnou teplotou Modelling of acoustic plane waves in gases with variable temperature Posudky
441 Kerner Jiří Propojení FPGA s USB portem počítače Connection of FPGA with USB computer port Posudky
442 Kočí Karel Automatická analýza vlivu konfigurace Linuxu na výkonnost systému Automated overhead analysis of Linux configuration options Posudky
443 Kohout Petr Rozšíření badmintonového stroje Enhancement of the badminton machine Posudky
444 Kubica Vojtěch Návrh komunikačního subsystému pro bezpilotní letadlo Design of Communication Subsystem for Unmanned Aerial Vehicle Posudky
445 Mondek Martin Návrh a realizace modulárního řídicího systému pro malé UAV Small UAV flight control system Posudky
446 Novák Tomáš Detekce artefaktů v mikro-EEG signálech Artefact detection in micro-EEG signals Posudky
447 Novotný Jan Vyčítání, řízení a zpracování signálů z diodového pole spektrofotometru Spectrophotometer photo-diode array control, signal acquisition and processing Posudky
448 Prudek Martin Řízení bezkartáčových motorů s deskou Raspberry Pi a Linuxem Brushless motor control with Raspberry Pi board and Linux Posudky
449 Svoboda Ondřej Hybridní úložiště dat pro simulátor přenosové sítě Hybrid data storage for power grid simulator Posudky
450 Šimíček Jan Detekce pohybu objektu PIR senzory v polární konfiguraci Motion detection using PIR sensors in polar configuration Posudky
451 Vajnar Martin Komunikační middleware ORTE pro OS Android ORTE communication middleware for Android OS Posudky
452 Vlasova Anastasia Komunikace pro distribuované řízení kolony vozidel na autodráze Communication for distributed control of slot-car vehicular platoon Posudky
453 Vyskočil Tomáš Detekce anomálií v chování uživatelů Detection of Anomalies in User Behaviour Posudky
454 Zelenka David Matlab simulátor pro autodráhovou platformu Matlab simulator for slotcar platform Posudky
455 Falta Daniel Mobilní aplikace pro OS Android pro ovládání domovní automatizace a zabezpečení Android OS based application for a remote control of home automation and security systems Bp_455_cz Bp_455_en Posudky
456 Holý Jan Rozšíření programu OpenChrom o integrované řízení sběru dat Online data acquisition support for OpenChrom analytical software Bp_456_cz Bp_456_en Posudky
457 Hývl David Simulátor MIPS procesoru MIPS processor simulator Bp_457_cz Bp_457_en Posudky
458 Al Reyahi Karim Systém automatického zavlažování pokojových květin Automatic irrigation of houseplants Bp_458_cz Bp_458_en Posudky
459 Bartoš Petr Návrh algoritmů pro řízení vzduchotechnických jednotek Design of air handling units control algorithms Bp_459_cz Bp_459_en Posudky
460 Baryshnikov Maxim Jailhouse hypervisor Jailhouse hypervisor Bp_460_cz Bp_460_en Posudky
461 Bauer Jiří Využití robota Lego Mindstorms - návrh a realizace speciálních projektů Usage of the Lego Mindstorms Robot 2 - Design and realization of the special projects Bp_461_cz Bp_461_en Posudky
462 Cabicar Jan Rekonstrukce 3D modelu prostředí helikoptérou 3D model reconstruction of environments using helicopter Bp_462_cz Bp_462_en Posudky
463 Coroli Iurie Budící jednotka pro feromagnetickou sondu Excitation unit for orthogonal fluxgate with dc bias flipping Bp_463_cz Bp_463_en Posudky
464 Dastych Lukáš Propojení senzoru Kinect na průmyslového robota Connection of a Kinect sensor and an industrial robot Bp_464_cz Bp_464_en Posudky
465 Efremov Denis Virtuální senzor směšovacího poměru vzduchu Virtual sensor of mixing ratio of air Bp_465_cz Bp_465_en Posudky
466 Elis Pavel Řízení topologie bezdrátových adhoc sítí s využitím bezpilotních prostředků Mobile ad-hoc network topology control using UAVs Bp_466_cz Bp_466_en Posudky
467 Froněk Tomáš Návrh fyzikálního modelu s moderními řídicími prostředky Design of a physical model with modern control devices Bp_467_cz Bp_467_en Posudky
468 Hriadel David Systém pro automatické sledování a natáčení letadel využívající ADS-B System for automatic aircraft observation and recording based on ADS-B Bp_468_cz Bp_468_en Posudky
469 Kabelka Vojtěch Topologický průzkum prostředí a on-line klasifikace terénu pro šestinohý kráčející robot Topological Exploration and On-line Terrain Classification for Hexapod Walking Robot Bp_469_cz Bp_469_en Posudky
470 Kalousek Jiří Software pro sběr a zpracování dat z mnoha-kanálového scintilačního detektoru Software tool for data acquisition and processing for the multi-channel scintillation detector Bp_470_cz Bp_470_en Posudky
471 Král Pavel Řízení trajektorie pohybu průmyslového robota Trajectory control of an industrial robot Bp_471_cz Bp_471_en Posudky
472 Kumpánová Kristýna Vizualizace EEG dat Visualization of EEG data Bp_472_cz Bp_472_en Posudky
473 Kumpošt Vojtěch Využití cyklických alternujících vzorců při analýze PSG záznamů Utilization of Cyclic Alternating Patterns in Processing of PSG Recordings Bp_473_cz Bp_473_en Posudky
474 Nekovář František Návrh řízení experimentu pro magnetickou levitaci pomocí mikrokontroléru Control design for a magnetic levitation experiment using a microcontroller Bp_474_cz Bp_474_en Posudky
475 Novák Ondřej Řízení pohonů v FPGA Motor control in FPGA Bp_475_cz Bp_475_en Posudky
476 Novotný Václav Řízení systému vodní kaskády Water Cascade Control Bp_476_cz Bp_476_en Posudky
477 Procházka Martin Predikce krátkovlnného slunečního záření pro malé fotovoltaické systémy Forecast of shortwave radiation flux for small solar systems Bp_477_cz Bp_477_en Posudky
478 Průcha Martin Navigace v budovách Navigation in buildings Bp_478_cz Bp_478_en Posudky
479 Předota Jan Detekce překážek pomocí LiDARu a předcházení kolizním situacím LiDAR based obstacle detection and collision avoidance in outdoor environment Bp_479_cz Bp_479_en Posudky
480 Svoboda Adam Simulátor procesoru podorujíciho MIPS ISA MIPS processor simulator Bp_480_cz Bp_480_en Posudky
481 Trafina Tomáš Konstrukce 3D mračen bodů použitím technologie LiDAR Construction of 3D Point Clouds Using LiDAR Bp_481_cz Bp_481_en Posudky
482 Tran Anh Duc Model vytápění budovy Data based model of building heating Bp_482_cz Bp_482_en Posudky
483 Tůmová Zuzana Přesná lokalizace malých bezpilotních prostředků s využitím GNSS Precise GNSS localization of small UAV Bp_483_cz Bp_483_en Posudky
484 Valášek Jiří Odhadování orientace hlavy za pomoci inerciální měřicí jednotky Head Orientation Estimation Using Inertial Measurement Unit Bp_484_cz Bp_484_en Posudky
485 Veselka Michal Implementace rozhraní mezi nástrojem TaSysTest a softwarem EXAM TaSysTest and EXAM software interface implementation Bp_485_cz Bp_485_en Posudky
486 Gola Daniel Simulace aerodynamického chování silničního tunelu Simulation of aerodynamic behaviour of road tunnel Bp_486_cz Bp_486_en Posudky
487 Bednář Jan Extrakce parametrů cyklodopravní sítě z dat ze senzorů mobilního telefonu Bicycle Transport Network Parameters Extraction Based on Mobile Phone Sensors Bp_487_cz Bp_487_en Posudky
488 Bertl Lukáš Aplikační rozhraní pro simulátor MORSE An application programming interface for the MORSE simulator Bp_488_cz Bp_488_en Posudky
489 Ignjatović Miodrag Využití levných senzorů pro autonomní kolony Platooning with Low-Cost Sensors Bp_489_cz Bp_489_en Posudky
490 Bukovský Daniel Kolmo startující UAV samokřídlo Vertical take-off and landing small UAV Bp_490_cz Bp_490_en Posudky
491 Cezner Petr Optimalizace robotických trajektorií Robotic Trajectory Optimization Bp_491_cz Bp_491_en Posudky
492 Do Loi Reinforcement learning pro řízení dynamických systémů Reinforcement learning for control of dynamical systems Bp_492_cz Bp_492_en Posudky
493 Gabriel Michal Mobilní záznamová jednotka Mobile Acquisition Unit Mobile Acquisition Unit Bp_493_cz Bp_493_en Posudky
494 Jirků Michal Pokročilé metody lokalizace pozemních robotů za pomoci WiFi signálu Advanced localization methods for ground robots using WiFi signals Bp_494_cz Bp_494_en Posudky
495 Klapálek Jaroslav Vzduchová levitace dvou ping-pongových míčků Air levitation of two ping-pong balls Bp_495_cz Bp_495_en Posudky
496 Obrusník Vít Návrh platformy pro textové RPG hry pro zrakově postižené Development of online platform for board games for blind users Bp_496_cz Bp_496_en Posudky
497 Pavelka Lukáš Aktivní systém pro detekci kovových předmětů Active metal detector system Bp_497_cz Bp_497_en Posudky
498 Polák Adam Návrh a výroba řiditelných injekčních pump pro mikrofluidiku Design and Fabrication of Controllable Syringe Pumps for Microfluidics Bp_498_cz Bp_498_en Posudky
499 Řeháček Denis Development of games for blind users Development of games for blind users Bp_499_cz Bp_499_en Posudky
500 Sedláček Zbyšek Návrh on-line platformy pro hraní deskových her pro slepé uživatele Development of online platform for board games for blind users Bp_500_cz Bp_500_en Posudky
501 Sklář Daniel Platforma pro správu a sdílení projektů Project management and sharing platform Bp_501_cz Bp_501_en Posudky
502 Srna Jakub Využití business intelligence principů pro zpracování energetických dat Utilization of business intelligence principles for energy data processing Bp_502_cz Bp_502_en Posudky
503 Staněk Michal Automatické generování kódu palubních regulátorů pro kolonu autodráhových autíček Automatic code generation for an onboard controller for a slot car within a vehicular platoon Bp_503_cz Bp_503_en Posudky
504 Štec Richard Testování vlastností umělého svalu z EAP Testing of EAP Artificial Muscle Properties Bp_504_cz Bp_504_en Posudky
505 Štercl Jan Protikolizní systém pro robotickou helikoptéru Robotic helicopter anti-collision system Bp_505_cz Bp_505_en Posudky
506 Troller Milan Praktický OCR systém založený na moderních neuronových sítích Practical OCR system based on state of art neural networks Bp_506_cz Bp_506_en Posudky
507 Wernisch Šimon Využití bezdrátové komunikace při distribuovaném řízení kolon autodráhových autíček Wireless networking for distributed control of platoons of slotcars Bp_507_cz Bp_507_en Posudky
508 Zubková Natálie Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I Implementation of serious game to support children's education in diabetes mellitus I Bp_508_cz Bp_508_en Posudky
509 Urválek Michal Využití robota LEGO MINDSTORMS ve výuce - návrh soutěžních úloh Usage of the Lego Mindstorms Robots in education - design of the competition tasks Bp_509_cz Bp_509_en Posudky
510 Nováková Hana Robotické skládání Rubikovy kostky Robotic Rubik's Cube Solver Bp_510_cz Bp_510_en Posudky
511 Rouček Tomáš Automatické řízení indukční sintrace materiálů při výrobě elektronek Automatic Control for Induction Sintering of Materials for Vacuum Tubes Bp_511_cz Bp_511_en Posudky
512 Štěpán Jan Elektronická část Malé satelitní platformy Small Satellite Platform Electronics Bp_512_cz Bp_512_en Posudky
513 Polák Luboš Navigační jednotka s modifikovanou soustavou akcelerometrů Navigation Unit with a Modified Accelerometer Measuring Frame Bp_513_cz Bp_513_en Posudky
514 Bečka Marek Návrh a realizace řídicího systému pro autonomní autodráhové autíčko určené pro experimentování s inteligentními konvoji Design and realization of a control system for an autonomous slot car intended for experimenting with vehicular platoons Posudky
515 Berka Zdeněk Analýza systému TCAS Analysis of TCAS Posudky
516 Bosák Jan Modelování, simulace a návrh řízení pro stabilizaci laserového svazku Modeling, simulation and control design for laser beam stabilization Posudky
517 Brejchová Michaela Plánování pro systém MoleMOD Planning for the MoleMOD system Posudky
518 Bureš Ondřej Inteligentní powerbanka pro magnetometry Intelligent Power Bank for Magnetometers Posudky
519 Bursík Filip Řízení a navigace bezpilotní helikoptéry s využitím senzorů mobilního telefonu Control and navigation of an unmanned helicopter using sensors in mobile phones Posudky
520 Csanda Jakub Využití BADA 4 modelu pro simulaci letadel Using BADA 4 Performance Model for Aircraft Simulation Posudky
521 Filyó Dominik Plánování pohybu pro 3D objekty Sampling-based motion planning for 3D rigid objects Posudky
522 Goldman Gill Měření obsahu alkoholu v procesu fermentace Alcohol content measurement within the fermentation process Posudky
523 Hodná Jitka Mobilní aplikace pro diabetologii Mobile application for diabetology Posudky
524 Hrych Petr Pohyb a řízení letadel na letišti včetně datové reprezentace Airport Aircraft Movement and Control at Airport Including Airport Data Representation Posudky
525 Ješke Petr Řízení autonomní helikoptéry v úlohách přesného zemědělství mobilním telefonem se systémem Android Autonomous helicopter control by a mobile phone with android for precision agriculture Posudky
526 Klouček Štěpán Mobilní aplikace pro řízení bezpilotní helikoptéry nesoucí plašič ptactva Android application for control of an unmanned helicopter carrying a bird repeller Posudky
527 Kostohryz Martin Distribuovaný model elektrické motorové jednotky Distributed model of electrical motor unit Posudky
528 Kovbasjuková Oxana Ovládání robotu sledujícího člověka gesty Gesture control of the human-following robot Posudky
529 Krška Josef Kalmanova filtrace výstupních dat polohy ze systému UWB a jejich fúze s daty GPS sensoru The Kalman filtering of the UWB system positioning data output and their fusion with the GPS sensor data Posudky
530 Litvishko Nikita Rekonstrukce koulí v prostoru pro kalibraci robotů Reconstruction of spheres in 3D for robot calibration Posudky
531 Lupenko Nikita Predikce výkonu fotovoltaické elektrárny z předpovědi počasí Photovoltaic Power Forecasting Based on Weather Forecast Posudky
532 Machálek Jan Automatické řízení bezpilotní helikoptéry v systému ROS Automatic Control of an Unmanned Aerial Vehicle in Robot Operating System Posudky
533 Matouš Josef Manipulace s objekty na hladině kapaliny pomocí pole ultrazvukových aktuátorů Manipulation with objects on a surface of a liquid using an array of ultrasonic transducers Posudky
534 Mikula Jan Meta-heuristiky pro směrovací problémy Meta-heuristics for routing problems Posudky
535 Němec Michal Lokalizace ARFID čipů skupinou helikoptér využívajících principu Multilaterace ARFID chips localization by a group of helicopters using a principle of Multilateration Posudky
536 Novotný Aleš Reaktivní plánování bezkolizního letu helikoptéry s využitím dat z onboard stereo kamery Reactive collision-free motion planning of a helicopter using data from onboard stereo camera Posudky
537 Pešek Martin Modulový fluxgate magnetometr s digitálním výstupem Modular Fluxgate Magnetometer with Digital Output Posudky
538 Remeš Štěpán Komunikační moduly pro senzorové sítě Communication Modules for Sensor Networks Posudky
539 Rozsypálek Zdeněk Aktivní 3D mapování pomocí laserového dálkoměru s řiditelnými měřicími paprsky Active 3D mapping using laser range finder with steerable measuring rays Posudky
540 Sláma Jakub Navádění letadla s poruchou motoru na nouzové přístání Emergency landing guidance for an aerial vehicle with a motor malfunction Posudky
541 Šenkeřík Jan-Jakub Sledování letící helikoptéry kompaktním týmem malých bezpilotních prostředků Pursuing of a moving helicopter by a compact team of micro aerial vehicles Posudky
542 Šrámek Ondřej Návrh a implementace řídícího systému brusky kulových ploch Design and implementation of a control system for a ball valve grinding machine Posudky
543 Šuster Dan Reaktivní plánování pohybu formace helikoptér v úloze mapování pozic zdrojů vysílání Reactive motion planning of a formation of helicopters for mapping of transmission sources position Posudky
544 Trojan Ondřej Víceuživatelská hra v rozšířené realitě na mobilní platformě Multiplayer mobile game development using augmented reality Posudky
545 Uhliariková Eva Vývoj rozpoznávače izolovaných, rukou psaných znaků pro účel rychlé volby kontaktu na dotykovém telefonu pro nevidomé Development of a Recognizer for Isolated Hand-Drawn Characters for the Purpose of a Quick-Dial Function in a Phone for the Visually Impaired Posudky
546 Vaic Ondřej Evidence potravin pro Android Food tracker for Android Posudky
547 Vošahlík David Systém aktivního řízení pro RC auto Active control for an RC scale car Posudky
548 Zahrádka David Plánování pohybu týmu bezpilotních prostředků s omezením délky letu a použitím modelu Dubinsova vozítka Motion planning for team of Unmanned Aerial Vehicles with flight time constraint and Dubins vehicle model Posudky
549 Zázvorka Martin Implementace služby pro zápis a čtení auditních záznamů Implementation of service for writing and reading audit records Posudky
550 Žižka Martin Návrh regulace teplovodní kotelny Control design of a water boiler Posudky
551 Bláha Petr Generování kódu pro distribuované řízení z modelů v Simulinku Code Generation for Distributed Control from Simulink Models Posudky
552 Šturc Martin Simulátor skutečné lokomotivy pro modelovou železnici Simulator of real locomotive for model railway Posudky
553 Tran Duc Minh Použití jednotřídních klasifikátorů pro diferenciální diagnostiku dysartrie Application of one-class classifiers in differential diagnosis of dysarthria Posudky
554 Zakharchenko Andrii Detekce osob bezpilotními prostředky s využitím neuronových sítí Human Detection from Aerial Vehicles Using Neural Networks Posudky
555 Brejla Ondřej Návrh schématu zapojení a desky plošných spojů pro Workswell SMARTIS gen 2 Design of schematic and of printed circuit board for Workswell SMARTIS gen 2 Posudky
556 Bulander Filip Rozhraní iOS pro řízení bezpilotní helikoptéry v ROSu Interface iOS for control of an unmanned helicopter in ROS Posudky
557 Dusil Jan Detekce smyku pro model auta F1/10 Slip detection for F1/10 model car Posudky
558 Faltus Martin Návrh senzoru pro měření kvality vnitřního prostředí s LCD displejem a externím bezdrátovým čidlem IAQ sensor design with LCD display and wireless remote sensor Posudky
559 Koropecky Viktor-Adam Zpracování obrazu na GPU pro zpětnovazební mikro-manipulaci GPU-accelerated computer vision system for feedback micro-manipulation Posudky
560 Kučera Jan Řízení podelného skluzu kol vozidla Vehicle slip ratio control system Posudky
561 Minarik Jiří Stabilizace stáčivé rychlosti pro vozidlo se čtyřmi řídiltelnými koly Yaw Stabilization of 4 Wheel Steering Cars Posudky
562 Neumaier Tomáš Databázová podpora sbírek Database support for collections Posudky
563 Nguyenová Minh Thao Model pohybu šestinohého kráčejícího robotu High-Fidelity Modeling of Hexapod Walking Robot Locomotion Posudky
564 Pospíchal Lukáš Displej s Ferrofluidem Ferrofluid display Posudky
565 Starý Jakub Fontána s Gaussovou puškou Coil Gun Fountain Posudky
566 Šipka Tomáš Zařízení pro snímání zrychlení a jeho přenos do PC Acceleration scanning device with data transfer to PC Posudky
567 Šrámek Martin Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh robota hrajícího na harmoniku pro propagaci FEL Usage of the LEGO Mindstorms EV3 - Design of the Harmonica Plaiyng Robot for Promotion of the Faculty Posudky
568 Tržil Miroslav Řízení vícenohých kráčejících robotů založené na využití FPGA FPGA-based Control of Multi-Legged Walking Robot Posudky
569 Turnovec Petr Řízení podelného skluzu kol vozidla pro systém rozdělení trakčního momentu Vehicle slip ratio control system for torque vectoring functionality Posudky
570 Valerián Jakub Algoritmy pro zpětnovazební alokaci výkonu pro nabíjení několika elektrických vozidel Algorithms for feedback power allocation for charging several electric vehicles Posudky
571 Zoula Martin Řízení pohybu šestinohého kráčejícího robotu se čtyřmi řiditelnými stupni volnosti na nohu Locomotion Control of Hexapod Walking Robot with Four Degrees of Freedom per Leg Posudky
572 Čech Josef Rozpoznávání účastníků silničního provozu v bodových množinách z LiDARů Recognition of Road Traffic Participants in LiDAR Point Clouds Posudky
573 Gärtner Jan Rozpoznávání vizuálního vzoru pro automatické přistávání robotické helikoptéry Visual Pattern Recognition for Autonomous Landing of Robotic Helicopter Posudky
574 Jalůvka Marek Hra šachů s KUKA robotem pomocí jazykových instrukcí Playing Chess with KUKA Robot Using Linguistic Instructions Posudky
575 Pavlín Šimon Odhad změny vlastností obrazu v závislosti na světelných podmínkách Data-Driven Model Estimating Changes of Image Properties According to Illumination Posudky
576 Rozlivek Jakub Automatická kinematická kalibrace dvojrukého manipulátoru za pomoci sebedoteku a rovinných omezení Automatic Kinematic Calibration of Dual Arm Manipulator Using Self-contact and Plane Constraints Posudky
577 Rustler Lukáš Kalibrace robotické kůže Nao robota pomocí “sebedotykových” konfigurací Artificial Skin Calibration for the Nao Humanoid Robot Using ”Self-touch” Posudky
578 Shcherban Maksym Efektivní sebe-explorace a tvorba modelu těla u humanoidního robota s umělou kůží Efficient Self-exploration and Learning of Forward and Inverse Models on a Humanoid Robot with Artificial Skin Posudky
579 Smrčka Daniel Řízená interakce bezpilotní helikoptéry se zdí Controlled Interaction of an Unmanned Aerial Vehicle with a Wall Posudky
580 Štěpanovský Jiří Učení se reprezentací peripersonálního prostoru pomocí “spiking” neuronových sítí Learning Peripersonal Space Representations Using Spiking Neural Networks Posudky
581 Šterberová Adéla Adaptace velikosti populace v evolučních algoritmech Population Size Adaptation in Evolutionary Algorithms Posudky
582 Tefr Filip Detekce pohybujících se objektů v obraze z pohyblivé kamery Moving Object Detection in an Image from a Moving Camera Posudky
583 Zacha Jiří Konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů z LiDARových dat Convolutional Neural Networks for Object Classification from LiDAR Data Posudky
584 Turnovec Pavel Kamerová kontrola kvality nátěrové hmoty Machine vision inspection of paint material Posudky
585 Staruch Tomáš Plánování pohybu v úloze sběru a pokládání cihel autonomní helikoptérou Motion Planning for Grasping and Delivering Bricks by Unmanned Aerial Vehicles Posudky
586 Belák Jan Pokročilé koncepty řízení jízdních platform s redundantním ovládáním Advanced steering concept for overactuated vehicle Posudky
587 Boxan Matěj Lokalizace mobilního robotu metodou NDT za využití viditelnosti NDT SLAM Respecting Visibility Posudky
588 Dočekal Jan Odhad traversability terénu z RGB obrázků a výškových map Traversability Estimation from RGB Images and Height Map Posudky
589 Fischer Dominik Hybridizace dálkového senzoru se systémem relativní lokalizace UVDAR Hybridization of Distance Sensor with Relative Localization System UVDAR Posudky
590 Grus Josef Analýza obrazu gelové elektroforézy Gel Electrophoresis Image Analysis Posudky
591 Halaška Lukáš Návrh elektronického stabilizačního systému vozu Vehicle electronic stabilization system development Posudky
592 Hodan Dominik Posilované učení pro manipulaci se skupinami objektů pomocí fyzikálních silových polí Reinforcement learning for manipulation of collections of objects using physical force fields Posudky
593 Hruška Antonín Plánování trajektorie pro autonomní vozidla Trajectory planning for autonomous vehicles Posudky
594 Ionova Marina Automatická kalibrace báze průmyslového robota Automatic base calibration of an industrial robot Posudky
595 Janoš Jaroslav Plánování inspekce budovy s požárem pomocí autonomního bezpilotního prostředku Inspection Planning for Firefighting with Unmanned Aerial Vehicle Posudky
596 Jiroušek Martin Řízení polohy robotické hexakoptéry Position Control of Robotic Hexacopter Posudky
597 Juřík David Experimentální senzorové moduly pro tvorbu hraček a domácího monitorování Experimental Sensor Modules for Building Toys and Home Monitoring Posudky
598 Konopiský Adam Objektivní vyhodnocení vnímání jízdních vlastností vozidla Objective evaluation of a vehicle handling quality perception Posudky
599 Kunt Lukáš Detekce objektů z hloubkové kamery Object Detection from Depth Camera Posudky
600 Mareš Michal Výběr průzkumných akcí pro robotickou ruku za účelem zjištění vlastností předmětů Exploratory Action Selection to Learn Object Properties from Haptic Exploration Using a Robot Hand Posudky
601 Outrata Vojtěch Konvergence Double Oracle algoritmu Convergence of Double Oracle Algorithm Posudky
602 Ozerova Daria Vizualizace stavu výroby v rozšířené realitě Production status visualisation in augmented reality Posudky
603 Pechník Maroš Jednoduchý elektronický domácí společník Simple Electronic Home Companion Posudky
604 Pitoňák Adrián Aplikace prediktivního kódování pro vizuo-taktilní integraci Application of Predictive Coding for Visuo-Tactile Sensory Integration Posudky
605 Popovič Alexej Aproximace hodnot fuzzy konjunkcemi Approximation by Fuzzy Conjunctions Posudky
606 Procházka Ondřej Robotický hasící systém pro bezpilotní dron Robotic Fire Extinguisher Mounted to an Unmanned Aerial Vehicle Posudky
607 Purkrábek Miroslav Sledování hráčů florbalu ve videu z horního pohledu Floorball Player Tracking from a Top-View Camera Posudky
608 Rutrle Tomáš Vývoj verifikační platformy pro přeaktuovaná vozidla Development of verification platform for overactuated vehicles Posudky
609 Sojma Dmitrij Ovládání pohybu průmyslového robotu nástroji pro virtuální realitu Industrial Robot Control Using Virtual Reality Tools Posudky
610 Souček Pavel Dynamický plotr – časově optimální kreslící zařízení Dynamic Plotter – time-optimal drawing machine Posudky
611 Štětka Matěj Návrh robota 'Ludvíka' pro propagační účely fakulty Design of the robot named Ludvík for Promotion of the Faculty Posudky
612 Švancar Jan Vývoj algoritmů adaptivního tempomatu Adaptive Cruise Control algorithm development Posudky
613 Twardzik Tomáš Vývoj verifikační platformy pro účely validace řídicích algoritmů dynamiky vozu Verification platform development for vehicle control system validation Posudky
614 Ukleh Adam Plánování pohybu mobilního robotu v průmyslovém prostředí Mobile Robot Motion Planning in Shopfloor Posudky
615 Veselý Tomáš Modelování a návrh řízení systému ABS ABS system modelling and control strategies development Posudky
616 Werner Michal Realizace autonomního systému pro pásový mobilní robot Control System for a Tracked Mobile Robot Posudky
617 Boháč Marek Návrh řídícího systému autonomního závodního vozidla Design of a Control System for an Autonomous Racecar Posudky
618 Hejl Benjamin Návrh simulátoru inzulinové pumpy Design of Insuline Pump Simulator Posudky
619 Kaintz Matúš Studie materiálů založených na diamantové bázi pro elektronické aplikace z hlediska kvantové mechaniky Quantum Mechanical Study of Diamond-based Materials for Electronic Applications Posudky
620 Kashel Bohdan Vývoj metodologie pro identifikaci jízdních parametrů vozu Development of methodology for vehicle parameters’ identification Posudky
621 Koutecká Pavlína Automatická detekce metastáz v histologických obrázcích lymfatických uzlin pomocí hlubokých neuronových sítí Automatic Detection of Metastases in Whole-Slide Lymph Node Images Using Deep Neural Networks Posudky
622 Kubíček Ondřej Algoritmy výpočtu nejlepší odpovědi ve stochastických hrách s neúplnou informací Best response computation for partially observable stochastic games Posudky
623 Novák Filip Únikové chování ve vzájemně lokalizovaných rojích miniaturních dronů Escape Behaviour in Self-Localised Swarms of Micro Aerial Vehicles Posudky
624 Nydrle Vojtěch Návrh specializované bezpilotní helikoptéry pro vystřelování ampulí k hašení požárů EDesign of a Specialized UAV Platform for the Discharge of a Fire Extinguishing Capsule Posudky
625 Paplhám Jakub Konvoluční neuronové sítě s lokálními kontextovými maskami Convolutional Neural Networks with Local Context Masks Posudky
626 Poříz Vojtěch Detekce diabetické retinopatie pomocí neuronových sítí Diabetic Retinopathy Detection Using Neural Networks Posudky
627 Potočná Bohumila Kalibrace robotické kůže humanoidního robota: porovnání a kombinace “sebedotykových” konfigurací a 3D rekonstrukce z fotografií Artificial Skin Calibration for a Humanoid Robot: Comparing or Combining “Self-Touch” and 3D Reconstruction from Images Posudky
628 Rosol Jakub Ovládání robotu gesty Gesture Control of Mobile Robot Posudky
629 Švrčina Jan Adaptivní řízení pomocí neuronových sítí Online Adaptive Control Using Neural Networks Posudky
630 Vasilevski Matěj Rychlé učení v Bayesovském optimalizačním algoritmu Fast Learning in Bayesian Optimization Algorithm Posudky
631 Zhyliaiev Yehor Vývoj řídicích systémů pro ochranu jízdní obálky pomocí hierarchického přístupu Driving envelope protection using hierarchical control structure Posudky
632 Žigajkova Anna Lokalizace hran v obraze za účelem přesného polohování Edge Localization in the Image for Precise Positioning Posudky
633 Brož Petr Vícekanálový generátor fázově posunutých obdélníkových signálů Multichannel Signal Generator of Phase-Shifted Square Waves Posudky
634 Budil Jiří Návrh bočního osvětlení pro autonomní multirotorovou helikoptéru Design of Tiltable Sidelight for an Unmanned Aerial Vehicle Posudky
635 Plavec Václav Slučování informací z více senzorů Sensor Fusion for Mobile Robot Localization Posudky
636 Rojík Adam Osobní prostorové zóny v interakci člověka s robotem Personal Spatial Zones in Human-Robot Interaction Scenarios Posudky
637 Andrys Jan Zobrazení stavu průmyslových zařízení a podpůrných dat v rozšířené realitě Displaying the status of industrial devices and their supporting data in augmented reality Posudky
638 Beneda Lukáš Detekce modelů autonomních aut F1/10 na soutěžním okruhu F1/10 autonomous car model detection on a race track Posudky
639 Cihlářová Michaela Porovnání standartních metod posilovaného učení Comparison of State-of-the-Art Baselines for Reinforcement Learning Posudky
640 Fanta Vít Optimalizace odezvy adaptivního tempomatu z hlediska komfortu posádky Adaptive Cruise Control response optimization with respect to riding comfort Posudky
641 Fischer Martin Kalibrace a fúze lidaru a vícekamerového senzoru Lidar and Multi-Camera Calibration and Fusion Posudky
642 Hortenský Jakukb Automatické sledování vozidla na platformě F1/10 Automatic vehicle following on the F1/10 platform Posudky
643 Chaloupecký Tomáš Řídicí rozhraní pro roboty MITSUBISHI v prostředí ROS Control Interface for MITSUBISHI Robots in ROS Posudky
644 Janota Jiří Metody detekce automobilu z 2D LIDAR dat nasbíraných mobilním robotem Car Detection Methods from 2D LIDAR Data Collected with a Mobile Robot Posudky
645 Janoušek Jakub Řízení robotu pro zakládání křemíkových detektorů urychlovače LHC Control of Robot for Inserting Detectors for the Large Hadron Collider Posudky
646 Jaroslavceva Jekatěrina Vyhledávání obrázků pomocí CNN v TensorFlow2 Image Retrieval via CNNs in TensorFlow2 Posudky
647 Jaroš Martin Kalibrace více kamer pro autonomní řízení Calibration of Multiple Cameras for Autonomous Driving Posudky
648 Ježek Petr Plánování cest v úloze rozkládání objektů Disassembly Path Planning Posudky
649 Jirkovský Adam Rozpoznávání řeči s dostupnými internetovými moduly Speech Recognition Based on Available Internet Modules Posudky
650 Kafka Ondřej Porovnání metod pro hledání korespondencí mezi obrazy s málo texturovanými oblastmi Comparison of Methods for Matching of Images with Weakly Textured Areas Posudky
651 Kisselyov Lev Flexibilní robotické uchopování Flexible robotic grasping Posudky
652 Kopiar Michal Konfigurace frekvenčního měniče pro trakční motory elektrické formule Motor controller configuration for use in electric formula powertrain Posudky
653 Kozel Vojtěch Hierarchické modely síťové komunikace Hierarchical models of network traffic Posudky
654 Kružliak Andrej Výběr průzkumných akcí za účelem zjištění vlastností předmětů robotickou manipulací Exploratory Action Selection to Learn Object Properties Through Robot Manipulation Posudky
655 Křížek Martin Rojové chování bezpilotních helikoptér používající nepřímou výměnu informace pozorováním pracovního prostoru Swarming of Unmanned Aerial Vehicles Using Indirect Information Exchange by Observation of the Workspace Posudky
656 Lindauer Jan Automatické předjíždění autonomního auta F1/10 Automatic overtaking of an autonomous car F1/10 Posudky
657 Lukeš Vojtěch Chytrá domácnost na míru Custom Smart-Home Posudky
658 Masopust Ondřej Mapování prostoru robotickou helikoptérou Environment Mapping Using a Robotic Helicopter Posudky
659 Miheličová Annamária Řídicí jednotka světelného zdroje pro fototerapii Control Unit for Phototherapy Light Source Posudky
660 Minařík Michal Randomizované plánování pohybu s využitím knihoven trajektorií Improving Sampling-Based Motion Planning Using Library of Trajectories Posudky
661 Mlčoch David Soutěžení ve fantasy sportech s pomocí strojového učení Competing in fantasy sports using machine learning Posudky
662 Monhart Jakub Kódování vstupů a výstupů pro metody supervizovaného shlukování Input-Output Representations for Supervised Clustering Methods Posudky
663 Musil Tomáš Strategie pro autonomní prohledávání pomocí bezpilotních helikoptér v podzemních záchranných misích Autonomous Search Strategies for Unmanned Aerial Vehicles in Subterranean Search and Rescue Missions Posudky
664 Nagy Tomáš Detekce a předcházení kolizím při sledování trajektorie pro model autonomního auta F1/10 Collision detection and avoidance during trajectory tracking for F1/10 autonomous car model Posudky
665 Pařil David Autonomní řízení dronu Ryze Tello Autonomous Control of Drone Ryze Tello Posudky
666 Pásztor Erik Automatická kontrola počtu a pozic navařovaných šroubů ve Škoda Auto Automatic Control of the Number and Positions of Weld Studs at Škoda Auto Posudky
667 Pikous Matouš Skryté podgrupy a kvantové algoritmy Hidden subgroups and quantum algorithms Posudky
668 Pliska Michal Klasifikace měkkých předmětů skrze mačkání robotickými uchopovači Deformable Object Classification Through Robot Grasping Posudky
669 Pokorný Šimon Sdružené detekční modely pro LiDARové mraky bodů Ensemble Detection Models for LiDAR Point Clouds Posudky
670 Rektoris Martin Detekce anomálií v periodických stochastických jevech Anomaly detection in periodical stochastic phenomena Posudky
671 Rušin Marek Sensorické řešení zabraňující pádu z vyvýšeného místa pro robotickou platformu mBot Sensory solution to prevent falling from an elevated position for the mBot robotic platform Posudky
672 Svoboda Jan Vývoj verifikační platformy pro autonomní vozidla Autonomous vehicle virtual verification platform development Posudky
673 Šebek Petr Slabě supervisovaná příprava LiDARových dat pro detekci 3D objektů Weakly Supervised Data Augmentation for LiDAR Based 3D Object Detection Posudky
674 Šindelář Jiří Inteligentní řízení osvětlení prostor Smart control lighting for rooms Posudky
675 Štych David Robotický manipulátor pro bezpilotní dron Robotic Manipulator for an Unmanned Aerial Vehicle Posudky
676 Teissing Kryštof Časová parametrizace dráhy manipulátoru Time Parameterization of the Manipulator Path Posudky
677 Tichý Tomáš Vizuální 3D mapování terénu robotickou helikoptérou Visual 3D Terrain Mapping by a Robotic Helicopter Posudky
678 Udatný Vítek Odhad parametrů rádiového kanálu s využitím umělých neuronových sítí Wireless Channel Parameter Estimation using Artificial Neural Networks Posudky
679 Uhrová Tereza Návrh průmyslového robotu pro kladení uhlíkového vlákna Design of Robot for Carbon Fiber Laying Posudky
680 Vajnerová Lucie Manipulace robotickým chapadlem využívající taktilní informaci Manipulation with a Robotic Gripper Using Tactile Information Posudky
681 Veselý Václav Inteligentní servo Intelligent servo Posudky
682 Veškrna Daniel Dynamický rozsah fotonásobičů v impulsním režimu Dynamic range of photomultipliers in pulse mode Posudky
683 Zeman Vít Extrakce rozložení novinových článku z rasterových předloh News Article Layout Extraction from Bitmaps Files Posudky
684 Grim Tomáš Predikování hokejových zápasů pomocí neuronových sítí Predicting Ice-Hockey Matches with Neural Networks Posudky
685 Kahlert Lars Autonomní robotická explorace podzemních prostor Autonomous Robotic Exploration of Underground Environments Posudky
686 Kochman Michal Efektivní implementace algoritmů zpracování obrazu z bolometrického pole Efficient implementation of algorithms to process images from bolometer array Posudky
687 Novosad Matej Kalibrace polohy lidaru pomocí kódovaných odrazných značek Lidar Pose Calibration Using Coded Reflectance Targets Posudky
688 Pěčonková Veronika Plánování pohybu pro autonomní mobilní manipulátor vozidel Motion Planning for Autonomous Car Manipulator Posudky
689 Šíp Václav Hexapod Hexapod Posudky
690 Herold Adam Aplikace strojového učení pro odhad hmotnosti Higgsova bosonu z dat detektoru ATLAS Application of Machine Learning for the Higgs Boson Mass Reconstruction Using ATLAS Data Posudky
691 Ostapovych Vadym Plánování pohybu pro autonomní mobilní manipulátor vozidel Motion Planning for Autonomous Car Manipulator Posudky
692 Syrový Marek Objektivizace rozsahu základního pohybu dílčích částí těla při rehabilitaci Objectification of Basic Movement of Partial Parts of the Body during Rehabilitation Posudky
693 Škuta Adam Detekce dronů pomocí neuronových sítí z kombinovaných dat RGB kamery a LIDARu Detection of Drones Using Neural Networks from Combined RGB Camera and LIDAR Data Posudky
694 Štanc Daniel Návrh robotického vzorkovače vody pro autonomní multirotorovou helikoptéru Design of a Robotic Water Sampler for an Unmanned Aerial Vehicle Posudky
695 Švec Ondřej Predikce výsledků ve hře Counter-Strike s pomocí strojového učení Predicting Counter-Strike Game Outcomes with Machine Learning Posudky
696 Bártík Tomáš Autonomní robot SK8O Autonomous SK8O robot Posudky
697 Basár Peter Webová aplikace pro objednávání a automatický tisk nálepek na míru Web application for ordering and automatic printing of custom stickers Posudky
698 Beňo Dominik Systém řízení letu malého vírníku Flight control system for a small autogyro Posudky
699 Brož Bohumil Zábavná demonstrace multirobotického systému An Entertaining Demonstration of a Multi-Robot System Posudky
700 Čermák Ivan Návrh bezpilotního letounu a integrace senzorů pro létání nad vodní plochou Unmanned Aerial Vehicle Design and Sensor Integration for Flying over Water Area Posudky
701 Daněk Jan Uživatelský manuál (soubor řešených úloh) pro předmět ROBOTI User manual (set of solved tasks) for the subject ROBOTS Posudky
702 Douda Petr Implementace distribuovaného MESu v Testbedu pro Průmysl 4.0 Implementation of a distributed MES in Testbed for Industry 4.0 Posudky
703 Ferbr Jan Generování trénovacích dat pro 2D segmentaci Generating of the Training Data for 2D Segmentation Posudky
704 Hartvich Jiří Odhadování fyzikálních vlastností objektů pomocí robotické manipulace – dataset a srovnávací měřítko Estimating Object Properties Through Robot Manipulation - Dataset and Benchmark Posudky
705 Hronovský Jiří Učení strukturovaného algoritmu pro chůze hexapoda Learning a Structured Locomotion Algorithm for Hexapod Robots Posudky
706 Chleboun Jan Algoritmus pro průzkum velkých prostorů pomocí skupiny kooperujících dronů Spanning Tree Coverage Algorithm on Large Spaces for Multi-UAV Systems Posudky
707 Isianova Elizaveta Kolaborativní robotické pracoviště pro hru dáma Human-robot collaboration for playing checkers Posudky
708 Jáneš Adam Uživatelský manuál na použití programovacího jazyka Python pro LEGO Mindstorms EV3 User manual for using Python programming language for LEGO Mindstorms EV3 Posudky
709 Jirák Jiří Vývoj manageru elektromobilu EV manager development Posudky
710 Kadlec Tomáš Vizuální Sudoku solver Visual Sudoku Solver Posudky
711 Kočí Jan Sebelokalizace bezpilotní helikoptéry v úloze inspekce stožárů elektrického vedení Self-Localization of an Unmanned Aerial Vehicle in the Transmission Tower Inspection Task Posudky
712 Kopecký Matěj Vývoj laboratorního modelu pro výuku řídicích algoritmů Development of control algorithms laboratory model Posudky
713 Kovář Miroslav Odhad a optimalizace spotřeby energie během letu UAV Estimation and Optimization of Power Consumption during UAV Flight Posudky
714 Krejčí Oskar Testovací prostředí pro verifikaci systému automatizovaného udržování vozidla v jízdním pruhu (ALKS) Test Environment for Automated Lane Keeping System Verification Posudky
715 Kubáček Václav Automatizace procesu přesného měření s využitím laser trackeru a průmyslového robota Automation of precision measurement process using laser tracker and industrial robot Posudky
716 Kubišta Daniel Oprava plánu pro team mobilních agentů Plan Repair for a Team of Mobile Agents Posudky
717 Kubov Yevhenii Implementace neuronové sítě pro autonomní sledování cesty Implementation of a Neural Network for Autonomous Trail Following Posudky
718 Lenc Michal Otevřený systém pro návrh řídicích aplikací reálného času Open Rapid Control Prototyping and Real-Time Systems Posudky
719 Michal Vojtěch Návrh řídicího software pro měnič pro elektrickou formuli Development of software for motor controller of an electric formula Posudky
720 Mísař Ondřej Interpretace pozitivní detekce statisticky nezvládnutého stavu při statistické regulaci procesů Interpretation of Positive Detection of Out-of-Control State for Statistical Process Control Posudky
721 Mísař Matěj Algoritmy pro detekci klíčových bodů a jejich vyhodnocení Keypoint Detection Algorithms and Their Evaluation Posudky
722 Moroz Artem Predikce parametrů aterosklerotického plátu z in-vivo ultrazvukových obrázků karotidy Prediction of Atherosclerotic Plaque Parameters from In-Vivo Ultrasound Carotid Artery Images Posudky
723 Mráz Martin Uvolněná kvantizace a binarizace neuronových sítí Relaxed Quantization and Binarization for Neural Networks Posudky
724 Novota Petr Stanovení hustoty deště z dat CML spojů Rain Intensity Estimation from CML Link Data Posudky
725 Poludin Mikhail Vylepšený algoritmus RRT* pro plánování cesty pro více robotů An Improved RRT* Algorithm for Multi-Robot Path Planning Posudky
726 Pospíšil Jiří Aplikace strojového učení pro hledání nabitého Higgsova bosonu z ATLAS dat Application of Machine Learning for the Charged Higgs Boson Search Using ATLAS Data Posudky
727 Staněk Jáchym Strojové učení pro robotickou exploraci Machine Learning for Robotic Exploration Posudky
728 Šmíd Jakub Expertní systém pro určování dominantní projevované emoce z hlasu Expert System for Determining the Dominant Expressed Emotion from the Voice Posudky
729 Štorc Daniel Detekce dopravních kuželů z lidarových dat Detection of Traffic Cones from Lidar Point Clouds Posudky
730 Uchytil Adam Plánování trajektorií pro distribuovanou manipulaci pomocí magnetického pole Trajectory planning for distributed magnetic manipulation Posudky
731 Valík Viktor Multiplatformní interaktivní objednávkový systém pro kavárenský sektor Multiplatform interactive order processing system for coffee shop sector Posudky
732 Vayhel Tomáš Vizualizace technologického procesu sušárny vápence Visualization of the technological process of the limestone dryer Posudky
733 Viceník Lukáš Hledání leptoquarků pomocí strojového učení v datech z CERN ATLAS experiment Machine Learning for the Leptoquark Search Using CERN ATLAS Data Posudky
734 Voronov Serhii Zařízení pro ruční navádění průmyslového robota Device for hand guiding of an industrial robot Posudky
735 Weis Josef Robustní realizace plánů v multi-agentních systémech Robust Plan Execution in Multi-Agent Systems Posudky
736 Zamazal Hynek Kolaborativní robot pro ovládání dotykových zařízení Collaborative Robot for Control of Small Touch Screen Devices Posudky
737 Zelinka Josef Transfer learning v přenosu zkušeností s terénem mezi rozdílnými roboty Transfer Learning of Ground Robot Terrain Experience Posudky
738 Fiala Tomáš Lokalizace robotu za pomoci magnetometru Indoor Robot Localization Using Magnetometer Data Posudky


739 Mitterko Milan Stavba demonstrátoru řídicího systému brzd Brake-by-wire control system platform development Posudky
740 Bílík Martin Systémy řízení STOL prostředků s distribuovanými pohony Control of STOL aircraft using distributed propulsion systems Posudky
741 Dašek Filip Vývoj systému řízení vozu Vehicle steering systems development Posudky
742 Hronek Pavel Automatizace průběžného testování latencí na sběrnici CAN CAN Bus Latency Test Automation for Continuous Testing and Evaluation Posudky
743 Chládek Radek Odhadování sklonu vozovky multisenzorickou fúzí na palubě vozidla Road grade estimation by onboard multisensor fusion Posudky
744 Kašpar Jakub Algoritmy pro palubní odhadování pohybových stavů vozidla pomocí multisenzorické fúze Algorithms for onboard estimation of vehicle motion states by multisensor fusion Posudky
745 Kodytek Otakar Pulzní generátor pro testování a vývoj modulů pro průmyslovou automatizaci Pulse generator for testing and development of modules for industrial automation Posudky
746 Kohout Jan Trakční algoritmy vozu pro nízké rychlosti Vehicle traction control algorithms for low speeds Posudky
747 Kříž Matěj Platforma pro prototypování algoritmů pro palubní odhadování pohybových stavů vozidel multisenzorickou fúzí Platform for prototyping algorithms for onboard estimation of vehicle motion states by multisensor fusion Posudky
748 Laušman David Zpracování dlouhodobého měření posturometrických dat Long-term postulometric data analysis Posudky
749 Lehký Šimon Systém létající kulička na tyči Flying ball and beam system Posudky
750 Lendvorský Petr 3D tisková farma - řídicí aplikace 3D printing farm - control application Posudky
751 Lorenc Jakub Automatické řízení tahu vrtule s proměnným úhlem nastavení Automatic thrust control for variable pitch propeler Posudky
752 Macar Jakub Algoritmy vedení po trati pro vozidla s více stupni volnosti Over-actuated vehicles path tracking algorithms Posudky
753 Maňur Matyáš Tapster robot Tapster robot Posudky
754 Mareš Jan Soubor řešených úloh pro předmět Roboti s využitím stavebnice LEGO Education SPIKE Prime Set of solved tasks for the subject Robots using the LEGO Education SPIKE Prime kit Posudky
755 Ošlejšek Štěpán Využití jazyka Julia pro automatické řízení výukového laboratorního modelu Using Julia language for automatic control of an educational laboratory model Posudky
756 Svoboda Pavel Utrazvuková manipulace s kapalinou a sypkými materiály Ultrasonic manipulation of liquid and powder materials Posudky
757 Šída Lubor Optimalizace algoritmů pro hledání časových vzorů v komponentech modelů prostředí pro autonomní roboty Optimization of algorithms for finding temporal patterens in environment model components for autonomous robots Posudky
758 Šťastný Adam Senzorické vybavení pro posturometrickou platformu Sensorics equipment for posturometric platform Posudky
759 Toman Ondřej Hardwarově akcelerované rizikové plánování ve scénářích městské vzdušné mobility Hardware accelerated risk-aware motion planning Posudky
760 Ullmann Vojtěch Vývoj brzdného systému vozu Vehicle brake system development Posudky
761 Vágner Josef Software pro posturometrickou platformu Software for posturometric platform Posudky
762 Vaněk Jakub Knihovna pro senzory a akční členy nové FEL Open - Cube The library for sensors and actuators of the new FEL Open - Cube Posudky
763 Vlk Matyáš Demonstrační systém pro magnetický manipulátor Magman Demonstration system for Magman magnetic manipulator Posudky
764 Vondrášek Matouš Odhadování decelerace vozidla fúzí měření z akcelerometru a odometrie Estimation of vehicle deceleration by fusion of measurements of acceleration and odometry Posudky