Diplomové práce

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
1 Čechtický Václav Modelování a řízení redukčních tlakových ventilů
 2 Hromčík Martin Vývoj a ověřování nových algoritmů a programů pro návrh řídicích systémů pomocí polynomiálních metod
 3 Kalaš Radim Interpolační řídicí systém
 4 Melenec Lubomír Nelineární prediktivní regulátor
 5 Siruček Vlastimil Komunikace pro průmyslovou automatizaci
 6 Šindelář Radek Návrh řídícího systému makety vrtulníku
 7 Šindelka Michal Návrh vzorového pracoviště pro výuku jednočipových mikropočítačů
 8 Vlček Zdeněk Modelování a řízení makety vrtulníku
 9 Jan Miloš Zpracování a zpřístupnění dat z technologie
 10 Duda Luboš Řízení ultrazvukového rastrovacího defektoskopu
 11 Zeman Petr Mikroprocesorový systém pro vyhodnocení vibrací lopatek za rotace impulsní metodou
 12 Vaněk Petr Maticový senzor plochy sledované rotující a kmitající lopatky
 13 Choroszczak Andrzej Inteligentní řízení kmitavých soustav
 14 Richter Jiří Průmyslová sběrnice Profibus
15 Bouda Pavel Konverze programů pro logické řízení
 16 Dolejš Ondřej Komunikace pro průmyslovou komunikaci
 17 Chmel Oldřich Modely průmyslových systémů
 18 Kordina Jindřich Optimální rozvrhování operací ve výrobním procesu
 19 Krumbholc Michal PLC program jako orientovaný graf
 20 Líčko Miroslav Průmyslová sběrnice Profibus
 21 Loutocká Marcela Řízení průmyslových systémů
 22 Přibyl Ondřej Modelování dopravních situací neuronovými sítěmi s fuzzy logikou
 23 Svádová Martina Monitorování technologického procesu
 24 Švehla Libor Průmyslové komunikace
 25 Waszniowski Libor Modelování a řízení vodovodní sítě
 26 Hozák Josef Navrhněte a na modelu ověřte technické řešení speciální zdrojové soustavy automobilu
 27 Kolínský Jan Identifikace neuronových sítí s fuzzy logikou
 28 Kučera Martin Začlenění transimpedančního převodníku do řídicího řetězce
 29 Pašek Jan Programovatelná pole v prostředí Windows
 30 Růžek Ivo Řízení procesu s využitím sběrnice ControlNet
 31 Schliksbier Petr Evidenční systém studentů
 32 Štengl Radek Cesty v orientovaných grafech
 33 Zima Petr Ultrazvukový snímač hladiny
34 Míček Petr Řídicí systém makety vrtulníku
35 Souhrada Pavel Komunikace pro obráběcí stroje
36 Kříž Jaroslav Moderní algoritmy modelování a simulace dynamických systémů
37 Havelka Karel Řízení technologického procesu
38 Krákora Jan Distribuované řízení technologického procesu pomocí PLC
39 Poulíček Martin Operační systém VxWorks a sběrnice Profibus
40 Smolík Petr Průmyslová sběrnice Profibus DP-Extended
41 Novotný Petr Řídicí systém sběrového vozu nové generace
42 Pejša Jiří Síť řídicích systémů
43 Brotan Ondřej PLC řízení technologického procesu
44 Zezula Pavel Implementace polynomiální algebry ve spektrech
45 Fišera Jan Řízení technologického procesu
46 Vojnar Miloň Neuro-fuzzy modely v prediktivním řízení 2001
47 Vojtíšek Martin Neuro-fuzzy modelování a simulace dynamických systémů
48 Trejtran Lukáš Knihovna modelů komponent systémů horko-vodního vytápění
49 Pavlíček Radek Řízení pružnosti piezoelementů 2001
50 Krejčí Václav Analýza systémů pro vizualizaci s ohledem na vlastnosti řízeného technologického procesu
51 Zeman Martin Virtuální model výrobního procesu
52 Hynek David Distribuovaný modul I/O s komunikací typu MVB slave
53 Mysliveček Jan Logický návrh a simulace logiky master-slave VME sběrnice procesorové desky
54 Kment Martin Průmyslové komunikace Allen-Bradley
55 Ludvíček Josef Průmyslová sběrnice DeviceNet
56 Kolísek Zdeněk Operační systém VxWorks a sběrnice CAN
57 Škraňka Petr Komunikace pro průmyslovou automatizaci
58 Blepta Jan Diagnostický uzel pro Profibus
59 Andrš Vladislav Využití moderních technologií v distribuovaném řízení
60 Skalár Miloš Nelineární systémy s dopravním zpožděním a jejich regulace
61 Pospíšil Jan Servomechanismus Amira
62 Poledník Pavel Modelování náhodné složky dynamického systému
63 Labuť Karel Controllogix 5500
64 Dostálek Jaroslav Návrh řídicího systému s procesorem Microchip
65 Čepelák Karel Řízení pružného výrobního systému
66 Foltýn Karel Řízení modelu technologického procesu
67 Halama Robert CAN - protokoly aplikační vrstvy
68 Haščák Radek Zobrazení orientovaného grafu
69 Havlíček Radek Fuzzy řízení modelu technologického procesu
70 Herczeg Quido Programové vybavení pro intruktora leteckého trenažéru
71 Chromec Martin Řízení modelu technologického procesu
72 Ježek Rudolf Emulace výrobního procesu
73 Karásek Milan Příprava projektově orientované výuky řídicích systémů
74 Kosour Zdeněk Inteligentní algoritmy pro techniku budov
75 Mareš Ivo Příprava projektově orientované výuky
76 Němeček Pavel Využití PLC k rozpoznávání a třídění barevných předmět
77 Pekař Jaroslav Matlab Web Server a okolní svět
78 Podlipný Jiří Řízení technologických procesů
79 Pokorný Petr Řízení helikoptéry SPEL
80 Pokorný Petr Řízení modelu papírenského procesu
81 Pšenička Štěpán Řízení výrobní linky
82 Reschke David Matlab Web Server ve výuce
83 Roubal Jiří Nelineární regulace kyvadla
84 Říha Dan Testovací zařízení pro mikroprocesorový kontrolér
85 Salášek Karel Řízení portálového jeřábu
86 Šeps Libor Řízení školního technologického procesu
87 Urban Petr Stabilizace kyvadla
88 Cíl Tomáš Komunikace pro průmyslovou automatizaci
89 Ernest Petr Řízení dvojitého rotačního kyvadl
90 Hamrle Jan Optimalizace pohonu hybridního vozidla
91 Hornych Robert Využití jazyka MathML pro výzkum a výuku teorie řízení
92 Jakouš Josef Řídicí systém výrobní linky
93 Krotký Vladimír Řízení helikoptéry HUMUSOFT
94 Kučera Martin Návrh a realizace karty do PC využívající PCI sběrnici
95 Letko Radek Statistická identifikace frekvenční charakteristiky sousta
96 Lukeš Marek DeviceNet a jiné průmyslové sběrnice typu CAN
97 Minařík Daniel Fuzzy řízení pro systém aktivního tlumení automobilu
98 Pecinovský Josef Komunikační modul pro automobil
99 Růžička Pavel Realizace vrstvy FDL protokolu Profib
100 Smejkal Radek Realizace Profibus DP master
101 Vraný Radek Realizace Profibus master třídy 2
102 Vrba Vít Automatizovaný systém na výdej pohonných hmot
103 Beneš Libor Předzpracování dokumentů pro WEB Document preprocess for WEB Dp_103_cz Dp_103_en
104 Cepák Milan Řízení fyzikálních modelů programovatelnými automaty Regulation of physical models by programmable logical controllers Dp_104_cz Dp_104_en
105 Deutsch Pavel Řízení mísírny betonových směsí Říkov Control of technologies in the premise Říkov Dp_105_cz Dp_105_en
107 Hlaváč Dušan Přístup ke sběrnici Profibus PA přes Internet Access to industrial bus Profibus PA via Internet Dp_107_cz Dp_107_en
108 Houdek Michal Sběr a zpracování dat průmyslových aplikací Acquisition of data from industrial applications Dp_108_cz Dp_108_en
109 Kalenský František Komunikace pro vestavěné aplikace Communications for embedded systems Dp_109_cz Dp_109_en
110 Klimentová Adéla Rozšíření knihovny firmwareových objektů průmyslového řídicího systému UNICON Extension of library of firmaware elements of industrial control system UNICON Dp_110_cz Dp_110_en
111 Kožnar Jakub Ethernet IP a ControlNet EtherNet/IP and ControlNet Dp_111_cz Dp_111_en
112 Kruczek Aleš Řízení aktivního tlumení pérování automobilu Control of an automotive active suspension Dp_112_cz Dp_112_en
113 Kučera Tomáš Vzdálená výuka v laboratoři řídicích systémů Distance learning at control systems laboratory Dp_113_cz Dp_113_en
114 Langer Martin Grafické prostředí pro návrh fuzzy systémů Graphical interface for design fuzzy systems Dp_114_cz Dp_114_en
115 Musil Miroslav Operační systém reálného času pro automobily Real-time operating system for cars Dp_115_cz Dp_115_en
116 Staněk Petr Návrh optimálního systému pro regulaci teploty Optimal system for regulation of temperature design. Dp_116_cz Dp_116_en
117 Svoboda Luboš Editor Petriho sítí Petri nets editor Dp_117_cz Dp_117_en
118 Svoboda Tomáš Průmyslová automatizace s využitím OPC Process automation using OPC Dp_118_cz Dp_118_en
119 Šišlák David Řízení výtahu Control of elevator Dp_119_cz Dp_119_en
120 Šůcha Přemysl Modul pro průmyslovou komunikaci Industrial communication module Dp_120_cz Dp_120_en
121 Vyštejn Kamil ProfiNet ProfiNet Dp_121_cz Dp_121_en
122 Augustýn Martin Řízení modelu technologického procesu Technological process control Dp_122_cz Dp_122_en
123 Bartosinski Roman Implementace USB Interface pro počítačové periferie Implementation of USB interface for small devices Dp_123_cz Dp_123_en
124 Faust Jiří Vzdálené řízení a monitorování technologického procesu Remote control and monitoring of the technological proces Dp_124_cz Dp_124_en
125 Fibír Tomáš Detekce poruchových stavů dynamických systémů Detection of fault states of dynamic systems Dp_125_cz Dp_125_en
126 Hajduček Ivo Simulace sběrnice Profibus PA Simulation of bus profibus-PA Dp_126_cz Dp_126_en
127 Hofman Miloš Profibus modul pro USB Profibus modul pro USB Dp_127_cz Dp_127_en
128 Jaroš Bernard Návrh bezpečného řízení zhlaví železničních stanic Safety control of railway stations design Dp_128_cz Dp_128_en
129 Jurčík Petr Monitorování sběrnice PROFIBUS-PA přes Bluetooth rozhraní PROFIBUS-PA monitoring with Bluetooth interface Dp_129_cz Dp_129_en
130 Kalenský Martin Kombinovaný vytápěcí systém Multi-heating system Dp_130_cz Dp_130_en
131 Krákora Michal Distribuovaný systém pro řízení v reálném čase Distributed System for Real-Time Control Dp_131_cz Dp_131_en
132 Křivský Radek Záznamník dat pro vlakovou sběrnici WTB Wire train bus data logger Dp_132_cz Dp_132_en
133 Malý Lukáš Aplikace programovatelných obvodů FPGA pro řízení Aplication of programmable arrays FPGA for controlling Dp_133_cz Dp_133_en
134 Novák Ondřej Analýza stability fuzzy systémů Stability Analysis of Fuzzy Systems Dp_134_cz Dp_134_en
135 Pajer Jaroslav Operační systém QNX Operation systém QNX Dp_135_cz Dp_135_en
136 Rosulek Zdeněk Zpracování BibTeX dat BibTeX data processing Dp_136_cz Dp_136_en
137 Sojka Michal Implementace síťového rozhraní Ethernet pro řídicí aplikaci Implementation of Ethernet interface for control applications Dp_137_cz Dp_137_en
138 Vrubel Michal Prostředí pro vzdálenou vizualizaci Software for remote visualization Dp_138_cz Dp_138_en
140 Ditrich Michal Komunikace mezi řídícím systémem NX5030 firmy Intronix a automaty PLC Solution of the communication between system NX5030 of INTRONIX company and serial made PLC modules. Dp_140_cz Dp_140_en
141 Dvořák Tomáš Řízení modelu chemického procesu Control of model technological process Dp_141_cz Dp_141_en
142 Ferkl Lukáš Návrh regulátoru pro vytápěcí systém budovy Controller design for heating system af a building Dp_142_cz Dp_142_en
143 Halmo Leoš Numerické algoritmy pro polynomiální matice v C++ Numerical algorithms for polynomial matrices in C++ programming lenguage Dp_143_cz Dp_143_en
144 Henych Tomáš Řízení a vizualizace technologického procesu pomocí PLC The control and visualization of technological process by PLC Dp_144_cz Dp_144_en
145 Charvát Jakub Internetová učebnice předmětu Systémy a modely Internet Textbook for Systems and Models Course Dp_145_cz Dp_145_en
146 Jankovský Vojtěch Virtuální model technologie s využitím PCI-1750 Virtual Model of Production with PCI-1750 Dp_146_cz Dp_146_en
147 Karásek Vladimír Výukový stimulátor linkové vrstvy profibus protokolu FDL simulator of the profibus protocol Dp_147_cz Dp_147_en
148 Kloz Vladimír Softwarové PLC Software PLC Dp_148_cz Dp_148_en
149 Kujan Petr Efektivní výpočty s polynomiálními maticemi v systému MATHEMATICA s aplikacemi v řízení Effective computations with polynomial matrices in MATHEMATICA software with applications in control Dp_149_cz Dp_149_en
150 Kutil Michal Řízení modelu s využitím Internetu Control of model using Internet Dp_150_cz Dp_150_en
151 Lidinský Jiří Lineární rovnice se stabilními přenosovými funkcemi Linear equations over the ring of stable transfer functions Dp_151_cz Dp_151_en
152 Linhart Martin Komunikační sběrnice LON (Local Operating Network) Communication bus LON (Local Operating Network) Dp_152_cz Dp_152_en
153 Nekvinda Josef Příprava projektově orientované výuky řídicích systémů Preparation of project oriented education of control systems Dp_153_cz Dp_153_en
154 Netík Ondřej Průmyslová komunikace ProfiNet ProfiNet Communication Dp_154_cz Dp_154_en
155 Neuhauser Jaroslav Adaptivní řízení elektrohydraulických servomechanismů Electrohydraulic servomechanisms adaptive control Dp_155_cz Dp_155_en
156 Novák Jiří Model lineárního servomechanismu a jeho řízení The model of linear servomechanism and its control Dp_156_cz Dp_156_en
157 Oborník Eduard Profibus DP slave s připojením přes USB Profibus DP Slave connected over USB Dp_157_cz Dp_157_en
158 Paděra Michal Numerické algoritmy pro polynomiální matice v jazyce Java Numerical Algorithms for polynomial matrices in java Dp_158_cz Dp_158_en
159 Procházka Tomáš Řídicí systém v real-time Java Process control system in real-time Java Dp_159_cz Dp_159_en
160 Rampas Martin PLC řízení modelu technologie s využitím PCI-1750 PLC control of model of production with PCI-1750 Dp_160_cz Dp_160_en
161 Řimnáč Martin Mapa WEBové sítě Map of the web server Dp_161_cz Dp_161_en
162 Špinka Ondřej Demonstrační prostředí automatizovaného chovu ryb Demonstrational enviroment for embedded systems Dp_162_cz Dp_162_en
163 Thöndel Evžen Programovatelná řidicí jednotka Programmable control unit Dp_163_cz Dp_163_en
164 Trnka Pavel Profibus DP master na PC Profibus DP Master on PC Dp_164_cz Dp_164_en
165 Vítek Tomáš Algoritmy pro nelineární sladění dat Algorithms for nonlinear data reconsiliation Dp_165_cz Dp_165_en
166 Znamenáček Karel Lineární motor jako akční člen aktivního tlumiče Linear Motor as Active Damper Actuator Dp_166_cz Dp_166_en
167 Živnůstka Jiří PHP rozhraní pro vyhledávání a správu mapy sítě PHP interface for searching and management of site map Dp_167_cz Dp_167_en
168 Žoldák Martin Vzdálené řízení modelu technologie Remote control technology scale model Dp_168_cz Dp_168_en
169 Cigánek Tomáš Simulace počítačové sítě - OPNET Modeler Simulation of computer network - OPNET Modeler Dp_169_cz Dp_169_en
170 Fajt Milan Informační agenti v automatizaci Information agents in process automation Dp_170_cz Dp_170_en
171 Havlík Dušan Model železnice Model of railway Dp_171_cz Dp_171_en
172 Hodný Jiří Dálkové řízení technologického procesu Remote control of technological process Dp_172_cz Dp_172_en
173 Kelbel Jan Řídicí systém chovu ryb Fish breed control system Dp_173_cz Dp_173_en
175 Matouch Petr Model víceosého servosystému Multiple axis servo model Dp_175_cz Dp_175_en
176 Novák Richard Matlab Web Server aplikace pro polynomiální Toolbox MATLAB Web Server application for Polynomial Toolbox Dp_176_cz Dp_176_en
177 Oesterreicher Karel PLC - třídění předmětů PLC - sorting of articles Dp_177_cz Dp_177_en
178 Štefko Petr Numerické algoritmy pro pol. matice pro TI-89 Numerical algorithms for polynomial matrices for TI-89 Dp_178_cz Dp_178_en
179 Tomášek Radek Monitorování a řízení s využitím internetu Control of model using Internet Dp_179_cz Dp_179_en
180 Augusta Petr Knihovna funkcí pro MuPAD pro symbolické počítání s polynomiálními maticemi MuPAD Library for Symbolic Computation with Polynomial Matrices Dp_180_cz Dp_180_en
181 Černý Miroslav Komunikace CAN v automobilu Communication CAN in vehicle Dp_181_cz Dp_181_en
182 Fencl Tomaš Algoritmus vícerozměrového regulátoru Algorithm for Multivariable Controller Dp_182_cz Dp_182_en
183 Frizel Radek Algoritmy pro strukturované matice Algorithms for structured matrices with aplications in polynomial design methods Dp_183_cz Dp_183_en
184 Hamouz Jakub Řízení kalibračního vozíku vodoměrných vrtulí Control system of the calibration trolley Dp_184_cz Dp_184_en
185 Holub Ondřej Vývoj nástrojů pro návrh řízení VLT telskopu Tool Developement for VLT Telescope Controller Design Dp_185_cz Dp_185_en
186 Izer Jiří Propojení městského kamerového dohlížecího systému Interconnection of Public CCTV Surveillance System and Local CCTV Dp_186_cz Dp_186_en
187 Janda Petr Robustní stabilita systémů s parametrickou neurčitostí Robust stability of systems with parametric uncertainty Dp_187_cz Dp_187_en
188 Jeřábek Josef Model a řídicí algoritmy pro lineární spalovací motor Model and control algorithms for linear combustion engine Dp_188_cz Dp_188_en
189 Kučerka Jan Řízení modelů sítí PLC Seale models control by PLC nets Dp_189_cz Dp_189_en
190 Kurka Lukáš Aplikace umělé inteligence v PLC AI Application in PLC Algorithm Dp_190_cz Dp_190_en
191 Pivoňková Alena Optimalizační algoritmy řídicích systémů inteligentních budovách Optimalization Algorithms of Control System for Inteligent Building Dp_191_cz Dp_191_en
192 Šibrava Filip Fuzzy řízení modelu technologického procesu Fuzzy control of technology process model Dp_192_cz Dp_192_en
193 Špiller Martin Řídicí systém pro sluneční kolektor Control system for the solar collector Dp_193_cz Dp_193_en
194 Šprdlík Otakar Verifikace s SMV Verification by SMV Dp_194_cz Dp_194_en
195 Bury Hynek Úpravy modelu helikoptéry Reconstruction of helicopter model Dp_195_cz Dp_195_en
196 Dohnal Pavel Model realtime řídicího systému The Model Of Real-time Control System Dp_196_cz Dp_196_en
197 Klement David Řízení pohonu řezacího stroje pro tvarové dělení materiál Traction control of flame cutting machine Dp_197_cz Dp_197_en
198 Martinák Milan Úpravy modelu helikoptéry Reconstruction of helicopter model Dp_198_cz Dp_198_en
199 Mužiček Petr Dálkové řízení modelu Model Remote Control Dp_199_cz Dp_199_en
200 Novotný Vladimír Prostředí pro vzdálenou výuku Remote Lab Environment Dp_200_cz Dp_200_en
201 Perman Pavel Dálkové řízení modelu Remote control of model Dp_201_cz Dp_201_en
202 Pičman Pavel Mobilní analyzátor CAN Mobile CAN bus analyzer Dp_202_cz Dp_202_en
203 Pokorný Lukáš Podpurné nástroje pro RTPS komunikaci Supporting tools for RTPS communication Dp_203_cz Dp_203_en
204 Pšenička Jan Synchonizace servopohonů Servo synchronization Dp_204_cz Dp_204_en
205 Repák Tomáš Trojosé manipulátory Three Axis Manipulators Dp_205_cz Dp_205_en
206 Vozár Václav Model automatizace budov Building Automation Dp_206_cz Dp_206_en
207 Wohlgemuth Jan Orientace v prostředí Orientation in a space Dp_207_cz Dp_207_en
208 Zajíc Josef Model výtahu Elevator model Dp_208_cz Dp_208_en
209 Čermák Miroslav Algoritmy pro nelineární prediktivní řízení Algorithms for nonlinear predictive control Dp_209_cz Dp_209_en
210 Hruška Martin Funkční elektrická stimulace pro parézu peroneálního svalu Functional electrical stimulation for correction of dropped foot Dp_210_cz Dp_210_en
211 Molitoris Peter Úsporný autopilot Economical autopilot Dp_211_cz
212 Mráz Přemysl Řízení technologického procesu pomocí PLC PLC Based Process Control Dp_212_cz Dp_212_en
213 Smetana Miloš Inteligentní regulátor pro klimatizaci Smart heating controller Dp_213_cz Dp_213_en
214 Herm Ota Návrh a realizace řídicí jednotky servomotorů pro model vrtulníku Design and realizaton of the servomotor control unit for small rotorcraft model Dp_214_cz Dp_214_en
215 Ivánek Tomáš Editor pro Stochastické Petriho sítě na WWW Editor pro Stochastické Petriho sítě na WWW Dp_215_cz Dp_215_en
216 Kovačik Petr Robotičtí fotbaloví hráči Robotičtí fotbaloví hráči Dp_216_cz Dp_216_en
217 Krikl Pavel Master Profibus DP v FPGA Profibus DP master in FPGA Dp_217_cz Dp_217_en
218 Marek Stanislav Zařízení podporující komunikační protokol CANopen Embedded Device with CANopen Communication Protocol Dp_218_cz Dp_218_en
219 Matiášek Petr Komunikace Profinet IO Komunikace Profinet IO Dp_219_cz Dp_219_en
220 Novotný Jiří Portování OS Linux na průmyslový mikropočítač a jeho a jeho použití v modelu vrtulníku Porting of the Linux OS to an embedded computer and its usage in a helicopter model Dp_220_cz Dp_220_en
221 Slezák Michal Model domovní automatizace Model of automated building Dp_221_cz Dp_221_en
222 Šťavík Ondřej OPC Server OPC Server Dp_222_cz Dp_222_en
223 Šremer Martin Java Editor pro Stochastické Petriho sítě na WWW pomocí Java technologií Stochastic Petri net Editor on the WEB using Java technologies Dp_223_cz Dp_223_en
224 Vacula Martin Dálkové sledování vozu GSM technologiemi Vehicle monitoring system with GSM technology Dp_224_cz Dp_224_en
225 Bäumelt Zdeněk Rozvrhování služeb v nemocnici Hospital Nurse Scheduling Dp_225_cz Dp_225_en
226 Chvojan Jiří Bezdrátové řízení technologie Wireless technology control Dp_226_cz Dp_226_en
227 Karolik Antonín Nástroj na kreslení Ganttových diagramů s využitím Metapostu Tool for drawing Gantt charts by Metapost Dp_227_cz Dp_227_en
228 Kos Jiří Průmyslové modely a měření Industrial models and measurement Dp_228_cz Dp_228_en
229 Němec Tomáš Řízení polohy pomocí vizuální zpětné vazby Positional Visual Feedback Control Dp_229_cz Dp_229_en
230 Plšek Stanislav Validace modelu lineárního spalovacího motoru Validation of the linear combustion engine model Dp_230_cz Dp_230_en
231 Rapavý Martin Processor In the Loop simulace Processor In the Loop simulation Dp_231_cz Dp_231_en
232 Roh Michal Model průmyslového systému s rychlými servopohony Model průmyslového systému s rychlými servopohony Dp_232_cz Dp_232_en
233 Synovec Lukáš Implementace adaptivního řízení pohonů řezacího stroje Implementation Of Adaptive Control servo units of CNC Cutting Machine Dp_233_cz Dp_233_en
234 Tauchmanová Jana Počítačem řízený spínač stimulátoru pro hlubokou mozkovou stimulaci Switching device of stimulator controlled by computer for deep brain stimulation Dp_234_cz Dp_234_en
235 Tesař Štěpán Kontextové prohledávání textu Contextual text searching Dp_235_cz Dp_235_en
236 Václavík Jan Mobilní systém vyhodnocení propustnosti papírenských sít Portable sieve permeability measuring system Dp_236_cz Dp_236_en
237 Vesecký Josef LonWorks v domovní automatizaci LonWorks in building automation Dp_237_cz Dp_237_en
238 Koperniech Marcel Navíječka papírového pásu Winding Machine Control Dp_238_cz Dp_238_en
239 Láska Radek Komunikace se sítí LonWorks. Communication with the LonWorks network Dp_239_cz Dp_239_en
240 Matějíček David Optimalizace algoritmů pro FPGA Optimalization algorithms for FPGA Dp_240_cz Dp_240_en
241 Prokůpek Zdeněk EtherNet/IP pro průmyslové řízení EtherNet/IP in Industrial Control Dp_241_cz Dp_241_en
242 Sikora Wladyslaw Řídicí jednotka pro asynchronní motory pro trakční provoz Power unit to control asynchronous engine in traction application Dp_242_cz Dp_242_en
243 Soukup Jan Distribuovaný varovný systém pro automobilovou bezpečnost E-Safety Automotive Warning System Dp_243_cz Dp_243_en
244 Stibor Miloslav Simulátor transportních sítí Transport Nets Simulator Dp_244_cz Dp_244_en
245 Svoboda Petr Řídicí jednotka pro laserovou projekci Laser projection control unit Dp_245_cz Dp_245_en
246 Tomášek Jiří FDT/DTM v průmyslové automatizaci
FDT/DTM v průmyslové automatizaci - Dodatek
FDT/DTM in process automation Dp_246_cz Dp_246_en
247 Vopršal Michal Zařízení pro měření času a dráhy doběhu Equipment for stop time and stop distance measurement Dp_247_cz Dp_247_en
248 Rafael Rotter Meda Input shaping for control of satellites and formation of satellites
249 Jana Mulačová Failure detection expert software Dp_249_cz Dp_249_en
250 Kleanthis Neokleous Similation and Control of a Satelite Geostationary Orbit
251 Martin Ernesto Orejas UAV Stabilized Platform
252 Luis Ignacio Silva Modeling and Simulation of Spacecraft Dynamics using Bond Graph
253 Inderjit Singh RealTime Source Tracking with wireless sensor network Dp_253_cz Dp_253_en
254 Konrad Skup Motion Control for Mobile Robots Dp_254_cz Dp_254_en
255 David Anders Tingdah Design and implementation of a networked control algorithm for big time delay system
256 Kolář Josef Omezené aktivní tlumení pérování automobilu Bounded active damping of automobile suspension Dp_256_cz Dp_256_en
257 Auersvald Martin Bezdrátová síť pro monitorování pacientů trpících Parkinsonovou chorobou Wireless sensor network for monitoring of a patients with Parkinson's disease Dp_257_cz Dp_257_en
258 Benda Jan CANOpen komunikace pro mobilního robota CANOpen Communication for a Mobile Robot Dp_258_cz Dp_258_en
259 Brabec Jan Řízení pece pro vytvrzování optických konektorů Control of hardening oven for the optical fibre connector Dp_259_cz Dp_259_en
260 Bysterský Tomáš Podpora hardware periferií při generování kódu ze Simulinku Support of hardware peripherals during code generation in Simulink Dp_260_cz Dp_260_en
261 Doležal Jan Návrh vícevrstvého řídícího systému pro automatizaci budovy Design of Smart home Multi-layer Control system Dp_261_cz Dp_261_en
262 Grudinin Iľja Řízení rychlých servopohonů Control of high-speed servo-drive Dp_262_cz Dp_262_en
263 Frauenberg Hynek Výukový model solárního vytápění Educational Model of Solar Heating Dp_263_cz Dp_263_en
264 Gajdoš Miloš Monitorování a podpora komunikačních protokolů na sběrnici CAN CAN bus communication protocol support and monitoring Dp_264_cz Dp_264_en
265 Haniš Tomáš Stabilizovaná platforma pro UAV prostředky: zpracování signálů z inerciálních čidel Stabilized UAV Platform: Sensors and Measurements, State Estimation and Filtering Dp_265_cz Dp_265_en
266 Hanzlík Jiří Distribuovaný řídicí systém s automaty Rockwell Automation Distributed sontrol system with Rockwell Automation controllers Dp_266_cz Dp_266_en
267 Mezera Pavel Vývoj zařízení Profinet IO Profinet IO Device Development Dp_267_cz Dp_267_en
268 Chuman Jiří Aplikace moderních metod řízení na modelu Vodárna TQ Aplication of Modern Control Theory on Couple of Tanks TQ Dp_268_cz Dp_268_en
269 Jelínek Pavel Podpora simulace s hardware ve smyčce Support for a simulation with hardware-in-the-loop Dp_269_cz Dp_269_en
270 Kovalčík Peter Heuristické Algoritmy pre Plánovanie Projektov Heuristic Algorithms for Project Scheduling Dp_270_cz Dp_270_en
271 Lanský Lukáš Modelování a návrh řízení vznětového automobilového motoru Diesel engine modelling and control Dp_271_cz Dp_271_en
272 Martinský Jan Vzdálené rozvrhování úloh s využitím Scheduling toolbox pro Matlab Remote scheduling in Scheduling toolbox for Matlab Dp_272_cz Dp_272_en
273 Müller Miroslav Vzducholoď – orientace v prostoru Airship - Space orientation Dp_273_cz Dp_273_en
274 Řehoř Jiří Explicitní řešení úlohy prediktivní regulace Explicit Solution of the Model Predictive Control Dp_274_cz Dp_274_en
275 Anderle Milan Systém pro podporu řízení piezoelektrických motorů System for Positioning Stages with Piezoelectric Actuators Dp_275_cz Dp_275_en
276 Bartl Tomáš Dálkové ovládání a dohled pomocí GSM II. GSM Remote Control and Monitoring System Dp_276_cz Dp_276_en
277 Blažek Jan Procesní hygrometr Process Hygrometer Dp_277_cz Dp_277_en
278 Čapek Roman Rozvrhování a vizualizace výrobních procesů Scheduling and Visualization of Manufacturing Processes Dp_278_cz Dp_278_en
279 Čarek Lukáš Řídicí systém pro regulaci teploty Temperature Control System
280 Doskočil Eduard Zařízení pro inerciální navigaci Device for Inertial Navigation Dp_280_cz Dp_280_en
281 Dvořák Michal Návrh a realizace řídicí elektroniky pro model letadla Design and Implementation of Control Electronics for Model Aircraft Dp_281_cz Dp_281_en
282 Filas Petr Optimalizace výkonových rezerv pro řízení rovnováhy v přenosové síti Optimization of Power Reserves Used for Balance Control in the Trasmission System Dp_282_cz Dp_282_en
283 Hegr Zbyněk Inverzní rotační kyvadlo Inverted Rotation Pendulum Dp_283_cz Dp_283_en
284 Heinrich Petr Experimentální létající stroj – základní řízení Experimental Flying Engine - Basic Control Dp_284_cz Dp_284_en
285 Horný Petr Optimalizace rozřezání desky Plate Cutting Optimization Dp_285_cz Dp_285_en
287 Kautský Aleš Klient analyzátoru protokolu Profibus DP Client for Profibus DP Protocol Analyser Dp_287_cz Dp_287_en
288 Kováčik Lukáš Bezdrátové dálkové ovládání CNC řídicích systémů Wireless Remote Control for CNC Control Systems Dp_288_cz Dp_288_en
289 Kozojed Aleš Řízení technologického procesu kopolymeračního reaktoru Control of Technological Process in Copolymerization Reactor Dp_289_cz Dp_289_en
290 Krajl Miloslav Řízení technologického procesu Claussovy jednotky – napájení kondenzátoru síry Control of Technological Process in Clauss Recovery Unit -Feeding of the Sulfur Condensing Drum Dp_290_cz Dp_290_en
291 Lehký Jan Archiv experimentů Experiments Repository Dp_291_cz Dp_291_en
292 Mareček Jan Experimentální létající stroj – orientace v prostoru Experimental Flying Engine - Space Orientation Dp_292_cz Dp_292_en
293 Mikoška Ivo Realizace modelu betonárny Realisation of a Concrete-Factory Model Dp_293_cz Dp_293_en
294 Mrázik Josef Nástroj pro plánování plnění kontejnerů Tool for Planning of Containers Packing Dp_294_cz Dp_294_en
295 Novák Pavel Návrh a implementace SW pro výpočet a návrh energeticky úsporných opatření v budovách Design and Implementation of SW System for Calculation and Design of Energy Saving Acquisition in Buildings Dp_295_cz Dp_295_en
296 Nývlt Ondřej Automatický návrh řízení pro domovní automatizaci Automatic Programm Generation for Home Automation Dp_296_cz Dp_296_en
297 Peca Marek Kráčející robot Biped Robot Dp_297_cz Dp_297_en
298 Pešek Tomáš Řízení tunelového pasteru Control of the Tunnel Pasteurizer Dp_298_cz Dp_298_en
299 Richtr Jiří Číslicový systém pro řízení piezoelektrických motorů Digital System for Positioning Stages with Piezoelectric Actuators Dp_299_cz Dp_299_en
300 Růžička Ladislav Výukový model „řízení polohy čtecí hlavy pevného disku“ Laboratory Model "Position Control for Hard Disk Drive" Dp_300_cz Dp_300_en
301 Řezáč Martin Návrh řízení pro systém stabilizace optické osy kamerového systému pro bezpilotní letoun Line-of-Sight Stabilization System for an Airborne Camera System Dp_301_cz Dp_301_en
302 Samek Martin Server analyzátoru protokolu Profibus DP Server for Profibus DP Protocol Analyser Dp_302_cz Dp_302_en
303 Spálenka Karel Numerické algoritmy pro MPC s proměnnými parametry Numerical Methods for Gain-Scheduled MPC
304 Šimovič Tomáš Optimální plánování provozu kogeneračního systému Optimal Production Planning of a Cogeneration System Dp_304_cz
305 Vach Radomír Algoritmy inerciální navigace pro aplikace v biomedicíně Inertial Navigation Algorithms for Biomedical Applications Dp_305_cz
306 Žoha Jaroslav Elektronická stabilizace optické osy kamerového systému pro bezpilotní letoun Electronic Line-of-Sight Stabilization for an Airborne Camera System Dp_306_cz Dp_306_en
307 Affonseca Antonio Estimation of Angular Positions of a UA V from Inertial Measurements Dp_307_en
308 Giacomelli Martín Oscar Fault Detection on an Aircraft and Development of a Contingency Control Strategy Dp_308_en
309 Jiménez Misael Eduardo Bejarano Spatially distributed control for surface deformation
310 Nucera Alexander Quaternion error estimation for SUSAT-1 Dp_310_en
311 Pandele Constantin Alexandru Sorption Processes in Space and Control System for Sorption Process
312 Rapson Christopher Spatially Distributed Control Dp_312_en
313 Hoč Michal Helikoptéra ve virtuálním prostoru Helicopter in virtual space Dp_313_en
314 Šafránek Milan Dálková správa, řízení a tarifikační měření distribučních PDR rozvaděčů Remote Management, Control and Tarification Measurement of

Distribution PDR Cabinets

Dp_314_cz Dp_314_en
315 Bednář Jan Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Automatic Unattended Control of Backup Motorgenerator Power Supplies
316 Janků Petr Telemetrie a zaměřování polohy modelu pomocí GPS Telemetry and Position Measurement of an Aerial Model Using GPS Dp_316_cz Dp_316_en
317 Polák Petr Bezpečnostní funkce pro Simatic S7 Safety Functions for Simatic S7 Dp_317_cz Dp_317_en
318 Jozífek Lukáš Vizualizace dynamických modelů ve Virtual Reality Toolboxu v Matlabu Visualization of Dynamical Models in VR Toolbox in Matlab Dp_318_cz Dp_318_en
319 Novák Martin Záznamník dat pro RS-232 Data Logger for RS-232 Dp_319_cz Dp_319_en
320 Cendelín Rostislav Měření regulace teplot pro indukční ohřev Temperature Measurement and Control for Induction Heating Dp_320_cz Dp_320_en
321 Kunc Ondřej Rozhraní nástroje pro tvorbu rozvrhu Interface for a Time-Tabling Tool Dp_321_cz Dp_321_en
322 Bittner Jiří Vzducholoď – základní řízení Airship - Basic Control Dp_322_cz Dp_322_en
323 Táborský Zdeněk Ultrazvukový podvodní komunikátor Ultrasonic Underwater Communicator Dp_323_cz Dp_323_en
324 Šemelíková Adéla Adaptivní regulátor založený na pozorovateli Adaptive Observer Based Controller Dp_324_cz Dp_324_en
325 Onderka Patrik Systém pro prezentaci modelů System for Models Presentation Dp_325_cz Dp_325_en
326 Štola Jakub Návrh společného popisu služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému Design of Common Service Description Language for Industrial Control System and Enterprise Information System Dp_326_cz Dp_326_en
327 Hájek Miroslav Návrh a implementace softwaru pro vizualizaci telemetrických dat pro malý proudový motor Design and Implementation of a Data Vizualization Software for Small Jet Engine Control Unit Dp_327_cz Dp_327_en
328 Lembacher Tomáš Portálový jeřáb Full-Portal Crane Dp_328_cz Dp_328_en
329 Vít Zdeněk Implementace protokolu LonWorks LonWorks Protocol Implementation Dp_329_cz Dp_329_en
330 Macháček Miroslav Automatický sčítač dopravy Automatic Traffic Counter Dp_330_cz Dp_330_en
331 Knotek Martin Implementace D.A.L.I. protokolu pro STM8 mikrokontroler D.A.L.I. Protocol Implementation on STM8 Microcontroller Dp_331_cz Dp_331_en
332 Ton Ondřej Orientace v prostoru Orientation in space Dp_332_cz Dp_332_en
333 Zakucia Jozef Řízení čtyřválcové vodárny Quadruple-tank Process Control Dp_333_cz Dp_333_en
334 Ramba Jan Vzdálené volání optimalizačních nástrojů Remote Call of Optimization Tools Dp_334_cz Dp_334_en
335 Cerman Otto Návrh samoučících se regulátorů Self-Learning Controller Design Dp_335_cz Dp_335_en
336 Cigler Jiří Posunování pólů kvadratickým kritériem Individual Pole Placement Via Linear Quadratic Optimization Dp_336_cz Dp_336_en
337 Dočekal Jan Sledování a predikce spotřeby energie v technologickém procesu Tracking and prediction of energy consumption in a technological process Dp_337_cz Dp_337_en
338 Dvořák Michal Modelace a optimalizace logistických procesů v Pivovarech Staropramen, a.s. Modeling and optimization of logical processes in Pivovary Staropramen, a. s. Dp_338_cz Dp_338_en
339 Fejfar Ota Odhadování a řízení pro inerciálně stabilizovanou leteckou kamerovou základnu Estimation of control for inertially stabilized airborne camera platform Dp_339_cz Dp_339_en
340 Hamáček Lukáš RTW Target for Linux with CANopen Support RTW target pro Linux s podporou CANopen Dp_340_cz Dp_340_en
341 Hanáková Elvíra Aplikace teorie toků v síti pro dopravní problémy Application of Flow Theory in the Transport Networks Dp_341_cz Dp_341_en
342 Harenczyk Marek Řízení modelu vodní elektrárny automatem CompactLogix Control of Water-Power Plant Model by PAC CompactLogix Dp_342_cz Dp_342_en
343 Hrbek Stanislav Komunikační protokol a jednotky pro distribuovaný sběr dat a řízení Communication Protocol and Nodes for Distributed Data Acquisition and Control Dp_343_cz Dp_343_en
344 Chaloupek Jindřich Řízení aktivního tlumení pomocí metody H(nekonečno) Active Suspension Control Using H(infinity) Dp_344_cz Dp_344_en
345 Janeček Milan Identifikace dopravní infrastruktury na základě dat z GPS měření Identification of Transport Infrastructure on the Base of Data from GPS Measurements Dp_345_cz Dp_345_en
346 Jeřábek Lukáš Vývoj HW a SW převodníku do skenovaní hlavice čidel Design of the converter into scanning head Dp_346_cz Dp_346_en
347 Jonáš Pavel Modelování a řízení tunelových pasterizátorů Modelling and Control Tunnel Pasteurizers Dp_347_cz Dp_347_en
348 Kašpárek Martin Modul pro řízení podlahového vytápění Module for Control of Underfloor Heating Dp_348_cz Dp_348_en
349 Kubeček Jakub Řízení vytápění budovy Building Heating Control Dp_349_cz Dp_349_en
350 Kubita Ivo Vizualizační prostředí pro domovní automatizaci Visualisation Environment for Building Automation Dp_350_cz Dp_350_en
351 Kudrna Vladimír Řídicí systém pro prezentační místnost Control System for Prezentation Room
352 Malík Ondřej Dispečerský systém pro řízení výkonové rovnováhy Dispatcher Support System for Power Balance Control Dp_352_cz Dp_352_en
353 Malý Jan Převodník OpenTherm (pro připojení kotlů s řízením OpenTherm k systémům Tecomat) The Converter OpenTherm (for connection of the boiler to Tecomat system with control via OpenTherm) Dp_353_cz Dp_353_en
354 Markovič Erik Bezdrátová síť pro monitorování pacientů trpících Parkinsonovou chorobou II. Wireless Sensor Network for Monitoring of a Patients with Parkinson's Disease II. Dp_354_cz Dp_354_en
355 Matisko Peter Odhad kovariančních matic šumu lineárního stochastického Estimation of Noise Covariances in Linear Stochastic System Dp_355_cz Dp_355_en
356 Mikolášek Jiří Modelování systému vytápění budovy Building Heating System Modeling
357 Okrouhlý Miloš Komponenty pro domácí automatizaci na sběrnici uLAN Components for Home Automation with uLAN Bus Dp_357_cz Dp_357_en
358 Papík Přemysl Snímač zákalu Cloudiness Sensor Dp_358_cz Dp_358_en
359 Prívara Samuel Rizikové analýzy tunelů Risk Analysis of Tunnels Dp_359_cz Dp_359_en
360 Ryska Lukáš Simulace časové synchronizace nad bezdrátovou komunikací Clock Synchronisation Simulation over Wireless Communication
361 Sochor Milan Řízení modelu simulovaného v Matlabu pomocí PCS7 Control of Model Simulated in Matlab by PCS7 Dp_361_cz Dp_361_en
362 Strnad Tomáš Optimální skladba podpůrných služeb pro řízení přenosové soustavy při změněné skladbě zdrojů Optimal Set of Ancillary Services for Transmission System Control Under Changed Generation Portfolio
363 Svoboda Petr Zpracování a vizualizace letových dat pro model vrtulníku Data Processing and Visualization for a Model Helicopter Dp_363_cz Dp_363_en
364 Šantin Ondřej Vliv neurčitosti modelu na splnění omezení veličin při prediktivní regulaci Influence of Model Uncertainty on Constraints Handling in Predictive Control Dp_364_cz Dp_364_en
365 Šindelář Miroslav Měření času a dráhy doběhu lisu The Measurement of Stop Time and Stop Distance of the Compacting Machine
366 Tepřík Otakar Řízení modelu technologického procesu PLC OMRON Technological Process Model Control Using PLC OMRON Dp_366_cz Dp_366_en
367 Váňa Jan Pokročilé řízení portálového jeřábu Advanced Control of Portable Crane Dp_367_cz
368 Váňa Martin Řízení pohonů po sběrnici Profibus DP Motion Control Over Profibus DP Dp_368_cz Dp_368_en
369 Váňa Zdeněk Waveletové báze Wavelet analysis Dp_369_cz Dp_369_en
370 Vít Jiří Možnosti použití OS GNU/Linux v zabezpečovací kameře EYE-02 Evaluation of Use of GNU/Linux Operating System for Security Camera EYE-02 Dp_370_cz Dp_370_en
371 Zahradník Jan Efektivita implementace algoritmů pro rozvrhování výrobních procesů Effectiveness of Scheduling Algorithms Implementation for Manufacturing Processes Dp_371_cz Dp_371_en
372 Zikmund Aleš Zpracování videa pro mobilní roboty procesorem i.MX1 Video Processing for Mobile Robotics with i.MX1 Processor Dp_372_cz Dp_372_en
373 Joshy Madathiparambil Jose Implementation of an unscented Kalman filter for INS/GPS

integration and performance comparison with the standard extended Kalman filter approach

Implementation of an unscented Kalman filter for INS/GPS integration and performance comparison with the standard extended Kalman filter approach

Dp_373_en


374 Boček Karel Vývoj zařízení Profinet IO Device Profinet IO Device development Dp_374_cz Dp_374_en
375 Černý Jan Integrace leteckého simulátoru do HIL simulátoru Integration of the flight simulator into HIL simulator Dp_375_cz Dp_375_en
376 Dibelka Lukáš Testování studentských úloh na automaty Testing of student's works on finite machines Dp_376_cz Dp_376_en
377 Elbl Marek Simulace a rozvrhování výrobních procesů Simulation and scheduling of production processes Dp_377_cz Dp_377_en
378 Kubias Jiří Hardware robota pro soutěž Eurobot Robot hardware for Eurobot competition Dp_378_cz Dp_378_en
379 Navrátil Vojtěch Modelování dopravních systémů s využitím petriho sítí Transport systems modelling using Petri nets Dp_379_cz Dp_379_en
380 Novák Tomáš Využití optického rozpoznávání pro řízení robota v rámci automatizace testů v automobilovém průmyslu Optical Recognition System For Car Industry Automated Testing Dp_380_cz Dp_380_en
381 Pavlišta Dan 3D videosensor 3D Videosensor Dp_381_cz Dp_381_en
382 Petera Martin Implementace driveru LinCAN pro PowerPC a porovnání se systémem Socket CAN Implementation of the LinCAN Driver for the PowerPC Platform and LinCAN-SocketCAN Evaluation Dp_382_cz Dp_382_en
383 Smítka Ondřej Podpora External Modu v mikrokontroleréch External Mode Support in Microcontrolers Dp_383_cz Dp_383_en
384 Smola Michal Rozvrhování výrobních procesů s blokovacími operacemi Scheduling of manufactoring processes with blocking operations Dp_384_cz Dp_384_en
385 Varga Rostislav Inteligentní řízení budovy Intelligent building control Dp_385_cz Dp_385_en
386 Vítek Michal Monitorovací a řídicí systém pro projekt TOTEM Monitoring and control system for the TOTEM project Dp_386_cz Dp_386_en
387 Baier Bohumír Couvání auta s přívěsem Back a Car with Trailer Dp_387_cz Dp_387_en
388 Baláš Jan Informační systém pro správu a analýzu lékařských dat Information system for management and analysis of medical data Dp_388_cz Dp_388_en
389 Beneš Pavel ITEM,TinyOS modul pro senzorové sítě - Testování aplikace ITEM, TinyOS module for sensor networks – Testing and application Dp_389_cz Dp_389_en
390 Dvořáček Jan Automatizovaný systém pro měření blízkého elektromagnetického pole Near-Field Automatic Measurement System Dp_390_cz Dp_390_en
391 Dvořák Vladimír Modelování a řízení systémů pro redukci NOx a pevnýchčástic dieselových spalovacích motorů Modeling and Control of Aftertreatment

Systems for Diesel Combustion Engines

Dp_391_cz Dp_391_en
392 Elkner Pavel Řízení motorů pomocí frekvenčních měničů Motor control using frequency AC drive Dp_392_cz Dp_392_en
393 Fiala Jan Návrh řídicí jednotky pro elektrokolo Control unit drive for electric bike Dp_393_cz Dp_393_en
394 Filip Eduard Řízení inteligentního domu Control of intelligent house Dp_394_cz Dp_394_en
395 Guba Pavel Řízení a vizualizace modelu vznášení Control and Monitoring the Model of Elevation Dp_395_cz Dp_395_en
396 Hovorka Zdeněk Systém měření klidových proudů ve vozidlech System for measurement of quiescent current in cars Dp_396_cz Dp_396_en
397 Hrouda Michal Připojení rychlé sériové sběrnice k procesoru PowerPC Connection of fast serial communication bus to PowerPC processor Dp_397_cz Dp_397_en
398 Jonáš Karel Řízení laboratorního modelu se spojenými servomotory Control of Laboratory Model with Coupled Servomotors Dp_398_cz Dp_398_en
399 Kořínek František Analyzátor sběrnice CAN pro nákladní automobily CAN bus analyzer for trucks Dp_399_cz Dp_399_en
400 Kovář Jan Elektronická řídicí jednotka hydraulického akčního členu Electronic Control Unit of Hydraulic Actuator Dp_400_cz Dp_400_en
401 Krejza Pavel Demonstrátor automatizace budov The demonstrator of building automation Dp_401_cz Dp_401_en
402 Libosvár Jan Rekonstrukce řezů objekty z ultrazvukových fázových polí Object reconstruction for ultrasonic phased array Dp_402_cz Dp_402_en
403 Mik Petr Návrh adaptivních PID regulátorů Design of adaptive PID controllers Dp_403_cz Dp_403_en
404 Nanky Peter Řídicí systém vybraných částí cementárny Control system for selected parts of cement factory Dp_404_cz Dp_404_en
405 Novák Petr Algoritmy řízení environmentálních veličin pasivního domu Control algorithms for environmental parameters of passive houses Dp_405_cz Dp_405_en
406 Procházka Petr Ladění regulátorů v pokročilých strategiích řízení Advanced regulatory control strategy tuning Dp_406_cz Dp_406_en
407 Ptáček Libor Identifikace modelu spalovacího motoru Combustion Engine Model Identification Dp_407_cz Dp_407_en
408 Setíkovská Blanka Cloud Computing Cloud Computing Dp_408_cz Dp_408_en
409 Šíba Jan Planární nekontaktní manipulátor na principu magnetické levitace Planar Noncontact Manipulation Using Magnetic Levitation Dp_409_cz Dp_409_en
410 Šiška Matěj Virtuální řízená soustava diskrétního nebo hybridního typu se systémy PLC a SCADA Virtual Discrete or Hybrid Controlled Plant with systems PLC or SCADA Dp_410_cz Dp_410_en
411 Švarc Pavel Modelování a řízení kvality vody ve vodárenské síti Modeling and control of water quality in a water distribution network Dp_411_cz Dp_411_en
412 Vosecký Michal Konstrukce a realizace řídicí jednotky malého proudového motoru Design and Constuction of a tiny Jet Engine Control Unit Dp_412_cz Dp_412_en
413 Zeman Ondřej Robor HERO Robot HERO Dp_413_cz Dp_413_en


414 Beňo Radek Řízení Tokamaku COMPASS Control of Tokamak COMPASS Dp_414_cz Dp_414_en
415 Bubla Petr Regulace laboratorního modelu vodáren jako vícerozměrného systému Control of MIMO laboratory model coupled tanks Dp_415_cz Dp_415_en
416 Cicvárek Martin Univerzální datový model pro domovní automatizaci Universal data model for home automation Dp_416_cz Dp_416_en
417 Ciller Alexandr Využití tepelných čerpadel v budovách The Use of Heat Pumps in Buildings Dp_417_cz Dp_417_en
418 Drahoňovský Marek Aparatura na výrobu nanočástic železa - návrh řízení a instrumentace Equipment for nano-iron production - proposition of control and instrumentation Dp_418_cz Dp_418_en
419 Dušek Miroslav Quadrotor – dálkové řízení Quadrotor – Remote control Dp_419_cz Dp_419_en
420 Fetterik Jozef PLC řízení softwarového modelu technologického procesu PLC control of technological process software model Dp_420_cz Dp_420_en
421 Hönig Martin Řídicí modul modelové lokomotivy pro dopravní laboratoř FD Control module of model locomotive for transport laboratory Dp_421_cz Dp_421_en
422 Jonáš Petr Řízení laboratorního modelu spojené pohony Control of Laboratory Model Coupled Drives Dp_422_cz Dp_422_en
423 Koberna Lukáš Robotický kamerový řetězec Robotic camera network Dp_423_cz Dp_423_en
424 Kratochvíl Lukáš Dvoustupňová inerciální stabilizace Dual stage stabilization Dp_424_cz Dp_424_en
425 Kříž Jan Inerciální měřicí jednotka v počítačovém modulu GumstixOvero Inertial Measurement Unit on Gumstix Overo Module Dp_425_cz Dp_425_en
426 Nguyen Hong Quang Implementace nové modulacní PWM techniky pro digitální audio zesilovač Implementation of a new PWM approach for class-D digital audio amplifier Dp_426_cz Dp_426_en
427 Riedel Marek Analýza dopravy na základě naměřených dat plovoucích vozidel Traffic analysis based on measured data of floating vehicles Dp_427_cz Dp_427_en
428 Sedláček Václav Embedded zařízení v IT integracích slaboproudých technologiích Embedded device in IT integration of low voltage technology Dp_428_cz Dp_428_en
429 Švoma Jaroslav Kalibrace kapacitního senzoru Calibration of capacitive sensor Dp_429_cz Dp_429_en
430 Valenta Pavel Vizualizace a zpracování dat testovací jízdy vozidla Vehicle Test Data Visualization and Processing Dp_430_cz Dp_430_en
431 Vrtěl Václav Síťový server pro CNC stroje Network Server for CNC Machines Dp_431_cz Dp_431_en
432 Zvolánek Michal Systémová integrace reálného modelu přečerpávací vodní elektrárny System integration of real model pumped – storage hydro power plant Dp_432_cz Dp_432_en
433 Šalda Jakub Diagnostický systém pro závodní automobil CTU Cartech FS02 Diagnostical System for the Race Car CTU CarTech FS02 Dp_433_cz Dp_433_en
434 Andrejco Michal Model-Based Design pro programovatelné automaty Model-Based Design for programable controlers Dp_434_cz Dp_434_en
435 Beneš Petr Portování frameworku pro rezervaci výpočetních zdrojů do exekutivy RTEMS Porting of resource reservation framework to RTEMS executive Dp_435_cz Dp_435_en
436 Bruna Ondřej Modelování a identifikace chemického zásobníku Modeling and identifcation of a chemical storage tank Dp_436_cz Dp_436_en
437 De Lellis Costa Modelování, identifikace a řízení čtyřrotorového vrtulníku Modeling, identification and control design for micro quadrotor Dp_437_cz Dp_437_en
438 Hájíček Tomáš Plně automatizovaná autocisterna pro rozvoz piva do restaurací Fully Automated Tank for Beer Distribution Dp_438_cz Dp_438_en
439 Jaroš Pavel Rozšíření modelu žonglér a řízení CNC stroje Extensions of the juggler model and CNC machine control Dp_439_cz Dp_439_en
440 Jindra Tomáš Metody návrhu adaptivních PID regulátorů Adaptive PID controller design Dp_440_cz Dp_440_en
441 Jiřinec Tomáš Stabilizace a řízení bezpilotního čtyřrotorového vrtulníku Stabilization and control of unmanned quadcopter Dp_441_cz Dp_441_en
442 Kohout Tomáš Model žonglér pro vzdálenou výuku a řízení CNC stroje Model Juggler for remote laboratory and control of CNC machine Dp_442_cz Dp_442_en
443 Korda Milan Stochastické prediktivní řízení Stochastic Model Predictive Control Dp_443_cz Dp_443_en
444 Kováčik Martin Vizualizace a simulace technologie CNC obrábění Visualization and simulation of CNC machining technology Dp_444_cz Dp_444_en
445 Kubový Jan Network Media Content Agregátor pro DLNA Server Network Media Content Aggregator for DLNA Server Dp_445_cz Dp_445_en
446 Lisový Rostislav Prostředí pro výuku vývoje PCI ovladačů do OS GNU/Linux Education Material for PCI Driver Development for GNU/Linux OS Dp_446_cz Dp_446_en
447 Losos Radek Řízení vícerozměrných systémů pomocí PID regulátorů PID control of MIMO systems Dp_447_cz Dp_447_en
448 Navara Filip Vyhledávání uváznutí pomocí statické analýzy kódu Finding Deadlocks Using Static Code Analysis Dp_448_cz Dp_448_en
449 Necid Josef Bezpečnost strojů a opatření ke snížení rizik Machine safety and risk reduction Dp_449_cz Dp_449_en
450 Novotný Martin Identifikační toolbox pro Scilab Identification toolbox for Scilab Dp_450_cz Dp_450_en
451 Pich Jiří Řízení špatně podmíněných systémů Control of ill-conditioned systems Dp_451_cz Dp_451_en
452 Pupák Radek Vytápění v inteligentních domech, modelování, analýza a řízení s PLC Heating in smart houses, modeling, analysis and control with PLC Dp_452_cz Dp_452_en
453 Reichl Miroslav Řídicí systém minimaluázující opotřebení kol jeřábu Crane anti-skew system minimizing wear of wheels Dp_453_cz Dp_453_en
454 Rychnovský Václav Řídicí sytém s využitím bezdrátové komunikace ZigBee Zigbee communication based control system Dp_454_cz Dp_454_en
455 Smíšek Jan Kalibrace 3D kamery 3D Camera Calibration Dp_455_cz Dp_455_en
456 Štrunc Josef Tvar ze stínování a stereo Fusing Shape-from-Shading with Stereo Dp_456_cz Dp_456_en
457 Trnka Václav Robustní řízení čtyřválcové vodárny Robust control of quadruple-tank process Dp_457_cz Dp_457_en
458 Žáčeková Eva Tvorba modelů a prediktivní řízení budov Modeling and predictive control of buildings Dp_458_cz Dp_458_en
Krejčí Filip Evoluční algoritmy pro rozvrhování projektů Evolutionary Algorithms for Project Scheduling Dp_2011_krejci_filip_cz Dp_2011_krejci_filip_en
Václavík Roman Algoritmy pro rozvrhování směn Algorithms for the Rostering Problems
460 Beneš David Rozvhování statického segmentu sítě FlexRay Scheduling for the Static Segment of FlexRay Dp_460_cz Dp_460_en
461 Diringer Tomáš Simulace částí přenosu výkonu u drážních vozidel Simulation of rolling stock driveline Dp_461_cz Dp_461_en
462 Eliáš Vojtěch Časově synchronní systém sběru dat Time Synchronous Data Acquisiton System Dp_462_cz Dp_462_en
463 Endel Petr Distribuované prediktivní řízení Distributed predictive control Dp_463_cz Dp_463_en
464 Janoušek Michal Benchmark implementací real-time Javy Benchmark of Real-Time Java implementations Dp_464_cz Dp_464_en
465 Kopal Martin Pomůcka pro názornou výuku regulace Utility for Illustrative Education of Control Dp_465_cz Dp_465_en
466 Košarko Martin Analyzátor CAN komunikace s rozhraním Ethernet CAN BUS analyzer with Ethernet interface Dp_466_cz Dp_466_en
468 Michalko Ján Porovnání regulací vytápění budov Comparison of building heating control Dp_468_cz Dp_468_en
469 Pecka Jaroslav Vzdálené ovládání modelu v laboratoři Remote control of model in the laboratory Dp_469_cz Dp_469_en
470 Rott Ondřej Platforma pro řízení podaktuovaných mechanických systémů The platform for control of underactuated mechanical systems Dp_470_cz Dp_470_en
471 Skopec Pavel Sestavení a redukce řádu modelu systému s prostorově rozprostřenými parametry pro řízení průběžné ohřívací pece Development and Order Reduction of a Model of Spatially Distributed Parameters System for Reherating Furnace Control Dp_471_cz Dp_471_en
472 Šimák Jáchym Tester 10 Gigabit Ethernet sítí Tester 10 Gigabit Ethernet network Dp_472_cz Dp_472_en
473 Štefan Jan Open source komponenty pro sběrnici µLan Open source components for protocol µLan Dp_473_cz Dp_473_en
474 Trmota Jakub Implementace VOIP modulu VOIP module implementation Dp_474_cz Dp_474_en
476 Dvořák Jan Rozvrhovací algoritmus pro minimalizaci přestaveb strojů Scheduling algorithm for the minimization of setup cost Dp_476_cz Dp_476_en
477 Fridrich Ivan Nástroje pro práci s CANopen slovníky a jejich integrace do vestavěných zařízení Tools for CANopen dictionaries and their integration into embedded systems Dp_477_cz Dp_477_en
478 Ladman Petr Diagnostický nástroj pro průmyslové sítě PROFINET Diagnostic Tool for Industrial Networks Based on PROFINET Dp_478_cz Dp_478_en
479 Maroušek Lukáš Řešení procesu pro práci s neplatiči v informačním systému pro výběr mýta Solution for working with debtors in information system for electronic toll collection Dp_479_cz Dp_479_en
480 Martinec Dan Distribuované řízení kolony závodních autodráhových autíček Distributed control of platoons of racing slot cars Dp_480_cz Dp_480_en
481 Mikulín Ondřej Modelování a experimentální identifikace inerciálně stabilizované kamerové hlavice s kompenzací zubové vůle Modeling and experimental identification of inertially stabilized camera platform with backlash compensation Dp_481_cz Dp_481_en
482 Němec Martin Simulace a návrh řízení nové koncepce lineárního spalovacího motoru Simulation and control design for a new concept of linear combustion engine Dp_482_cz Dp_482_en
483 Procházka Jan Návrh zásobníkového procesoru pro vestavěné systémy a implementace podpůrných nástrojů Stack Based CPU for Embedded Systems and Support Tools Implementation Dp_483_cz Dp_483_en
484 Salášek Jan Řídicí systém pro inerciálně stabilizovanou kamerovou hlavici Control system for lightweight inertially stabilized camera platform Dp_484_cz Dp_484_en
485 Semmler Ondřej Programové vybavení převodníku USB/CAN Firmware of USB/CAN Gateway Dp_485_cz Dp_485_en
486 Sidek Vojtěch Univerzální přijímač hromadného dálkového ovládání Universal ripple control receiver Dp_486_cz Dp_486_en
487 Šulc Jan Řízení ventilace tunelu Blanka Ventilation Control Of Blanka Tunnel Dp_487_cz Dp_487_en
488 Tomáško Pavel BuildingLAB: Prediktivní řízení budov BuildingLAB: Predictive control of buildings Dp_488_cz Dp_488_en
489 Tuka Martin Podpora Wi-Fi sítí ve frameworku pro rezervace zdrojů Support for Wi-Fi Networks in a Resource Reservation Framework Dp_489_cz Dp_489_en
490 Vaněk Jiří CAN - USB převodník pro integraci do operačního systému GNU/Linux CAN Bus to USB Converter for GNU/Linux Dp_490_cz Dp_490_en
491 Zábojník Jan Modelování výroby a toků elektrické energie v evropské přenosové soustavě DC Load Flow Modelling of European Power Grid Dp_491_cz Dp_491_en
492 Ibarra Gonzalez Haroldo Levi Algorithms for implementation of mechanical systems control Dp_492_en
493 Hilmy Abdalmoaty Mohamed Rasheed Measures and LMIs for Optimal Control of Piecewise-Affine Dynamical Systems Dp_493_en
494 Kandimala Nagarjuna Rao Optical Attitude Determination Subsystem for PilsenCube PicoSatellite Dp_494_en
495 Kostyál Michal In-situ wear process monitoring by optical methods Dp_495_en
496 Marc Róbert Sensitivity analysis of virtual terrain accuracy for vision based algorithms Dp_496_en
497 Podhradský Michal Visual servoing for a quadcopter flight control Dp_497_en
498 Dostál Jiří Řízení klimatické jednotky Climatic Unit Control Dp_498_cz Dp_498_en
499 Charvát David Řízení vytápění rodinného domu Family House Heating Control Dp_499_cz Dp_499_en
500 Konopa Miroslav Simulace výrobních procesů Simulation of Production Processes Dp_500_cz Dp_500_en
501 Starý Tomáš Automatizace laboratoře pro kalibraci měřicích přístrojů Automation of laboratory for calibration of measuring instruments Dp_501_cz Dp_501_en
502 Adámek Petr Vizualizace dat z frekvenčního měniče The visualization of data from the frequency invertor Dp_502_cz Dp_502_en
503 Dušátko Zdeněk Automatizace generování uživatelského rozhraní pro aplikaci eForm Automated generation of user interface for eForm Dp_503_cz Dp_503_en
504 Hamza Dušan Implementácia nekonvenčného radiča CAN v jazyku VHDL Implementation of unconventional CAN controller in VHDL Dp_504_cz Dp_504_en
505 Horn Michal Software obsluhující periferie a FlexRay na automobilové řídicí jednotce IO and FlexRay firmware for Automotive ECU Dp_505_cz Dp_505_en
506 Klik Leoš Ovladač PC104 I/O modulu s možností ukládání sad záznamů měřených dat PC104 I/O Modul Driver with Post Mortem Record Storage Extension Dp_506_cz Dp_506_en
507 Lenc Karel Vyhodnocení a vylepšení detektorů a deskriptorů zájmových oblastí v obrázku Evaluation and Improvements of Image Interest Regions Detectors and Descriptors Dp_507_cz Dp_507_en
508 Levý Jakub Algoritmy pro efektivní prohledávání stavového prostoru v rozvrhování zdravotních sester Algorithms for the efficient solution space search in the Nurse Rostering Problems Dp_508_cz Dp_508_en
509 Marek Jaroslav Návrh řídicího systému pro autodráhové autíčko na soutěž Freescale Race Challenge Control design for a racing slotcar for Freescale Race Challenge Dp_509_cz Dp_509_en
510 Matějů Miroslav Testování integrace HW a SW v elektronickém zabezpečovacím zařízení HW & SW integration tests of electronic safety equipment Dp_510_cz Dp_510_en
511 Muller Josef Vývoj algoritmů pro řízení spotřeby v sítích smart-grids Development of algorithms for demand-side management in smart-grids Dp_511_cz Dp_511_en
512 Otta Pavel Algoritmy kvadratického programování pro aproximované prediktivní řízení Numerical Algorithms for Quadratic Programming for Approximated Predictive Control Dp_512_cz Dp_512_en
513 Paroulek Lukáš Dlouhodobý monitoring srdečního tepu s využitím fotopletysmografického snímače Long Term Heart Rate Monitoring Using Photoplethysmography Sensor Dp_513_cz Dp_513_en
514 Procházka Petr Testování pohonů na síti Ethernet/IP Testing of drives on Ethernet/IP Dp_514_cz Dp_514_en
515 Sluštík Michal Řídicí systém pro ovládání klimatizace a vytápění železničních vozů Traincar Air Condition and Heating Control System Dp_515_cz Dp_515_en
516 Šilhavík Petr Stavové automaty v C++ pro robotické aplikace C++ state machnies for robotic applications Dp_516_cz Dp_516_en
517 Šolc Adam Online sledování vybraných biosignálů v terapeutické praxi Online observation of selected biosignals in therapeutic practice Dp_517_cz Dp_517_en
518 Špirk Jakub Distribuovaný výpočet induktivních modelů Distributed computation of inductive models Dp_518_cz Dp_518_en
519 Vrba Jan Využití apriorní informace při fuzzy identifikaci systémů Using a prior information in fuzzy identification of systems Dp_519_cz Dp_519_en
520 Vykouk Michal Lokalizační a řídící systém čtyřtulky Control and localization system for a quadrotor helicopter Dp_520_cz Dp_520_en
521 Barbosa Mariana Sensor Fusion Solutions for Upcoming CubeSatMissions Dp_521_en
522 Mushfiqul Alam Gust Load Alleviation System for BWB (Blended Wing Body) Aircraft Dp_522_en
523 Narenathreyas Kashyapa Fuzzy Logic Control for Aircraft Longitudinal Motion Dp_523_en
524 Beran Vladimír Hardwarový akcelerátor pro BCI aplikace Hardware Accelerator for brain-machine interface Dp_524_cz Dp_524_en Posudky
525 Kletečka Tomáš Laboratorní model letmých a rotačních nůžek Development of flying and rotary shears laboratory model Dp_525_cz Dp_525_en Posudky
526 Kubašta Petr Kvazi-definitivní bázování geomagnetických dat Quasi-definitive geomagnetic data production Dp_526_cz Dp_526_en Posudky
527 Pěček Jan Systém pro ověření původu zboží System for goods origin verification Dp_527_cz Dp_527_en Posudky
neobhájeno Pokorný Pavel Polohové řízení šestiosého robota Motion control of six-axis robot Posudky
528 Volf Martin Distribuované úložiště dat Distributed data storage Dp_528_cz Dp_528_en Posudky
529 Blecha Jiří Programovatelná testovací platforma Programmable test platform Dp_529_cz Dp_529_en Posudky
530 Černý Václav Rychlá lokalizace kvadroptér Fast localization of quadrotors Dp_530_cz Dp_530_en Posudky
531 Dousek Petr Zefektivnění komunikační zátěže protokolu XML Efficiency of XML data transfer Dp_531_cz Dp_531_en Posudky
532 Frček Tomáš Návrh aplikace pro měření znečištění ovzduší - projekt Kanárci Designing an application for air pollution measurement - project "Kanárci" Posudky
533 Grus Tomáš Implementace softwarového nástroje pro generování integračních testů Implementation of Integration Testing Test Cases Generation Tool Posudky
534 Hajrapetjan Armen Systém pro digitální předávku práce Electronic handover system Posudky
535 Horký Jan Eliminace pohybových artefaktů z fotopletysmografického signálu Elimination of movement artifacts from PPG signal Posudky
536 Jiřík Tomáš Optimalizace spotřeby elektrické energie datového centra Optimization of electric power consumption of data center Posudky
537 Kohout Jan Online detekce klíčových parametrů fermentačního výrobního procesu Online parameters detection of fermentation process Posudky
538 Krejčí Lukáš Programové vybavení datového koncentrátoru AMM sítě AMM network data concentrator software facility Posudky
539 Kuklík Jan Aritmetické operátory v pohyblivé řádové čárce Floating point arithmetic operations Posudky
540 Nikolaev Ivan Detekce anomalií sítových služeb Network Service Anomaly Detection Posudky
541 Pavlík Vojtěch Měření a řízení spotřeby elektrické energie na výrobních linkách Measurement and control of power consumption at industrial lines Posudky
542 Pecoldová Markéta Firmware pro základnovou stanici domácího asistivního systému Firmware for base station of home assistive system Posudky
543 Reichl Tomáš Komponenta pro měření a predikci spotřeby elektrické energie A Component for Measurement and Prediction of Electrical Energy Consumption Posudky
544 Ron Martin Energetické úspory v simulaci digitální továrny Energetic savings in digital factory simulation Posudky
545 Simonian Aram Zpětnovazební řízení pro planární paralelní magnetickou manipulaci Feedback control for planar parallel magnetic manipulation Posudky
546 Urban Tomáš Simulace rozsáhlejších výrobních celků Simulation of Large Production Plants Posudky
547 Zmrhal Martin Programové vybavení pro řízení průzkumných kamer a zpracování videosignálu Software for control of surveillance cameras and video signal processing Posudky
548 Almeida Cypriano Lucas Algoritmy adaptivního rízení pro stabilizaci a řízení orientace satelitu Study and Design of an Adaptive Control Law for Spacecraft Attitude Control Posudky
549 España Cabrera Andrés Rapid prototyping řídicích algoritmů pro mobilní roboty Rapid Prototyping of Mobile Robot Control Algorithms Posudky
550 Yang Ning Telemetry, Tracking and Commanding subsystém pro pikosatelit CzechTechSat Telemetry, Tracking and Commanding subsystem for the CzechTechSat Pico-satellite Posudky
551 Cejnar Milan Zpracování biomedicínských signálů na platformě Android Biomedical Signal Processing on the Android Platform Dp_551_cz Dp_551_en Posudky
552 Fikar Ondřej Detekce P2P a anonymizačních sítí Detection of P2P and anonymity networks Dp_552_cz Dp_552_en Posudky
553 Koudelka Luboš SW řídicích jednotek kamerového pozičního systému určeného pro sledování cílů SW of control units belonging to a multi-camera tracking system Dp_553_cz Dp_553_en Posudky
554 Krotil Tomáš Zpracování obrazové informace pro kamerový dálkoměrný systém Image processing for camera based distance measuring system Dp_554_cz Dp_554_en Posudky
555 Kulatý Ondřej Autentizace zpráv na sběrnici CAN pro softwarovou architekturu AUTOSAR Message authentication for CAN bus and AUTOSAR software architecture Dp_555_cz Dp_555_en Posudky
556 Pechan Jan Detekce barev a bankovek pro nevidomé uživatele v prostředí Android Color and bank-note recognition for blind users in Android envirionment Dp_556_cz Dp_556_en Posudky
557 Ptáček Viktor Automatizovaný systém pro měření parametrů akumulátorových baterií Automated system for measuring parameters of rechargeable batteries Dp_557_cz Dp_557_en Posudky
558 Šimek Pavel Simulace výrobních linek Production Lines Simulation Dp_558_cz Dp_558_en Posudky
559 Štoud Jakub Bezdrátový senzorový systém Wireless sensor system Dp_559_cz Dp_559_en Posudky
560 Zeman Martin Vozidlová testovací platforma Vehicle test platform Dp_560_cz Dp_560_en Posudky
561 Bílý Marek Přesný inerciální navigační systém kategorie "Tactical grade" "Tactical grade" Inertial Navigation System Dp_561_cz Dp_561_en Posudky
562 Drs Jakub Platforma pro mikromanipulaci se vzorky kapalných látek Micromanipulation platform for droplets Dp_562_cz Dp_562_en Posudky
563 Dzian Rosion Versace Sběr kardiologických dat v prostředích s nízkými zdroji Telecardiology Data Collection in Low-Resource Environments Dp_563_cz Dp_563_en Posudky
564 Felgr David Metody automatizace testů síťových prvků Methods for automated testing of network elements Dp_564_cz Dp_564_en Posudky
565 Halíř Lukáš Ověřování rozvrhu zpráv pro Profinet IRT Message schedule verification for Profinet IRT Dp_565_cz Dp_565_en Posudky
566 Hübner Pavel Systém sběru dat s Raspberry Pi pro domovní automatizaci Raspberry Pi based DAQ for building automation Dp_566_cz Dp_566_en Posudky
567 Hudec Marek Spektroskopický detektor gama záření vysokých dávkových příkonů Dp_567_cz Dp_567_en Posudky
568 Kaisrlík Jan Integrace Ethernetového přepínače do embedded zařízení s OS Linux Integration of Ethernet switch to Linux-based embedded device Dp_568_cz Dp_568_en Posudky
569 Komárek Tomáš Pasivní detekce NAT zařízení pomocí HTTP logů Passive NAT detection using HTTP access logs Dp_569_cz Dp_569_en Posudky
570 Lebedynskyj Serhij Metody Multiagentní řízení pohybu a koordinace skupin mobilních jednotek ve strategických hrách reálného času Methods of multi-agent movement control and coordination of groups of mobile units in a real-time strategy games Dp_570_cz Dp_570_en Posudky
571 Michálek Tomáš Řízení dielektroforézy založené na optimalizaci v reálném čase Real-time optimization-based control for dielectrophoresis Dp_571_cz Dp_571_en Posudky
572 Mikulka Leoš Nástroj pro převod simulačních scénářů automobilových řídicích jednotek Converter for simulation scenarios of automotive control units Dp_572_cz Dp_572_en Posudky
573 Myslivec Vojtěch Robotický stolní fotbal Robotic Table Soccer Dp_573_cz Dp_573_en Posudky
574 Prášek Jan Modelování komunikace Profinet Modelling of Profinet communication Dp_574_cz Dp_574_en Posudky
575 Raisigl Matouš Prediktivní řízení laterální dynamiky automobilu Model Predictive Control of Vehicle Lateral Dynamics Dp_575_cz Dp_575_en Posudky
neobhájeno Ryčl Tomáš Řízení pohonů na FPGA v síti Profinet Motion control with FPGA and Profinet Posudky
576 Saro Jan Distribuované mapování úloh v rekonfigurovatelných sítích vestavěných zařízení Distributed task Mapping in Reconfigurable Networked Embedded Systems Dp_576_cz Dp_576_en Posudky
577 Štěpánek Petr Analýza EEG dětských pacientů se srdečními rhabdomyomy EEG analysis of infant patients with cardiac rhabdomyoms Dp_577_cz Dp_577_en Posudky
578 Švandrlík Michal Řízení skupiny vozidel pomocí komunikace vozidlo – vozidlo Convoy platooning using vehicle to vehicle communication Dp_578_cz Dp_578_en Posudky
579 Figura Jiří Modelování a odhadování stavů automobilového SCR katalyzátoru Modeling and state estimation of automotive SCR catalyst Dp_579_cz Dp_579_en Posudky
580 Gurtner Martin Řízení a odhadování polohy pro dielektroforézu založené na optimalizaci v reálném čase Real-time optimization-based control and estimation for dielectrophoretic micromanipulation Dp_580_cz Dp_580_en Posudky
581 Houdek Přemysl Portace real-time systému RTEMS na rodinu mikrokontrolérů TMS570 TMS570 Safety Microcontrollers Support for RTEMS Real-Time System Dp_581_cz Dp_581_en Posudky
582 Hubáček Jiří Implementace aktuální verze protokolu DDSI-RTPS pro distribuované řízení v síti Ethernet Implementation of current DDSI-RTPS protocol for distributed control in Ethernet networks Dp_582_cz Dp_582_en Posudky
583 Mikuláš Ondřej Vývoj prostředí pro návrh nelineárních prediktivních regulátorů A framework for nonlinear model predictive control Dp_583_cz Dp_583_en Posudky
584 Robenek Bronislav Řešení rovnic parního chladícího cyklu pro návrh optimálního řízení Vapor Compression Cycle Solving for Optimal Controller Design Dp_584_cz Dp_584_en Posudky
585 Velek Martin Návrh programového vybavení grafického docházkového terminálu Software design of the graphical attendance terminal Dp_585_cz Dp_585_en Posudky
586 Bäumelt Tomáš Distribuovaná identifikace budov Distributed building identification Dp_586_cz Dp_586_en Posudky
587 Berlinger Adam Implementace přístrojových funkcí s využitím mikrořadičů STM32 Implementation of instrument functions using STM32 microcontrollers Dp_587_cz Dp_587_en Posudky
588 Janata Jakub Diagnostické zařízení pro automatické testování automobilových řídicích jednotek Diagnostic unit for automated testing of automotive ECU Dp_588_cz Dp_588_en Posudky
589 Jirka Matěj Framework DLMS/COSEM pro sběr dat v AMM systémech DLMS/COSEM Framework for Data Acquisition in AMM systems Dp_589_cz Dp_589_en Posudky
590 Kůrka Vojtěch Zpracování dat naměřených elektromagnetickým spektrálním analyzátorem IZ225 Processing of data measured by electromagnetic spactral analyzer IZ225 Dp_590_cz Dp_590_en Posudky
591 Matějka Joel Realizace jednotky s vícekanálovými DA převodníky Realization of unit with multichannel DA converters Dp_591_cz Dp_591_en Posudky
592 Novák Stanislav Analyzátor signálu optických vláknových senzorových sítí Fiber Optic Sensor Networks Signal Analyser Dp_592_cz Dp_592_en Posudky
593 Svoboda Filip Systém tlumení aeroelastických jevů Damping system of aeroelasticity phenomena Dp_593_cz Dp_593_en Posudky
594 Tabaček Jaroslav Virtuální senzory hmotnostních toků vzduchu a recirkulovaných spalin pro spalovací motory s turbodmychadlem Exhaust Gas Recirculation and Air Flow virtual sensors for internal combustion turbocharged engines Dp_594_cz Dp_594_en Posudky
595 Tomášek Jakub Robotická platforma pro simulaci stavu snížené gravitace A robotic testbed for low-gravity simulation Dp_595_cz Dp_595_en Posudky
596 Vitvera Pavel Optimalizační algoritmus pro dávkování a rozvrhování Optimization Algorithm for Batching and Scheduling Problem Dp_596_cz Dp_596_en Posudky
597 Vojna David Numerická simulace šíření laserového svazku tepelně zatíženým prostředím Laser beam propagation control in thermally-loaded media Dp_597_cz Dp_597_en Posudky
598 Žák Pavel Modifikace nástroje TaSysTest pro běh v prostředí Real-Time Real-Time Extension of TaSysTest Tool Dp_598_cz Dp_598_en Posudky
599 Böttger Sören Prototypová implementace univerzálního konceptu pro zadní kameru přívěsu Development and Prototypical Implementation of a Universal Concept for a Trailer Rear View Camera Dp_599_en Posudky
600 Jördening Jendrik Rozvrhování pro příjem dat z průzkumneho vozítka na Marsu skrze satelit a pozemní stanice Scheduling Strategies for Relay of Mars Rover data via Mars Orbiter and Earth Stations Dp_600_en Posudky
601 Käshammer Philipp Semantický interpret pro multimodální a multirobotická data A semantic interpreter for multimodal and multirobot data Dp_601_en Posudky
602 Muruganandham Shivaprakash Sémantická segmentace satelitních snímků s využitím hlubokých neuronových sití Semantic Segmentation of Satellite Images using Deep Learning Dp_602_en Posudky
603 Roth Maximilian Nelineární optimální řízení pro geostacionární stanici s využitím elektrické propulze Non Linear Optimal Control Strategies For Geostationary Spacecraft Orbit Station Keeping Using Electric Propulsion Only Dp_603_en Posudky
604 Schneider Alexander Vývoj HMI (human-machine interface) a komunikačního systému pro budoucí IO-link Master testovací zařízení Development of a Human Machine Interface and Communication System with a future IO-Link Master Test Device Dp_604_en Posudky
605 Machek Jan Řízení proudění tvarováním elektrického pole pomocí pole mikroelektrod Flow control by shaping electric field through an array of microelectrodes Dp_605_cz Dp_605_en Posudky
606 Maslikiewicz Ondřej Verifikace programů pro PLC PLC program verification Dp_606_cz Dp_606_en Posudky
607 Procházka Tomáš Knihovna funkcí pro počítač RASPBERRY PI Library for RASPBERRY PI module Dp_607_cz Dp_607_en Posudky
608 Blažek Michal Implementace hlasového asistenta mobilního telefonu pro nevidomé Magnifier Glass Implementation for Visually Impaired Users Dp_608_cz Dp_608_en Posudky
609 Burant Jiří Rychlé prediktivní řízení s dlouhým horizontem predikce Fast Model Predictive Control with Long Prediction Horizon Dp_609_cz Dp_609_en Posudky
610 Janovec Jiří Systém řízení a sběru dat pro zkoušky airbagů Control and Data Acquisition System for Airbag Testing Dp_610_cz Dp_610_en Posudky
611 Kerner Jiří Testování softwaru pro vestavné aplikace v autonomních vozidlech Software testing for embedded applicationsin autonomous vehicles Dp_611_cz Dp_611_en Posudky
612 Kohout Petr Systém pro autonomní sběr a přesun objektů párem helikoptér A system for autonomous grasping and carrying of objects by a pair of helicopters Dp_612_cz Dp_612_en Posudky
613 Lád Martin Experimentální autodráhová platforma pro distribuované řízení kolon vozidel Experimental slotcar-based platform for distributed control of vehicular platoons Dp_613_cz Dp_613_en Posudky
614 Mečiar Radek Návrh a implementace uživatelského rozhraní sítě robotických dalekohledů řízených systémem RTS2 Design and implement user interface for robotics network of telesocpes with RTS2 Dp_614_cz Dp_614_en Posudky
615 Prudek Martin Úpravy generátoru Matlab/Simulink pro Raspberry Pi k docílení minimálních latencí odezev Enhancing Raspberry Pi Target for Simulink to Meet Real-Time Latencies Dp_615_cz Dp_615_en Posudky
616 Richter Filip Rozšíření platformy pro magnetickou manipulaci Extension of the platform for magnetic manipulation Dp_616_cz Dp_616_en Posudky
617 Simakov Alexandr Bezdrátový IoT modul pro monitorování vibrací Wireless Internet of Things device for vibration monitoring Dp_617_cz Dp_617_en Posudky
618 Suslov Andrej Identifikace 6 osého průmyslového robotu Identification of Six-Axis Robotic Manipulator Dp_618_cz Dp_618_en Posudky
619 Svoboda Ondřej Stochastický simulátor výpadků elektráren v přenosové soustavě Stochastic forced outage simulator of power plants in transmission network Dp_619_cz Dp_619_en Posudky
620 Vajnar Martin Model formule pro soutěž autonomních aut F1/10 Model car for the F1/10 autonomous car racing competition Dp_620_cz Dp_620_en Posudky
621 Zlevor Ondřej Řízení tepelného toku výměníkem Heat flow control of water-to-air heat exchanger Dp_621_cz Dp_621_en Posudky
622 Gopalakrishnan EswarMurthi Matematický model mechaniky letu a algoritmy řízení pro kvadroptéru Quadcoptor flight mechanics model and control algorithms Dp_622_cz Dp_622_en Posudky
623 Niessner Holger Detekce neobvyklých událostí v telemetrických datech ze satelitu Streaming Novelty Detection in Telemetry Data Dp_623_cz Dp_623_en Posudky
624 Bhattacharya Shaondip Multi-agent System Distributed Sensor Fusion Algorithms Multi-agent System Distributed Sensor Fusion Algorithms Dp_624_cz Dp_624_en Posudky
625 Zamouřil Jakub Návrh letového softwaru pro projekt Demise Observation Capsule Flight Software Design for Demise Observation Capsule Dp_625_cz Dp_625_en Posudky
626 Chaika Hanna Šíření elastických vln lokálně periodickými strukturami Propagation elastic waves through locally periodic structures Dp_626_cz Dp_626_en Posudky
627 Konrád Jakub Porozumění nestrukturovanému textu a automatické odpovídání na dotazy Unstructured text comprehension and question answering Dp_627_cz Dp_627_en Posudky
628 Kubíček Miroslav Poradní systém pro detekci klepání motoru Advisory system for engine knock detection Dp_628_cz Dp_628_en Posudky
629 Mondek Martin Systémy aktivního řízení momentu pro elektromobily Active torque vectoring systems for electric drive vehicles Dp_629_cz Dp_629_en Posudky
630 Novák Tomáš Kooperativní plánování pro tým mobilních robotů Cooperative path planning for a team of mobile robots Dp_630_cz Dp_630_en Posudky
631 Albershteyn Andrey Vývojový systém pro processor-in-the-loop simulace s mikrokontrolerem řady e200 Processor-in-the-loop Development System for e200 Core Microcontrollers Dp_631_cz Dp_631_en Posudky
632 Baryshnikov Maxim Hardwarová podpora předvídatelné exekuce na vícejádrových procesorech FPGA-based support for predictable execution model in multi-core CPU Posudky
633 Bauer Jiří Detekce anomalit na základě doménových reputací podle klasifikace stažených souborů Anomalies detection using domain reputations based on classifications of downloaded files Posudky
634 Brandtner Daniel Let formací družic: optimální a kooperativní metody řízení Satellite formation flight: optimal and cooperative control approaches Posudky
635 Buřičová Martina Modul pro monitorování stavu zařízení s rozhraním LoRa Condition Monitoring Module with LoRa Communication Posudky
636 Dastych Lukáš Systém pro testování akumulátorů s vysokou kapacitou System for High Capacity Battery Testing Posudky
637 Dubeň Alexander Plánování pohybu bezpilotního prostředku s využitím Hermitových křivek v úloze autonomního sběru dat Motion planning with Hermite splines for Unmanned Aerial Vehicle in information gathering task Posudky
638 Efremov Denis Nestabilní pozemní vozidla a systémy pro jejich aktivní stabilizaci Unstable ground vehicles and artificial stability systems Posudky
639 Fiedler Jiří Rozšířená detekce závodních dronů s využitím mikrofonů Enhanced racing drone detection using microphones Posudky
640 Filip Jan Sledování trajektorie pro autonomní vozidla Trajectory Tracking for Autonomous Vehicles Posudky
641 Janů Vojtěch Přístup založený na znalostech pro robotické osazování plošných spojů Knowledge-based approach for robotic assembly of printed circuits Posudky
642 Kočí Karel Grafický simulátor činnosti procesoru a činnosti vyrovnávací paměti Graphical CPU Simulator with Cache Visualization Posudky
643 Král Pavel Metody hodnocení zdravotního stavu vojenských specialistů Methods for evaluation of health state of military specialists Posudky
644 Kumpánová Kristýna Dlouhodobá vizuální lokalizace mobilního robotu v proměnném prostředí Life-long Visual Localization of a Mobile Robot in Changing Environments Posudky
645 Matěják Jiří Průmyslový grafický terminál založený na OS Linux Idustrial graphical terminal based on Linux Posudky
646 Petrlík Matěj Lokalizace bezpilotní helikoptéry v neznámém prostředí pomocí palubních senzorů Onboard Localization of an Unmanned Aerial Vehicle in an Unknown Environment Posudky
647 Piskáček Jan Strategie pro rozvrhování zásobovacích vozíků Strategies for Forklift Scheduling Problem Posudky
648 Procházka Martin Inteligentní termostat využívající metod umělé inteligence Artifical intelligence based intelligent thermostat Posudky
649 Předota Jan Prediktivní řízení budov s jednopotrubním otopným systémem Model Predictive Control for Buildings with One-pipe Hydronic Heating Posudky
650 Puciow František Automatická kalibrace pomocí 'sebedotyku' a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru Automatic self-calibration from self-observation and self-touch on a dual arm industrial manipulator Posudky
651 Saikin Diego Alejandro Prediktivní řízení autonomní helikoptéry s časově proměnou hmotností Predictive control of an unmanned aerial vehicle with a time-variable mass Posudky
652 Schwank Filip Programové vybavení pro CAN Gateway CAN Gateway Software Posudky
653 Svoboda Adam Pokročilé řízení užitečného zatížení palubním počítačem na platformách DJI Advanced payload control on DJI platforms using embedded on-board computer Posudky
654 Talíř Vojtěch Optimalizace řízení provozního větrání tunelového komplexu Blanka Optimization of Ventilation Control in the Blanka Tunnel Complex Posudky
655 Trafina Tomáš Aplikace Kalmanova filtru pro vylepšení lokalizace multi-rotorového UAV Kalman filter application for localization improvement of multi-copter UAV Posudky
656 Tůmová Zuzana Výpočet objemu objektů z rozsáhlých zašuměných mračen bodů Object Volume Calculation from Large Noisy Point-Clouds Posudky
657 Valentin Jacques Hluboké učení pro autonomní off-road řízení v simulaci Deep reinforcement learning for autonomous off-road driving in simulation Posudky
658 Záhora Jiří Automobilová řídicí jednotka s rozhraními CAN, FlexRay a Ethernet Automotive Control Unit with CAN, FlexRay and Ethernet Interfaces Posudky
659 Ansorge Michal Podpora DevOps vývoje IO-Link Device testovací platformou IO-Link Device test platforms as a support for DevOps Posudky
660 Doležal Jan Podpora PREM na současných multicore COTS systémech Support for PREM on contemporary multicore COTS systems Posudky
661 Hakl Jan Jednotka pro akustickou detekci Acoustic Detection Unit Posudky
662 Hriádel Dávid Monitorování stavu turbodmychadla v osobních vozech Health Status Monitoring of Turbocharger for Passenger Vehicle Applications Posudky
663 Jeřábek Martin Open-source a Open-hardware podpora pro CAN FD Open-source and Open-hardware CAN FD Protocol Support Posudky
664 Nekovář František Plánování optimální trajektorie pro čtyř-rotorovou helikoptéru pro závody autonomních dronů Optimal Trajectory Planning for a Quadrotor UAV for Autonomous Drone Race Posudky
665 Novák Ondřej Diagnostika robota na základě sledování jeho pohybových veličin Robot diagnostics based on monitoring its kinematic variables Posudky
666 Novotný Václav Optimální řízení vodní kaskády Optimal Water Cascade Control Posudky
667 Paclík Martin Navigační systém pro indoor aplikace Indoor Navigation System Posudky
668 Zelenka David Kyberneticko-fyzický testbed pro jednopotrubní otopné soustavy Cyber-physical one-pipe hydronic heating testbed Posudky
669 Al Reyahi Karim Odhadování stavů vozidla Vehicle states estimation Posudky
670 Bayer Jan Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem Autonomous Exploration of Unknown Rough Terrain with Hexapod Walking Robot Posudky
671 Beránek Matěj Přesné dokování mobilního robotu s využitím kamer Precise docking of mobile robot with cameras Posudky
672 Bertl Lukáš Samoskládání: modelování, simulace a plánování Self-assembly: modelling, simulation, and planning Posudky
673 Cabicar Jan Modelování elektronicky ovládané diferenciální kapalinové spojky Modelling of Electromechanically Actuated Differential Wet Clutch Posudky
674 Do Loi Systém pro předejití srážce kolejových vozidel založený na komunikaci V2V V2V communication-enabled collision avoidance for railroad vehicles Posudky
675 Hývl David Aplikace pro detekci požáru pomocí termokamery Application for fire hazard detection using thermal camera Posudky
676 Kopecký David Lokalizace a pokročilé řízení autonomního modelu vozidla Localization and advanced control for autonomous model cars Posudky
677 Lustig Matyáš Sumarizace textu pro chatboty Text summarization for chatbots Posudky
678 Obrusník Vít Simulace dopadu preference vozidel integrovaného záchranného systému na světelných křižovatkách na další dopravu Simulating the impact of prioritization of emergency vehicles at traffic light controlled junctions on the other traffic Posudky
679 Polák Adam Řídicí systém pro dvoustupňové přesné polohování elektromechanického systému Control system for a dual-stage high-precision electromechanical motion platform Posudky
680 Pučejdl Krištof Rijkeho trubice jako hudební nástroj Rijke Tube Organ Posudky
681 Wernisch Šimon Distribuované řízení konvoje komunikujících autodráhových autíček s využitím kódu automaticky generovaného ze Simulinku Distributed control of a platoon of wirelessly communicating slotcars using a Simulink generated code Posudky
682 Brandštýl František Přesné dokování mobilního robotu s využitím laserových senzorů Precise docking of mobile robot with laser scanners Posudky
683 Cezner Petr Optimalizace robotických trajektorií Robotic Trajectory Optimization Posudky
684 Česenek David Modelování inerciální měřicí jednotky Inertial measurement unit modelling Posudky
685 Havlíček Jakub Vnitřní SLAM použitím architektonických plánů Indoor SLAM using architectural plans Posudky
686 Klapálek Jaroslav Vyhýbání se dynamickým překážkám s autonomním autem F1/10 Dynamic obstacle avoidance for autonomous F1/10 car Posudky
687 Koktan Jiří Lokalizace mobilního robotu sledováním stropu Localization of a mobile robot by ceiling observation Posudky
688 Kožnarová Zuzana Viděním-řízené manipulační operace pro asistivní roboty v ne-strukturovaných prostředích Vision-guided handling operations for assistive robots in un-structured environments Posudky
689 Krátký Vít Bezpečný průzkum interiérů historických budov za pomocí autonomních bezpilotních helikoptér Safe Autonomous Aerial Surveys of Historical Building Interiors Posudky
690 Kreiliger Flavio Časově deterministické vykonávání kódu na GPU Time-predictable GPU execution Posudky
691 Kuglerová Kateřina Relativní lokalizace duálního efektoru Relative localization of dual effector Posudky
692 Novotný Martin Autonomní sledování člověka mobilním robotem Autonomous Human-following robot Posudky
693 Petráček Pavel Návrh, lokalizace a stabilizace specializované bezpilotní helikoptéry pro dokumentaci historických objektů Design, localization and position control of a specialized UAV platform for documentation of historical monuments Posudky
694 Petric Jasna Plánování mise více autonomních helikoptér pro kooperativní stavbu zdi Mission planning for cooperative construction by a team of unmanned aerial vehicles Posudky
695 Sinchiguano Cesar Lokalizace předmětů pro robotickou manipulaci Part localization for robotic manipulation Posudky
696 Staudigl Felix Design and Implementation of an End-to-End Speech Assistant Design and Implementation of an End-to-End Speech Assistant Posudky
697 Tan Wei Xin Algoritmus pro automatické doplňovaní jednoduchých trajektorií Autocompletion algorithm for simple trajectories Posudky
698 Woller David Hledání zdrojů gama záření Search for sources of gamma radiation Posudky
699 Bukovský Daniel Tlumení výkyvu závaží zavěšeného na dronu Swing damping of a load suspended from drone Posudky
700 Charvát Jan Vývoj uživatelského rozhraní pro webový prohlížeč pro nevidomé Development of a mobile web browser user interface for the blind Posudky
736 Kollarčík Adam Modelování a řízení dvounohého kolového robotu Modeling and control of two-legged wheeled robot Posudky
737 Machálek Jan Číslicový lock-in zesilovač s STM32 Nucleo Digital Lock-in amplifier based on STM32 Nucleo Posudky
738 Mikula Jan Hledání statického objektu ve známém prostředí Search for a static object in a known environment Posudky
739 Velecký Tomáš Vývoj řídicích systémů pro ochranu jízdní obálky pomocí nelineárního prediktivního řízení Driving envelope protection using nonlinear model predictive control Posudky
740 Čech Josef Změna stylu obrazových dat z denních na noční s kontrolou osvětlení Day to night image style transfer with light control Posudky
741 Horný Kamil Automatické vytváření trajektorie robota pro svařování Automatic Trajectory Planning for Robot Welding Posudky
742 Jalůvka Marek TIAGo++: robotický lukostřelec TIAGo++: a robotic archer Posudky
743 Koropecký Viktor-Adam Fázová rekonstrukce pro dielektroforetickou mikromanipulaci v reálném čase Real-time phase reconstruction for dielectrophoretic micromanipulation Posudky
744 Krška Josef Hyperbolické určování polohy v UWB sítích s nevysílajícím tagem Hyperbolic positioning in UWB networks with non-transmitting tag Posudky
745 Majer Lukáš Lokalizace objektů pomocí prostorové informace vyšších vrstev CNN Object Localization by Spatial Matching of High-level CNN Features Posudky
746 Pospíchal Lukáš Modelování a optimalizace pro zajištění prioritního průjezdu vozidel IZS světelně signalizovanou křižovatkou s využitím komunikace V2X Modeling and optimization for traffic signal preemption for emergency vehicles using V2X communication Posudky
747 Sláma Jakub Rizikové plánování ve scénářích městské vzdušné mobility Risk Aware Planning for Urban Air Mobility Posudky
748 Turnovec Petr Optimální plánování a řízení dynamiky vozidla Optimal planning and control of vehicle dynamics Posudky
749 Fanta Lukáš Close Enough Travelling Salesman Problem v polygonální doméně The Close Enough Travelling Salesman Problem in the polygonal domain Posudky
750 Halodová Lucie Reaktivní rozvrhování „nalož-a-přivez“ úloh pro průmyslové mobilní roboty Reactive scheduling of pickup-and-delivery tasks for industrial mobile robots Posudky
751 Pavlín Šimon Webová aplikace pro hraní obrazových predikčních her Web application for visual prediction games Posudky
752 Smrčka Daniel Fyzická interakce malé vícerotorové bezpilotní helikoptéry s člověkem Physical human-machine interaction with a small multirotor helicopter Posudky
753 Valerián Jakub Návrh pokročilého trakčního systému vozu Advanced traction system development Posudky